Nye materialer er afgørende for fremtidens produktion

På fire år har MADE’s materialeindsats givet danske produktionsvirksomheder let adgang til innovation og viden om nye materialer via 41 gennemførte demonstrationsprojekter og 17 events. Det er en stærk platform, der muliggør fremtidens produktion, lyder det fra Industriens Fond, der har finansieret indsatsen.

Kan vi fremstille nye kvalitetsprodukter med glasfiber fra gamle vindmøllevinger, fra ildelugtende ålegræs på stranden eller fra danskdyrket hamp?

MADE’s materialeindsats har de sidste fire år (2019-23) styrket konkurrenceevnen for virksomheder i Danmark gennem øget indsigt og anvendelse af avancerede materialer i produktion. Indsatsen er finansieret af Industriens Fond.

“Materiale er afgørende for udviklingen af fremtidens produktion. Bæredygtighed og materiale går hånd i hånd,” siger MADE’s direktør, Nigel Edmondson, der for nylig fremhævede resultater fra indsatsen på en konference i Fængslet i Horsens.

Industriens Fond deler samme holdning:

”Materialer og materialeteknologi er en helt afgørende katalysator for fremtidens produktion. Og derfor har vi også støttet materialesporet, som led i vores støtte til hele forskningsplatformen MADE FAST,” siger Anders Kusk, programleder for bæredygtig produktion i Industriens Fond.

Fra skrald til nye produkter

På fire år er MADE nået ud til over 1.000 mennesker gennem 17 materiale events over hele landet, heriblandt MADE materialekonferencer og Deep-Dives med fokus på fremtidens grønne materialer.

”MADE Materiale er en stærk platform, der muliggør fremtidens produktion. Her får SMV’erne let adgang til innovation og viden om materialer i en produktionsmæssig sammenhæng,” pointerer Anders Kusk.

Samtidig er 41 materiale demonstrationsprojekter gennemført i perioden, hvor små og mellemstore virksomheder har testet nye materialer og teknologier for at genbruge og genanvende ting, der før var skrald, men nu er en ressource. Det er sket med hjælp fra Teknologisk Institut og FORCE Technology.

Eksempelvis har Coastgrass arbejdet med at omdanne ildelugtende tang til emballage for cremer, Clenflex har fået viden om, hvordan de omdanner brugte vindmøller til kasser og tanke – og Bühler-Meincke har  reduceret vægt og omkostninger ved en pumperotor via 3D-print. ”Demonstrationsprojekterne har med stor succes givet SMV’er mulighed for at få støtte til afprøvning af nye teknologier, kvalitetskontrol og andre materialeteknologiske problemstillinger,” siger Anders Kusk.

Et startskud til nye tiltag

“Materialeindsatsen bliver afsluttet ved årets udgang, men støtten fra Industriens Fond har skabt en platform for innovation gennem nye materialeløsninger i MADE,” siger Nigel Edmondson, MADE’s direktør.

MADE vil også fremadrettet samle Produktionsdanmark til events om materiale og tilbyde materiale demonstrationsprojekter. Aktiviteterne vil dog fremadrettet være støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Der er nemlig behov for, at Danmark bliver bedre til at genbruge og genanvende materialer. Det viser den såkaldte Circularity Gap Report, som er blevet til via en bred alliance med bl.a. Industriens Fond.

Her er der for første gang gjort samlet status over dansk cirkularitet.

”Rapporten viser, at vi i Danmark kun er ca. 4 procent cirkulære, og at vores ressourceforbrug per indbygger – er i verdensklasse. Desværre ikke på en positiv måde,” siger Anders Kusk.

Hvis Danmarks skal forbedre sig i forhold til andre europæiske lande, så kræver det bl.a. at produktionsvirksomhederne går helt nye veje.

Her kommer MADE ind i billedet, lyder det:

”Det er netop i krydsfeltet mellem fremtidens produktionsteknologi og fremtidens materialer, og mellem vidensinstitutioner og virksomheder, at MADE udfylder en helt afgørende rolle – også i fremtiden,” vurderer Anders Kusk, programleder for bæredygtig produktion i Industriens Fond.

Læs mere om demonstrationsprojekter her – og se, hvordan du kan ansøge om at få hjælp til at teste nye materialer. Næste frist for ansøgning er d. 1. februar 2024.

Relaterede videoer

Video
Video
Video
Video
Video
Video