MADE for Startups

Læs om MADE for Startups tilbud til iværksættere, herunder bl.a. eksperthjælp og et års gratis medlemskab.

Tilbud til startups:

 • Future Manufacturers: Startups i Future Manufacturers får adgang til fysiske og online sessioner med fokus på viden om produktion og et individuelt skræddersyet program med bl.a. rådgivning, afsøgning af produktionsmuligheder i Danmark, mulighed for pilotprojekter og finansiel støtte til projekter vedr. bæredygtig produktion og cybersikkerhed. 
 • Et års gratis medlemskab i MADE som bl.a. inkluderer mulighed for at søge om gratis eksperthjælp og testfaciliteter.
 • Skræddersyet vejledning fra MADE’s startup ansvarlige Anders Sparre.

Læs mere om de enkelte tilbud længere nede på denne side.

Vores tilbud er målrettet:

 • Danske startups, der har en prototype og nu skal i gang med at producere og gerne vil gøre dette bæredygtigt. Produkterne kan være alt fra medicinsk udstyr og køretøjer til inventar og byggematerialer.
 • Det kan også være startups, der gerne vil gøre en nyligt opstartet produktion mere effektiv og grøn gennem for eksempel automatisering og valg af genanvendelige materialer.

 • En indsats for startups med dansk CVR-nummer, der skal i gang med eller opskalere/optimere en nyligt opstartet produktion.
 • Der vil være tre forløb med ca. 15 startups i hver. Hvert forløb består af et intensivt program på cirka fem måneder.
 • DI Produktion, MADE og Industriens Fond står bag indsatsen, som løber fra primo 2024 til slut 2025.

MADE Startup Map: Manufacturing Technologies

Få et overblik over startups der leverer teknologier og løsninger til Produktionsdanmark.

Hvis du har en startup, der ikke er med på vores Startup Map kan du skrive til Anders Sparre for at komme med i næste opdatering. MADE Startup Map vil løbende blive opdateret med nye startups, og startups vil udgå, når de er over fem år gamle.

Et års gratis MADE-medlemskab

Som iværksættervirksomhed kan I få et års gratis MADE-medlemskab.

MADE-medlemskabet giver startups mulighed for at blive en del af et unikt netværk med andre virksomheder, forskere, uddannelsesinstitutioner og GTS’er (teknologiske servicevirksomheder) samt mulighed for at indgå i MADE-projekter, hvor man f.eks. sammen med en større produktionsvirksomhed kan teste og tilpasse sit produkt.

Et MADE-medlemskab giver også jeres startup en øget synlighed over for potentielle kunder og partnere gennem deltagelse i arrangementer, hvor MADE-medlemmer bl.a. inviteres til at fremvise teknologier, forklare om konkrete cases og beskrive nye metoder til optimering af produktionen. Udover en unik mulighed for at få indsigt i den seneste viden og nyeste tendenser kan startups udvide deres netværk af eksperter og virksomheder. 

Et MADE-medlemskab giver derfor muligheden for at møde potentielle fremtidige kunder eller strategiske partnere og sætte gang i væksteventyret.

Hvem kan ansøge om et iværksætter-medlemskab?

Kriterierne for at kunne gøre brug af MADE’s tilbud om et års gratis iværksætter-medlemskab er:

 • Virksomheden er under fem år gammel.
 • Virksomheden har mindst to fuldtidsbeskæftigede eller hvad, der svarer dertil.
 • Reelt nyetableret virksomhed, som ikke er et resultat af en fusion, ejerskifte eller lignende.

Efter et år overgår virksomheden til almindeligt medlemskab, medmindre virksomheden meddeler, at den ikke ønsker at fortsætte medlemskabet. Medlemskab koster p.t. 5.000 kr. pr. år eks. moms for virksomheder med op til 100 ansatte.

Eksperthjælp og testfaciliteter

 • Iværksættere kan gennem MADE for Startups få gratis hjælp til at teste og dokumentere deres løsninger.
 • Eksempelvis kan Teknologisk Institut hjælpe med at teste nye 3D-print løsninger, eller Alexandra Instituttet kan give sparring på programmering af nye VR-løsninger til oplæring af medarbejdere.

Fra idé eller prototype til færdigt produkt

 • Materialevalg, produktionsmetoder, kravspecifikationer, design, bæredygtighed og kvalitetskontrol – det er blot en lille del af alle de områder, der skal tages stilling til, inden man står med et færdigt produkt i hånden.
 • I Future Manufacturers hjælper vi startups med at komme fra ide eller prototype til et færdigt produkt, der er klar til salg. Vi sammensætter et individuelt program, hvor du bl.a. kan få sparring fra professionelle rådgivere, workshops om relevante emner og netværke med erfarne produktionsfolk.

Få netværk og find din partner

 • Iværksættere kan kontakte Anders Sparre. Herefter finder vi den helt rigtige vej frem for jer: Om det er en direkte forbindelse med en relevant interesseret part i MADE-økosystemet, deltagelse i et kommende MADE-arrangement eller noget helt tredje.

MADE guider jer gennem en sikker proces, hvor vi sammen definerer mål og midler til at skabe gevinster for alle parter.

Se eksempler på MADE’s arbejde med startups

AirPlate

Videodagbog 1

EchoVice

Videodagbog 1

Videodagbog 3
Videodagbog 2

Videodagbog 4

Siana

Videodagbog 1
Videodagbog 2
Videodagbog 3

Anders Sparre

Chefkonsulent og ansvarlig for MADE for Startups

Mobil: +45 2627 2494
Mail: asparre@made.dk