Netværk

I fagligt forankrede netværk videndeler og sparrer eksperter og virksomheder om udfordringer og løsninger indenfor avanceret produktion.

Som medlem af et MADE netværk tager du aktivt del i en tæt kerne af fagspecialister, der i fællesskab udvikler på state-of-the-art viden inden for et afgrænset produktionsfagligt område.

Medlemmerne mødes for at diskutere temaer og trends samt de udfordringer, de møder i deres hverdag. 

Et netværk er typisk aktivt i et år og mødes til ca. fem netværksmøder.

Hold øje med informationsmøder om nye netværk i MADE’s kalender for at deltage i et netværk.

Retningslinjer

  • Medlemsantal: 10-20 produktionsvirksomheder
  • Maks. to deltagere per virksomhed
  • Teknologileverandører kan inviteres til at give input og/eller være værter for et møde
  • Deltagelse kræver medlemskab i MADE

Aktuelle MADE netværk

Produktionsnetværk – Take back systemer i industrien

Netværkets primære målgruppe er produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at implementere Take Back systemer. I netværksgruppen deler de deltagende virksomheder viden og erfaringer for at inspirere hinanden. I løbet af 2023 planlægges tre-fire fysiske netværksmøder, der bl.a. omhandler temaer som: – Hvordan kommer man i gang med Take Back systemer – og får engageret de nødvendige interessenter? – Hvordan designer man produkter til at indgå i den cirkulære økonomi? – Hvordan sikrer man kvalitet og dokumentation af produkterne fra Take Back systemer? – Diskussion af business cases og værdien i Take Back systemer.

Kontakt

Meiken Hansen – FORCE Technology

mnha@forcetechnology.dk

Produktionsnetværk – Spåntagningsindustrien

I netværksgruppen deler de deltagende virksomheder viden og erfaringer for at inspirere og hjælpe hinanden. I løbet af 2023 planlægges fire-seks fysiske netværksmøder med temaer som: Spånbrydningsteknologier, materialespændinger, måleteknik, materialelære i bearbejdningsøjemed. I de forskellige temaer vil vi bl.a. sætte fokus på, hvordan nye materialer og legeringer påvirker spåntagning, og hvordan den stigende kompleksitet samt krav til emner øger måle og dokumentationskravene. I diskussionerne vil der være fokus på både teori og den praktiske anvendelse. Netværket skal undervejs ud at besøge forskellige virksomheder for at hente inspiration til morgendagens produktion, og for at se hvordan teorien bliver anvendt i praksis hos de enkelte virksomheder.

Kontakt

Joachim Buck – DAMRC

job@damrc.com

Produktionsnetværk – Kvalitets- og proceskontrol i produktionen

I netværksgruppen deler de deltagende virksomheder deres viden og erfaringer for at inspirere og hjælpe hinanden. I løbet af 2022/2023 planlægges fire fysiske netværksmøder med temaer som automatisk dataopsamling og behandling, kvalitetskontrols-teknologier som vision og røntgen samt møde om AI og maskinlæring i praksis. Som deltager er det muligt at få indflydelse på netværkets temaer. Netværket vil også være en mulighed for at få sparring fra de øvrige netværksdeltagere ved at dele erfaringer og hjælpe hinanden videre. Netværkets primære målgruppe er produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at indføre automatisk kvalitets- og proceskontrol i produktionen. Teknologileverandører kan efter aftale tilknyttes netværket, hvor de kan bidrage til møderne f.eks. i form af indlæg og fremvisning af teknologi. Der planlægges virksomhedsbesøg ved Rose Holm og MEC ApS, der har erfaring i kvalitetskontrol og anvender systemer som vision og AI til at opnå ensartet kvalitet på deres fabrik.

Kontakt

Jakob Lyskjær – Teknologisk Institut

jlys@teknologisk.dk

Produktionsnetværk – Mobile robotter

Netværksgruppen er for danske produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at implementere mobile robotter i produktionen. Netværksgruppen blev lanceret 24. marts 2022. I løbet af 2022 vil der blive afholdt tre-fire fysiske netværksmøder, der bl.a. omhandler temaer som: Indendørs logistik robotter, autonome palletransportere, førerløse trucks, flådestyring m.m.  Er du interesseret i at høre mere om netværket, er du velkommen til at kontakte netværksleder Jonas Bæch.

Kontakt

Jonas Bæch – Teknologisk Institut

joba@teknologisk.dk

Produktionsnetværk – IoT og industrielle sensorer

Særligt for denne gruppe er, at Tricloud, Siana.ai, SICK og CIM ikke er egentlige medlemmer af netværket, men leverandører inden for feltet. 

Kontakt

Produktionsnetværk – AR/VR

Netværksgruppen er for alle virksomheder, der har interesse for eller som aktivt benytter AR/VR i produktionen, og som er gerne vil dele viden og inspirere hinanden. Netværksgruppen blev lanceret 24. maj 2022. Frem mod udgangen af 2022 vil der blive afholdt i alt fire møder i netværket. Er du interesseret i at høre mere om netværket, er du velkommen til at kontakte netværksleder Sebastian Christophersen.

Kontakt

Sebastian Christophersen – Alexandra Instituttet

s.christophersen@alexandra.dk

Produktionsnetværk – Industrielle sensorer

Industrielle sensorer: Netværksgruppen er for produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at implementere sensorsystemer i produktionen. Netværksgruppen blev lanceret 7. juni. 2022. I løbet af 2022 afholdes tre fysiske netværksmøder, der bl.a. omhandler temaer som: Sensorsystemer, kvalitetssikring og kvalitetskontrol, sensorer i industrien, sensorsystemer og predictive maintenance. Netværket forventer at afholde virksomhedsbesøg ved virksomheder, der har erfaring med implementering af større sensorsystemer. Er du interesseret i at høre mere om netværket, er du velkommen til at kontakte netværksleder Brian Lohse.

Kontakt

Brian Lohse – Force Technology

brl@forcetechnology.com

Spørgsmål eller en idé til et fremtidigt netværk?

Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller en idé til et emne for et fremtidigt MADE netværk er du mere end velkommen til at kontakte Innovation Manager Ida Kragh Vodstrup.

Ida Kragh-Vodstrup

Innovation Manager

Mobil: +45 2142 5152
Mail: ikraghvodstrup@made.dk