Deltag som virksomhed

I MADE kan virksomheder få netværk, viden og støtte til at introducere nye teknologier og finde nye løsninger i deres produktion. Læs om MADE’s forskellige tilbud særligt målrettet små- og mellemstore virksomheder, som udgør ni ud af ti af virksomhederne i MADE.

Få svar på din virksomheds styrker og svagheder

Baseret på EU-initiativet ADMA giver MADE mulighed for, at produktionsvirksomheder hurtigt kan få input til, hvordan de kan blive mere konkurrencedygtige. Tag testen nedenfor og opdag din virksomheds styrker og svagheder.

Resultatet kan bruges i prioritering af indsatsområder og kan være det første vigtige skridt på jeres udviklingsrejse i MADE. Længere nede på denne side finder du, et udvalg af MADE projekter som gør det muligt at udvikle din produktionsvirksomhed.

Arrangementer

Deltagere fra hundredvis af forskellige virksomheder og organisationer har siden 2014 tilegnet sig viden gennem MADE’s arrangementer. Her samler vi det danske økosystem omkring avanceret produktion for at videndele og inspirere.

På open labs, studieture, demo og dialog-arrangementer samt virksomhedsbesøg kan deltagere se, røre og diskutere muligheder og udfordringer ved de nyeste produktionsteknologier. Derudover er der rig mulighed for at få indblik i nye teknologi og tendenser samt få inspiration til samarbejder og løsninger på innovationskonferencer og virtuelle Deep-Dives, hvor vi dykker ned i specifikke problemstillinger – herunder materialerelaterede.

Kommende arrangementer
6
dec
2022
6
dec
2022
7
dec
2022
15
dec
2022
13
jan
2023
24
jan
2023
31
jan
2023
28
feb
2023

Projekter

MADE igangsætter sammen med vores partnere løbende projekter og har mere end 100 aktive projekter. Som virksomhed er der mulighed for at indgå i både mindre og større MADE projekter. Vil I gerne snuse til muligheder i MADE-regi i et mindre set-up, kan I for eksempel søge om et kickstart projekt. Er I vante innovationsaktører og klar til et mere omfattende projekt, kan et forskningsprojekt være det helt rette for jer.

I illustrationen nedenfor ses, i hvilke omfang en virksomhed kan involvere sig i MADE på. På første trin i udviklingsrejsen investerer virksomheder blot med en uges arbejde og på sidste trin, er der mulighed for at kaste sig ud i dybdegående nye forskningsprojekter, der kan vare op til flere år.

Har du en idé til et MADE projekt?

Har du en idé til tema eller en problemstilling, der kan tages op i et fremtidigt MADE-projekt?

Ring til Innovation Manager Ida Kragh-Vodstrup eller send dit forslag i en e-mail, hvori du skriver din idé, dit navn, og hvilken virksomhed du kommer fra.

På forhånd tak – vi glæder os til at høre fra dig.

Ida Kragh-Vodstrup

Innovation Manager

Mobil: +45 2142 5152
Mail: ikraghvodstrup@made.dk

Aktuelle projektmuligheder:
Ansøgningsfrist: Modtager løbende ansøgninger.
Ansøgningsfrist: Modtager løbende ansøgninger.
Ansøgningsfrist: 01.12.22
Ansøgningsfrist: 01.12.22

Kickstartprojekt

Kickstartprojekter er rettet mod SMV’er, der gerne vil have en forsmag på, hvordan de gennem MADE kan få hjælp til at udvikle nye løsninger og implementere nye teknologier.

Projektet foregår i et tæt samarbejde med de regionale erhvervshuse og specialister i MADE. Konkret tilbydes virksomheder 25-30 timers rådgivning til at løse konkrete udfordringer i produktionen.

Det er gratis at deltage i et kickstartprojekt – virksomheden investerer blot med sin egen tid i form af en enkelt arbejdsuge. Målgruppen er SMV’er, der har et betydeligt uudnyttet innovationspotentiale, og som har ambitioner om deltagelse i innovationsaktiviteter men meget begrænset erfaring.

