MADE for Startups

Læs om MADE for Startups tilbud til iværksættere, herunder bl.a. matchmaking, eksperthjælp og et års gratis medlemskab.

Anders Sparre

Chefkonsulent og ansvarlig for MADE for Startups

Mobil: +45 26 272494
Mail: asparre@made.dk

Tilbud til startups:

 • Beyond Beta: Gennem MADE’s deltagelse i det landsdækkende program Beyond Beta, kan startups få: 1) hjælp til at komme fra ide eller prototype til et færdigt produkt klar til salg og 2) hjælp til skalering, investeringer og sektorspecifik sparring gennem Beyond Beta’s accelerator programmer.
 • Et års gratis medlemskab i MADE som bl.a. inkluderer mulighed for at søge om gratis eksperthjælp og testfaciliteter.
 • Matchmaking med potentielle partnere, der vil teste jeres metode/teknologi i produktionen.
 • Skræddersyet vejledning fra MADE’s startup ansvarlige Anders Sparre.

Læs mere om de enkelte tilbud længere nede på denne side.

Vores tilbud er målrettet:

 • Startups i gang med at udvikle et produkt, som skal sættes i produktion.
 • Startups der arbejder med teknologier eller metoder, der kan anvendes i avanceret produktion.

Beyond Beta ansøgningsrunde er afsluttet

 • Deadline for ansøgning var den 4. oktober 2023.
 • Kontakt Anders Sparre for information om fremtidige muligheder i MADE for Startups.

Værktøj: MADE Startup Map

Få et overblik over startups der leverer teknologier og løsninger til Produktionsdanmark.

Hvis du har en startup, der ikke er med på vores Startup Map kan du skrive til Anders Sparre for at komme med i næste opdatering. MADE Startup Map vil løbende blive opdateret med nye startups, og startups vil udgå, når de er over fem år gamle.

Beyond Beta: Skalering, investeringer og sektorspecifik sparring

MADE for Startups er en del af Beyond Beta, som er et landsdækkende startup-program støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Socialfond.

Gennem Beyond Beta får startups hjælp til skalering og investeringer samt sektorspecifik sparring.

Et års gratis MADE-medlemskab

Som iværksættervirksomhed kan I få et års gratis MADE-medlemskab.

MADE-medlemskabet giver startups mulighed for at blive en del af et unikt netværk med andre virksomheder, forskere, uddannelsesinstitutioner og GTS’er (teknologiske servicevirksomheder) samt mulighed for at indgå i MADE-projekter, hvor man f.eks. sammen med en større produktionsvirksomhed kan teste og tilpasse sit produkt.

Et MADE-medlemskab giver også jeres startup en øget synlighed over for potentielle kunder og partnere gennem deltagelse i arrangementer, hvor MADE-medlemmer bl.a. inviteres til at fremvise teknologier, forklare om konkrete cases og beskrive nye metoder til optimering af produktionen. Udover en unik mulighed for at få indsigt i den seneste viden og nyeste tendenser kan startups udvide deres netværk af eksperter og virksomheder. 

Et MADE-medlemskab giver derfor muligheden for at møde potentielle fremtidige kunder eller strategiske partnere og sætte gang i væksteventyret.

Eksperthjælp og testfaciliteter

Iværksættere kan gennem MADE for Startups få gratis hjælp til at teste og dokumentere deres løsninger.

Eksempelvis kan Teknologisk Institut hjælpe med at teste nye 3D-print løsninger, eller Alexandra Instituttet kan give sparring på programmering af nye VR-løsninger til oplæring af medarbejdere.

Derudover tilbydes iværksættere også gratis hjælp fra Beyond Beta og erhvervshusene til markedsforståelse, organisationsudvikling og kapitalrejsning.

Fra idé eller prototype til færdigt produkt

Materialevalg, produktionsmetoder, kravspecifikationer, design, bæredygtighed og kvalitetskontrol – det er blot en lille del af alle de områder, der skal tages stilling til, inden man står med et færdigt produkt i hånden.

I MADE for Startups hjælper vi startups med at komme fra ide eller prototype til et færdigt produkt, der er klar til salg.

Vi sammensætter et individuelt program, hvor du bl.a. kan få sparring fra professionelle rådgivere, workshops om relevante emner og netværke med erfarne produktionsfolk.

Hvem kan ansøge om et iværksætter-medlemskab?

Kriterierne for at kunne gøre brug af MADE’s tilbud om et års gratis iværksættermedlemskab er:

 • Virksomheden er under fem år gammel.
 • Virksomheden har mindst to fuldtidsbeskæftigede eller hvad, der svarer dertil.
 • Reelt nyetableret virksomhed, som ikke er et resultat af en fusion, ejerskifte eller lignende.

Efter et år overgår virksomheden til almindeligt medlemskab, medmindre virksomheden meddeler, at den ikke ønsker at fortsætte medlemskabet. Medlemskab koster p.t. 5.000 kr. pr. år eks. moms for virksomheder med op til 100 ansatte.

Matchmaking

Nye og innovative services og produkter fra iværksættere kan blive en del af løsningen på konkrete udfordringer hos etablerede produktionsvirksomheder – store som små. En udfordring kan dreje sig om alt fra robusthed i værdikæden til behovet for nye idéer til et levedygtigt take-back system.

MADE for Startups faciliterer matchmaking mellem iværksættere og etablerede virksomheder gennem projekter og arrangementer. Målet er at iværksættere får en fod ind på markedet og får viden om, hvordan deres produkter skal tilpasses til en produktion, imens produktionsvirksomheden får hjælp til at løse deres udfordringer.

Sådan bliver I matchet

 • Iværksættere skal blot kontakte Anders Sparre. Herefter finder vi den helt rigtige vej frem for jer: Om det er et direkte match med en relevant interesseret part i MADE-økosystemet, deltagelse i et kommende matchmaking arrangement eller noget helt tredje.
 • Etablerede produktionsvirksomheder er også meget velkomne til at kontakte Anders Sparre for en snak om jeres konkrete challenges. Herefter hjælper vi med at få jeres challenge pitchet og bragt ud i iværksætterøkosystemet, så I kan få kvalificerede bud på løsninger retur.

Når et match er fundet, guider MADE jer gennem en sikker proces, hvor vi definerer mål og midler til at skabe gevinster for alle parter.

Mød en startup i MADE

Hør hvordan andre startups får hjælp igennem MADE for Startups tilbud.

Anders Sparre

Chefkonsulent og ansvarlig for MADE for Startups

Mobil: +45 2627 2494
Mail: asparre@made.dk