Partner event: GPS SOM FÆLLES SPROG hos DTU

På kurset “GPS som fælles sprog” lærer deltagerne de grundlæggende tanker og metoder bag GPS-systemet. Målet er at få deltagerne til at ”tale samme sprog”, når det drejer sig om beskrivelsen af krav til funktion, produktion og inspektion af et emne.

Geometriske produktspecifikationer (GPS) er et internationalt symbolsprog, der bliver brugt på tegninger. Formålet er entydigt at beskrive krav til de mekaniske deles kritiske funktioner, produktion og kontrol. Dette tydeliggør man med ved hjælp af enkle tegn og symboler.

GPS er et internationalt kendt og accepteret system, der blev indført i 1982, og som løbende har gennemgået udvikling. Det er med andre ord gedigne og robuste standarder, der ligger som fundament for systemet.

Som virksomhed får man dog først det store udbytte af GPS, hvis alle medarbejdere i produktionskæden har en grundlæggende forståelse for systemet. Når den er på plads, skaber symbolerne ikke forvirring, men klarhed, og man taler så at sige ”samme sprog”.

Kursus indhold 

 • Modul 0: Kort introduktion til læsning af tegninger og tolerancer 
  De klassiske elementer på en teknisk tegning vises kort. Angivelse af den almindelige ± tolerance og pasningstolerance vises og årsagen til at bruge GPS tolerancer beskrives.
 • Modul 1: Beskrivelser af krav til selvstændige egenskaber
  Her bliver de dele som kendetegner måden at skrive GPS tolerancer på beskrevet.
 • Modul 2: Beskrivelser af egenskaber, som er afhængige af hinanden
  Hvis en egenskabs funktion afhænger af, hvordan den er placeret i forhold til andre egenskaber, så bruger man et system af referencer til at lægge det fast. Et datum system.
 • Modul 3: Beskrivelser af krav til overflader
  Når overfladens karakter har betydning for funktionen, skal den tolerancesættes. Ruhed, overfladefejl og rejninger er eksempler på disse.
  Med den grundlæggende viden på plads arbejder vi videre med de to sidste moduler. Deltagerne lærer at sætte mere komplekse krav på funktion, produktion og inspektion, der giver mere entydighed i konstruktionerne. Derved bliver det muligt på samme tid at opnå den ønskede funktion og at tydeliggøre større grader af frihed.
 • Modul 4: Tolerancestakke
  Vi gennemgår eksempler på, hvordan mere komplekse funktioner kan deles op og gøres enklere. Det gør vi ved at lave en liste af prioriterede krav til de enkelte funktioner. Vi bruger et eksempel i almindelig størrelse: en kæbe fra en boltsaks – et emne, som de fleste kan forholde sig til.
 • Modul 5: Modifikationer
  Når der er specifikke krav til målemetode, statistisk behandling af resultater, filtrering med mere, så kan de beskrives med modifikatorer. De gør tolkningen af krav endnu mere entydige.

Kurset henvender sig til

Ledere og medarbejdere fra virksomheder der designer, konstruerer, producerer, kontrollerer og indkøber mekaniske dele, som indgår i større eller mindre konstruktioner.

Hvad siger tidligere deltagere om kurset?

‘Jeg har fået bedre forståelse for, hvor kompleks GPS egentlig er, og hvor mange overvejelser, designere skal gøre sig – og hvor meget det kræver af leverandører at forstå det og kunne bruge det rigtigt’,
Henrik Fischer-Knudsen, Siemens Gamesa

‘Kurset har givet mig forståelse for tolerance sammensætning, forståelse for en anden måde at tænke på og forståelse for de forskellige symboler og brugen’,
Simon Skriver, WestCoast Tråd og Plader ApS

Antal deltagere

Min. 10, max. 25 deltagere.

Bindende tilmelding

Din tilmelding er bindende, men du kan dog altid give din plads til en kollega. Bare husk at give os besked, så vi ved, hvem vi skal byde velkommen.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til kurset eller problemer med din tilmelding, kan du skrive til os på teknologiskvidendeling@construct.dtu.dk.

Dato

30 maj 2024 kl. 09:00 - 16:30

Sted

Danmarks Tekniske Universitet

Anker Engelunds Vej 1
2800 Kongens Lyngby
Danmark

Mødecenter, rum S02

Sprog

Dansk

Pris

Pris for MADE medlemmer: 4.495,- (normal pris 4.995,-) Ved tilmelding inden  10. april opnås rabat på kr. 500,-

Klaus Liltorp, Tlf: undefined, E-mail: klli@dtu.dk

Andre arrangementer

22
aug
2024
26
aug
2024
4
sep
2024
19
sep
2024
30
sep
2024
7
okt
2024