Ansøgningsfrist: 01.05.24

Find vej gennem universet for digitale tvillinger

Få indblik i, hvordan digitale tvillinger kan hjælpe små og mellemstore virksomheder i deres dagligdag. Bliv en del af dette samarbejdsprojekt og se, hvordan I kan bruge teknologien til at optimere jeres produktion, forhindre uforudsete nedbrud og hurtigt implementere nyt udstyr.

Begrebet “digital tvilling” bliver mere og mere udbredt, og vi hører ofte om begrebet inden for produktion, monitorering og drift.

Produktionsvirksomheder bliver mere opmærksomme og interesserede i digitale tvillinger og de muligheder, der er for at skabe en digital version af en proces eller et produkt, men oplever samtidig også, at det digitale tvillingeunivers er svært at navigere rundt i, og at det ikke er nemt at se, hvilken gevinst man som virksomhed kan få ud af at arbejde med digitale tvillinger.

Digitale tvillinger har de senere år vundet indpas i de store industrier og virksomheder, hvor de små og mellemstore virksomheder endnu ikke har taget teknologien til sig, og dermed stadig er ret umoden i forhold til digitale tvillinger og det potentiale, der ligger i at implementere en digital tvilling enten i produktion eller på produkt.

De gevinster, der bl.a. er kendt ude fra produktionsverdenen, er:

 • Nedbringelse af installations-/implementeringstid af nyt udstyr gennem simulering af processer.
 • Mulighed for at teste procesoptimeringer og -forandringer før eksekvering.
 • Bedre træning af medarbejdere i brug af produkter/udstyr.
 • Hurtigere og bedre omstilling af produktionslinjer gennem simulering.
 • get overblik over kritiske processer og bedre mulighed for at agere i tide.
 • Minimering af fejl og nedbrud gennem bedre og målrettet vedligehold.

Det faktum, at der ikke findes en ”one size fits all”-løsning, gør ikke problemet mindre og de forskellige begreber:  Digital model, digital skygge og digital tvilling bliver ofte brugt i flæng til trods for store konceptuelle forskelle.

I samarbejde med FORCE Technology tilbyder MADE derfor muligheden for et udviklingsforløb målrettet produktionsvirksomheder, der vil undersøge potentialet ved at implementere digitale tvillinger og finde den bedste løsning for dem. I projektet vil vi gerne hjælpe med at afmystificere begreberne og fokusere på de muligheder, digitale tvillinger kan åbne op for.

Projektet vil udover at give de deltagende virksomheder hands-on-erfaring med at kortlægge deres egne behov og muligheder med digitale tvillinger også bidrage til at styrke udviklingen af praktisk anvendelige værktøjer inden for digitale tvillinger.

Udbytte for de deltagende virksomheder:

 1. Deltagere i forløbet vil få relevant teoretisk viden til at forstå de grundlæggende koncepter og termer, der danner basis for en digital tvilling og derigennem udstyre dem med de værktøjer, de skal bruge for at forstå og navigere i dette område.
 2. Baseret på de teoretiske koncepter kan de deltagende virksomheder identificere og udvælge praktiske eksempler på, hvor i deres værdikæde en digital tvilling kan anvendes, og den bedste digitale tvillingløsning kan udpeges.

Gennem forløbet vil vi guide virksomhederne i en proaktiv tilgang til at definere deres egen digitale tvillingløsning, som passer til deres aktuelle situation og behov. Dette vil være værdifuldt i forhold til at skulle samarbejde med en systemleverandør og sikre ensartet forståelse af virksomhedernes forventninger til en digital tvilling, og de aspekter begrebet dækker over.

Deltag i MADE Samarbejdsprojekt og få:

 • Indblik i det digitale tvillinge univers og lær at navigere i det.
 • Overblik over virksomhedens nuværende muligheder for at implementere digitale tvillinger.
 • En plan for at forbedre virksomhedens nuværende forståelse for konceptet ”digital tvilling”, og hvordan man laver en kravspecifikation til en systemleverandør, der sikrer en succesfuld digital tvillingløsning.
 • En strategi for implementering af en digital tvilling eller lignende systemer.
 • Et industrielt netværk sammensat af virksomheder med lignende interesser, der kan blive grobund for værdifuld vidensdeling.

Målgruppe

Den primære målgruppe er små og mellemstore danske produktionsvirksomheder (SMV), der falder inden for EU’s definition – altså SMV’er, der ønsker at udvide deres viden om digitale tvillinger og forstå de muligheder, der er for at effektivisere deres produktion og service ved hjælp af digitale tvillinger.

Hvordan forløber samarbejdsprojektet?

Projektet bliver gennemført med udgangspunkt i fire heldagssessioner, hvor alle deltagende virksomheder er med, og hvor relevante temaer bliver taget op og arbejdet med i fællesskab. Møderne vil primært finde sted hos de deltagende virksomheder med fokus på de processer, der er relevante for at bruge en digital tvilling på. Efter hver session bliver der udleveret ”hjemmearbejde”, som de enkelte virksomheder selv skal se på i forhold til deres egen situation med support fra FORCE Technology.

På den efterfølgende samling bliver resultatet af hjemmearbejdet gennemgået med support fra facilitatorerne med henblik på at dele viden og erfaring mellem virksomhederne.

Aktivitetsplan

Find vej gennem det digitale tvillingeunivers, der som udgangspunkt består af følgende aktiviteter. Dog vil det være muligt at tilpasse disse ift. til deltagernes behov og ønsker.