Demonstrationsprojekt

I et demonstrationsprojekt får SMV’er hjælp til at løse konkrete udfordringer eller afprøve en nye produktionsteknologier i skræddersyede forløb på op til seks måneder fra projektets opstartsdato. Gennem forløbet kan SMV’en trække på viden hos eksperter til en værdi af op til 100.000 kr.

I MADE har vi tre typer af demonstrationsprojekter:

  1. Produktionsdemonstrationsprojekter, der har fokus på selve produktionen
  2. Materiale demonstrationsprojekter, der har fokus på materialerelaterede udfordringer i produktionen
  3. Internationale demonstrationsprojekter, hvor hjælp kommer fra udenlandske kompetencecentre

De tilknyttede specialisters ekspertise afhænger af, om I søger et Produktions- eller Materiale Demonstrationsprojekt, men derudover er vilkårene for de to projekttyper ens.

Har man en udfordring, der kalder på international assistance, kan MADE facilitere kontakt og projektledelse gennem et internationalt demonstrationsprojekt.

Det er gratis at deltage i et demonstrationsprojekt – I investerer blot med jeres tid.

Samarbejdsprojekt

I et MADE Samarbejdsprojekt får minimum to produktionsvirksomheder hjælp til at løse fælles udfordringer eller optimere produktionen gennem anvendelse af nye teknologier og metoder.

Igennem projektet får virksomhederne hjælp fra eksperter og specialister til at skabe f.eks. et proof-of-concept, en pilot eller en prototype, der kan afklare løsningsmuligheder på konkrete problemstillinger og belyse fordele og ulemper i at anvende nye teknologier.

Det er gratis at deltage i et samarbejdsprojekt – virksomheden investerer blot med sin egen tid.

MADE Samarbejdsprojekter samler de tidligere projektformer: MADE Klyngeprojekt og MADE Udviklingsprojekt.

Forskningsprojekt

I MADE’s forskningsprojekter arbejder store virksomheder sammen med små nichevirksomheder, forskere fra universitetet og de teknologiske specialister fra GTS-institutterne om at skabe løsninger på fælles udfordringer. Både forksere og virksomheder har mulighed for at deltage i vores nuværende forskningsplatform MADE FAST – Flexible, Agile, Sustainable manufacturing enabled by Talented employees.

Internationale aktiviteter

MADE er partner i flere internationale projekter og initiativer, der er rettet mod forskning og innovation inden for produktion. Målgruppen for de internationale projekter er alt lige fra startups til etablerede virksomheder til forskere inden for produktionsteknologi.

Vi tilbyder hjælp til at løse konkrete udfordringer eller afprøve nye produktionsteknologier, at få ny inspiration fra europæiske firstmovers, at teste din virksomheds digitale modenhed,

at modtage støtte til eksperimenter og indgå i fælles projekter og netværk på tværs af landegrænser.

Det sker gennem initiativerne Internationale demonstrationsprojekter, MADE Studietur, ADMA Trans4Mers, EDIH, EIT Manufacturing og DIH2. Læs mere om MADE’s internationale aktiviteter.

MADE for Startups

Arbejder din iværksættervirksomhed med teknologier eller metoder, der kan anvendes i avanceret produktion? Eller er I i gang med at udvikle et produkt, som sættes i produktion?

Så tilbyder MADE for Startups jer et års gratis medlemskab, matchmaking, adgang til eksperthjælp og testfaciliteter samt hjælp til skalering gennem Beyond Beta’s accelerator program. 

Dermed får startups gennem MADE mulighed for at netværke og sparre med andre virksomheder, forskere, uddannelsesinstitutioner og GTS’er (teknologiske servicevirksomheder) samt indgå i samarbejder med større virksomheder og optimere deres produkt.

