Ansøgningsfrist: 01.06.24

Open Call: Produktion og Materiale Demonstrationsprojekter

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan en lille eller mellemstor virksomhed (op til 250 fuldtidsmedarbejdere) få op til 95.000 kr. i støtte til at teste, demonstrere eller afprøve ny teknologi eller nye materialer i produktionen. Resultatet kan være optimering af alt fra kvalitetskontrol til produktionstid eller overfladebehandling af materialer.

I et demonstrationsprojekt får SMV’er hjælp til at løse konkrete udfordringer, afprøve nye produktionsteknologier eller nye materialer i skræddersyede forløb.

Et projekt kan vare op til seks måneder fra opstartsdatoen. Gennem forløbet kan SMV’en trække på viden hos eksperter til en værdi af op til 95.000 kr.

Vi gør opmærksom på, at projekterne er medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Den Europæiske Regionalfond, og de er derfor underlagt statsstøtteregler (De minimis).

Et MADE Demonstrationsprojekt har enten fokus på produktion eller materiale – fælles for dem begge er, at I får tilknyttet specialister med ekspertise inden for produktion:

Produktion
I et MADE Produktionsdemonstrationsprojekt har vi fokus på selve produktionen. Her kan vi bl.a. hjælpe jer med procesoptimering, dataindsamling - og behandling samt indfører nye teknologier som f.eks, robotter, vision eller AR/VR.

Materiale
I et MADE Materiale Demonstrationsprojekt har vi fokus på selve demonstration af en ny materialeteknologisk løsning. Her får en virksomhed assistance til at løse et materialerelateret problem eller testet en idé, der relaterer sig til brug af materialer i avanceret produktion. Det kan f.eks. være nye bæredygtige materialeløsninger.

Implementering i virksomheden inden for projektets løbetid er ikke et krav.

Der er seks årlige deadlines på begge projekttyper: Den 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og den 1. december.

For at sikre flest mulige succesfulde ansøgninger, vil vi opfordre dig at kontakte en af vores videnspartnere (FORCE Technology, Alexandra Instituttet, DAMRC samt Teknologisk Institut) eller MADE inden indsendelse af ansøgning.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning pr. mail til info@made.dk.

Ansøgningsfrist

01.06.24

Sprog

Dansk

Pris

Det er gratis at deltage i et demonstrationsprojekt - virksomheden investerer blot med tid.

Chefkonsulent, Sandrina Lohse-Larsen: slohselarsen@made.dk.

Andre projekter

Ansøgningsfrist: 23.04.24
Ansøgningsfrist: 01.05.24
Ansøgningsfrist: Modtager løbende ansøgninger.