Fase 1: Introduktion til terminologien omkring digitale tvillinger
Mødedato: Ultimo maj

Grundig teoretisk introduktion af ”state of the art” digitale tvillinger. Deltagerne vil blive klædt på til at kunne evaluere deres egen situation og identificere mulige områder, hvor en digital tvilling kunne være relevant for deres forretning.

Hjemmearbejde efter dagen: Gå tilbage i egen organisation og identificer områder, hvor en digital tvilling kunne være relevant at implementere.

Fase 2: Forstå den fysiske enhed, og hvordan vi kan overvåge dens funktion

Mødedato: Ultimo juni

Præsentation af deltagernes hjemmearbejde. Diskussion af områder, hvor digitale tvillinger kan være interessante at implementere i en virksomhed.

Identifikation af relevante KPI’er, og hvordan man samler data fra den fysiske enhed, der er udvalgt. Identifikation af styringselementerne for den fysiske enhed, og hvordan disse kan bruges til at optimere denne.

Hjemmearbejde efter dagen: Deltagerne skal hjem og undersøge muligheden for at implementere et observationslag på den fysisk enhed. Identificere, hvilke sensorer der kan anvendes, og hvordan disse kan samle, gemme og behandle data fra den fysiske enhed.

Fase 3: Forstå den virtuelle enhed og forudsigelsesmodeller

Mødedato: Ultimo august

Gennemgang af læringen fra hjemmearbejde og diskussion af resultater.

Deltagerne vil få en teoretisk gennemgang af, hvordan maskinlæring og forudsigende vedligehold fungerer. Hvordan man designer og implementerer en virtuel enhed, som kan anvendes til at forudsige status på en fysisk enhed ved hjælp af opsamlet data.

Vurdering af spørgsmålet: Kræver det menneskelig involvering?

Fase 4: Teknologiske muligheder og afslutning

Mødedato: Ultimo september

Baseret på de erfaringer, der er gjort gennem de foregående sessioner, vil hver enkelt virksomhed blive hjulpet med at finde de rette teknologiske værktøjer og integratorer, der kan være med til at realisere den arkitektur, der ønskes for den digitale tvilling.

Gennem individuelle sessioner gennemføres der en teknologisk navigationsproces, der skal hjælpe med at kortlægge en anbefalet digital løsning, der kan bruges som udgangspunkt til at snakke med integratorer.

Dette gøres ved at se på:

 • Lignende cases fra andre virksomheder
 • Analyse af formål
 • Udfordringer
 • Ønsker og krav.

Hele forløbet afrundes med et fælles afslutningsmøde, hvor de enkelte virksomheders erfaringer og resultater bliver gennemgået og diskuteret.

MADE vil desuden evaluere projektforløbet, hvor de deltagende virksomheder udveksler erfaringer, evaluerer resultaterne og foreslår ændringer/forbedringer.

Praktiske informationer

Tidspunkt

Forventet starttidspunkt 30. Maj 2024. Forventet sluttidspunkt Ultimo september 2024.

Sted

Første møde afholdes hos FORCE Technology.

Placering og form for de resterende møder aftales i projektgruppen ved opstart og tilpasses geografisk og praktisk efter de deltagende virksomheder.

Pris og tilmelding

Som deltager i et samarbejdsprojekt skal virksomheder ikke bidrage med kontantfinansiering, men i stedet forpligte sig til at lægge en egenfinansiering i form af registrerede timer i projektet. I ansøgningen bedes I derfor angive timerne af jeres bidrag til projektet. Deltagende virksomheder skal i et samarbejdsprojekt bidrage med i alt min.  550 timer. Timerne må gerne fordeles på flere medarbejdere i virksomheden. Der er ikke krav om, at alle deltagende virksomheder skal bidrage med lige mange timer, dog må ingen virksomhed bidrage med mindre end 100 timer. Ansøgere opfordres til at fastsætte ansøgningens timer med den ansvarlige projektleder, som fremgår af projektets brochure.

Projektet er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Regionalfond – og både teknologileverandør og produktionsvirksomhed er derfor underlagt statsstøtteregler (de minimis). Der stilles krav om, at der udfyldes en de minimis-erklæring allerede ved ansøgning. Vejledning til udfyldelse findes her.

Interesse for at deltage i projektet motiveres via ansøgningsskema, der også indeholder generelle retningslinjer for MADE Samarbejdsprojekt. Find ansøgningsskema under projektmuligheder på MADE’s hjemmeside.

Vi opfordrer til medlemskab af MADE for at sikre optimal udnyttelse af gode tilbud undervejs i projektforløbet.  Se MADE’s sædvanlige kontingentvilkår her. Kontakt MADE Sekretariatet på info@made.dk for yderligere information om medlemskab.

Tilmelding og yderligere information

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest Onsdag den 1. Maj 2024, som sendes til  info@made.dk.

Ved deltagelse i projektet giver I tilladelse til, at FORCE Technology og MADE har adgang til deltagernes kontaktoplysninger.

Ansøgningsfrist

01.05.24

Sprog

Dansk

FORCE Technology: Specialist, Ioan Matei Sarivan, imsa@forcetechnology.com, +45 4262 7945 MADE: Chefkonsulent Sandrina Lohse-Larsen, slohselarsen@made.dk, +45 3055 1472 MADE: Chefkonsulent Preben Dahl Johansen, Johansenpjohansen@made.dk, +45 2130 5009.

Andre projekter

Ansøgningsfrist: 23.04.24
Ansøgningsfrist: 01.06.24
Ansøgningsfrist: Modtager løbende ansøgninger.