Aktuelle MADE netværk

Produktionsnetværk – Kvalitets- og proceskontrol i produktionen

I netværksgruppen deler de deltagende virksomheder deres viden og erfaringer for at inspirere og hjælpe hinanden. I løbet af 2022/2023 planlægges fire fysiske netværksmøder med temaer som automatisk dataopsamling og behandling, kvalitetskontrols-teknologier som vision og røntgen samt møde om AI og maskinlæring i praksis. Som deltager er det muligt at få indflydelse på netværkets temaer.Netværket vil også være en mulighed for at få sparring fra de øvrige netværksdeltagere ved at dele erfaringer og hjælpe hinanden videre.Netværkets primære målgruppe er produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at indføre automatisk kvalitets- og proceskontrol i produktionen.Teknologileverandører kan efter aftale tilknyttes netværket, hvor de kan bidrage til møderne f.eks. i form af indlæg og fremvisning af teknologi.Der planlægges virksomhedsbesøg ved Rose Holm og MEC ApS, der har erfaring i kvalitetskontrol og anvender systemer som vision og AI til at opnå ensartet kvalitet på deres fabrik.

Kontakt

Jakob Lyskjær – Teknologisk Institut

jlys@teknologisk.dk

Produktionsnetværk – Take back systemer i industrien

Netværkets primære målgruppe er produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at implementere Take Back systemer.I netværksgruppen deler de deltagende virksomheder viden og erfaringer for at inspirere hinanden. I løbet af 2023 planlægges tre-fire fysiske netværksmøder, der bl.a. omhandler temaer som: – Hvordan kommer man i gang med Take Back systemer – og får engageret de nødvendige interessenter? – Hvordan designer man produkter til at indgå i den cirkulære økonomi? – Hvordan sikrer man kvalitet og dokumentation af produkterne fra Take Back systemer? – Diskussion af business cases og værdien i Take Back systemer.

Kontakt

Meiken Hansen – Force Technology

mnha@forcetechnology.dk

Produktionsnetværk – AR/VR

Netværksgruppen er for alle virksomheder, der har interesse for eller som aktivt benytter AR/VR i produktionen, og som er gerne vil dele viden og inspirere hinanden. Netværksgruppen blev lanceret 24. maj 2022. Frem mod udgangen af 2022 vil der blive afholdt i alt fire møder i netværket. Er du interesseret i at høre mere om netværket, er du velkommen til at kontakte netværksleder Sebastian Christophersen.

Kontakt

Sebastian Christophersen – Alexandra Instituttet

s.christophersen@alexandra.dk

Produktionsnetværk – Mobile robotter

Netværksgruppen er for danske produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at implementere mobile robotter i produktionen. Netværksgruppen blev lanceret 24. marts 2022. I løbet af 2022 vil der blive afholdt tre-fire fysiske netværksmøder, der bl.a. omhandler temaer som: Indendørs logistik robotter, autonome palletransportere, førerløse trucks, flådestyring m.m.  Er du interesseret i at høre mere om netværket, er du velkommen til at kontakte netværksleder Jonas Bæch.

Kontakt

Jonas Bæch – Teknologisk Institut

joba@teknologisk.dk

Produktionsnetværk – Industrielle sensorer

Industrielle sensorer: Netværksgruppen er for produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at implementere sensorsystemer i produktionen. Netværksgruppen blev lanceret 7. juni. 2022. I løbet af 2022 afholdes tre fysiske netværksmøder, der bl.a. omhandler temaer som: Sensorsystemer, kvalitetssikring og kvalitetskontrol, sensorer i industrien, sensorsystemer og predictive maintenance. Netværket forventer at afholde virksomhedsbesøg ved virksomheder, der har erfaring med implementering af større sensorsystemer. Er du interesseret i at høre mere om netværket, er du velkommen til at kontakte netværksleder Brian Lohse.

Kontakt

Brian Lohse – Force Technology

brl@forcetechnology.com

Læs om MADE’s innovationsprojekter:
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

Ida Kragh-Vodstrup

Innovation Manager

Mobil: +45 2142 5152
Mail: ikraghvodstrup@made.dk

Tilmeld dig - og få viden og tilbud om arrangementer direkte i din indbakke

Det er gratis og uforpligtende at modtage vores nyhedsbrev.

CLOSE
9709

Tak for din tilmelding!

Du modtager nu en mail, hvor vi beder dig bekræfte din tilmelding.

CLOSE
9709

Tjek din mappe med uønsket mail/spam, hvis du ikke modtager mailen.