MADE
Demonstrationsprojekt

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan en lille eller mellemstor virksomhed (op til 250 medarbejdere) få op til 95.000 kr. i støtte til at løse en udfordring eller afprøve en ny teknologi i produktionen. Resultatet kan være optimering af alt fra kvalitetskontrol til produktionstid til overfladebehandling af materialer.

Demonstrationsprojekt med Dansac. Læs om projektet her.

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan små- og mellemstore virksomheder få hjælp til at teste idéer og teknologier samt finde løsninger på konkrete udfordringer i deres produktion.

Mangel på de rette kompetencer eller begrænsede økonomiske midler kan desværre hindre især SMV’er i at afprøve nye teknologier. Den udfordring tager MADE på sig med MADE Demonstrationsprojekter.

Gennem ny teknologi kan SMV’er f.eks. opnå en mere effektiv og digital produktion, finde metoder til at møde individuelle kundekrav til produkter eller forbedre produkter og kvalitetskontrol. Dette kan forbedre konkurrenceevnen og styrker forudsætningerne for fremtidig vækst.

MADE Projekterne er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Regionalfond, og de er derfor underlagt statsstøtteregler (De minimis).

To grene af ekspertise: Produktions- eller materialefagligt fokus?

Vores demonstrationsprojekter er delt i to grene: en produktionsgren og en materialegren. Rammerne for de to grene er ens, men den faglige ekspertise, som bliver koblet til projektet, tilrettes alt efter hvilken type demonstrationsprojekt I vælger.

Søger I hjælp til at løse en udfordring eller afsøge en ny mulighed knyttet til produktion generelt, skal I søge et produktionsfagligt demonstrationsprojekt. Derved vil de tilknyttede specialister have viden om netop avanceret produktion og specifikt om det emne, som I beskæftiger jer med.

Er der derimod tale om hjælp til en materialerelateret udfordring eller mulighed, skal I søge et demonstrationsprojekt med materialefokus. De tilknyttede eksperter vil her være specialister indenfor materialeområdet, som kan hjælpe jer med at teste og afprøve materiale for at optimere det og dets anvendelse i avancerede produktionsprocesser. Materiale demonstrationsprojekter er en del af MADE’s større fokus på materiale.

Det praktiske

 • Et projekt kan vare op til seks måneder fra opstartsdatoen. Gennem forløbet kan SMV’en trække på viden hos eksperter til en værdi af op til 95.000 kr.
 • Vi gør opmærksom på, at projekterne er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Regionalfond, og de er derfor underlagt statsstøtteregler (De minimis).
 • Det er gratis at deltage i et MADE Demonstrationsprojekt – I investerer blot med jeres tid, hvilket svarer til ca. 160 timers reelt arbejdstid over hele projektperioden. Timerne kan deles mellem flere medarbejdere og afrapporteres gennem arbejdsbeskrivelse.
 • Erfaringer og viden skabt gennem MADE Demonstrationsprojekter bliver delt bredt ved MADE’s arrangementer og gennem MADE’s kommunikationskanaler – naturligvis med respekt for fortrolige elementer.  

Forløb

Et demonstrationsprojekt er et skræddersyet forløb, hvor en lille eller mellemstor virksomhed knyttes til et GTS-institut. GTS-instituttet hjælper SMV’en gennem demonstrationsprojektet ved at koble specialister til projektet og give adgang til materialer og testfaciliteter til en samlet værdi af op til 95.000 kr.

Projekterne har til formål at skabe målbare forbedringer – for eksempel lavere produktionspriser, nye eller forbedrede produktionsmetoder eller mere bedre arbejdsforhold for medarbejderne.

Hvem kan søge et demonstrationsprojekt?

Alle SMV’er (små og mellemstore virksomheder med op til 250 ansatte), der falder inden for EU’s definitionen kan søge et MADE Demonstrationsprojekt – også dem, der ikke er medlemmer af MADE.

Gå ikke glip af en lang række fordele: Tilmeld jer MADE-medlemskab og få adgang til produktionsklyngens omfattende netværk og bidrage til vidensdeling, der skaber og understøtter dansk produktion i verdensklasse.

Medlemskab giver:

 • Gratis adgang til MADE-arrangementer
 • Mulighed for at deltage i MADE-projekter, -netværk og forskning
 • Mulighed for national og international matchmaking med forskere, vidensinstitutioner og virksomheder
 • Assistance til ansøgninger til europæiske forskningsprojekter
 • Stemmeberettigelse til MADE Generalforsamling
 • Øget synlighed i Produktionsdanmark bl.a. gennem mulighed for at bidrage med oplæg til MADE’s aktiviteter og omtale på MADE’s kanaler.

Virksomheder kan maksimalt blive tildelt et demonstrationsprojekt per år.

Deadlines og ansøgning

Der er mulighed for at ansøge om et demonstrationsprojekt seks gange årligt.

De seks deadlines ligger: den 1. februar, den 1. april, den 1. juni, den 1. august, den 1. oktober og den 1. december.

Ansøgningsprocessen kan deles op i fem punkter:

 1. Ansøgningsskema downloades, udfyldes og sendes til MADE-sekretariatet på info@made.dk.
 2. Ekspertpanelet udvælger projekter.
 3. Ansøgere underrettes senest en måned efter ansøgningsfrist.
 4. Projektet opstartes hurtigst muligt efter tilbagemeldingen og gennemføres inden for maksimalt seks måneder.
 5. Ved projektets afslutning evaluerer virksomheden de opnåede resultater og processen.

Download ansøgningsskemaet til demonstrationsprojekt med produktions- eller materialefokus nedenfor:

Tidligere demonstrationsprojektdeltagere siger:

Spørgsmål til demonstrationsprojekter med materialefokus:

Michel Honoré

Projektleder, FORCE Technology

Mail: mih@force.dk

Jeppe Skinnerup Byskov

Souschef, Teknologisk Institut 

Mail: jpbn@teknologisk.dk

Spørgsmål til demonstrationsprojekter med produktionsfokus:

Anne-Lise Høg Lejre

Direktør for Produktion og Innovation, Teknologisk Institut

Mail:  alh@teknologisk.dk

Kalder dit projekt på international assistance?