Manglende viden bremser udbredelsen af AM-teknologier

Det er forsat kun hver fjerde produktionsvirksomhed i Danmark, der anvender 3D-print og AM, og den største barriere for et gennembrud er manglende viden om teknologien, viser Dansk AM Hubs nye ’AM Rapport 2020’. MADE-medlemmerne Danfoss og Grundfos adresserer dette ved at opkvalificere og uddanne medarbejdere for at sikre verdensklasseproduktion.

‘Vi begynder langsomt at kunne se fremskridt.’

Sådan lyder det fra Werner Stapela, Global Head of Additive Design & Manufacturing, hos Danfoss, i den nye ’AM Rapport 2020’ udgivet af Dansk AM Hub og udarbejdet af Syddansk Universitet.

Undersøgelsen kaster lys over udbredelsen af AM-teknologier i Danmark, og resultatet er, at det fortsat kun er én ud af fire produktionsvirksomheder, der anvender teknologien.

Både gennemgangen for 2019 og 2020 peger dog på, at 3D-print vil vokse med raketfart de kommende år – også uden for landets grænser, da teknologien er blevet moden. Nu kan man f.eks. printe i over 500 forskellige materialetyper i fuldskalafarver; i metaller, gummi, glas, beton, læder, chokolade og endda i organisk materiale såsom celler. På globalt plan forudsiger Wohlers Report, at 3D-printindustrien vil stige fra 9,795 mia. USD i 2018 til 35,6 mia. USD i 2024, og det er særligt inden for luftfart, medicinal-, dental- og bilindustrien.

Vejen er altså banet for et industrielt gennembrud, og Teknologisk Institut har i AM-LINE 4.0-projektet hjulpet 100 nye virksomheder i gang med 3D-print i metal.

Hvad er AM-LINE 4.0?

AM-LINE 4.0 er et fireårigt projekt, der blev lanceret 1. januar 2018.

  • Innovationsfondens investering: 35 mio. kr.
  • Samlet projektbudget: 88 mio. kr.
  • Varighed af projektet: 4 år (1/1-2018 – 31/12-2021)
  • Partnere: Grundfos, Danfoss, DTU, Adimant, Scada Minds, Niras, MADE, TWI, SLM Solutions og Teknologisk Institut.

Danmark er desuden i en unik position til at udnytte teknologien – bl.a. fordi vi har en international førerposition inden for sprøjtestøbning.

Vi tror på, at for at være succesfuld inden for AM, så kræver det en anderledes tankegang og ikke blot inden for design. Inden for digitalisering er AM én af mange hjørnesten, og vi skal have ændret tilgang inden for alle områder, f.eks. indkøb, salg osv.

Werner Stapela, Global Head of Additive Design & Manufacturing, Danfoss
Ved MADE Open Lab i regi af AM-LINE 4.0 demonstrerede Teknologisk Institut nye muligheder inden for 3D-print af metal. Her holdt Werner Stapela oplæg om, hvordan Danfoss arbejder strategisk med AM.

Manglende viden er stopklods

I Danmark er det særligt de to MADE-medlemmer Danfoss og Grundfos, der er med til at fremme udviklingen, ifølge rapporten.

Grunden til, at flere virksomheder ikke anvender AM, er især, at de ikke vurderer, at det har relevans for dem. Desuden peger flere produktionsvirksomheder i AM Rapport 2020 på, at de mangler indsigt i, hvordan AM kan anvendes inden for deres forretningsområde samt manglende kendskab til AM-teknologier både helt generelt og i forhold til AM-teknologiers mulige anvendelse.

’Meget tyder således på, at de væsentligste årsager til, at mange danske virksomheder stadig ikke anvender AM-teknologi, i realiteten ikke er, at AM ikke er eller kunne være relevant for dem, men snarere, at de grundlæggende mangler viden, enten om hvordan teknologien kan understøtte virksomhedernes forretningsgrundlag, eller helt grundlæggende om hvad AM-teknologier rent faktisk kan i dag,’ konkluderes det i undersøgelsen.

Udbredelsen af AM er afgørende ifølge repræsentanter fra de store virksomheder, for hvis ikke fremstillingsindustrien i Danmark for alvor tager de nye AM-teknologier til sig, så vil det ramme den internationale konkurrenceevne.

Hvordan får vi flere med?

Den amerikanske A. T. Kearneys rapport ”3D-printing Index” vurderer, at lande med stærk fremstillingsøkonomi – som f.eks. Danmark – hurtigt bør komme i gang med at prioritere AM-teknologi for at kunne sikre den fremtidige vækst for deres arbejdsstyrke. Det skal ske ved at prioritere nye uddannelsesprogrammer og incitamenter for ingeniører til at lære 3D-design.

Og netop den tilgang har Danfoss og Grundfos: De efterspørger nemlig mere uddannelse og flere kompetencer inden for 3D-print.

’Det er vigtigt for os og for Danmarks konkurrenceevne, at SMV’erne og vores kommende medarbejdere har de rette kompetencer inden for AM. AM er nødt til at komme ind i uddannelserne nu,’ siger Thorsten Brorson Otte Additive Manufacturing Manager, Grundfos, ifølge rapporten, og Danfoss stemmer i:

’Den manglende viden i AM-forsyningskæden er en væsentlig udfordring. Vi er nødt til at se ud over landegrænser og holde os ajour med nye teknologiske forandringer,’ vurderer Werner Stapela i rapporten.

En ny tankegang er påkrævet

”Vi tror på, at for at være succesfuld inden for AM, så kræver det en anderledes tankegang og ikke blot inden for design. Inden for digitalisering er AM én af mange hjørnesten, og vi skal have ændret tilgang inden for alle områder, f.eks. indkøb, salg osv.,” vurderer Danfoss’ leder af AM.

Den nye tankegang skal implementeres ved at uddanne medarbejdere.

”Vi oplever god fremgang. Vi har uddannet omkring 600 medarbejdere, og vores målsætning er at uddanne 500 medarbejdere hvert år. Vi er i gang med at ændre træningen fra statistiske powerpoint-præsentationer til korte føljetoner af videoklip,” forklarer Werner Stapela ved MADE Open Lab i regi af AM-LINE 4.0.

Werner Stapela har arbejdet i tre år med at fremme AM/3D-print i virksomhedens 71 fabrikker verden, og han og Danfoss opretter kompetencecentre verden over:

”Vi begyndte med et kompetencecenter i Nordborg, dernæst USA, og nu er det logisk for os at udvide til Asien, da det sandsynligvis bliver vores største marked inden for to-tre år,” forklarer han i videointerviewet.

Både Danfoss og Grundfos er engageret i projektet AM-LINE 4.0, hvor de i regi af Center for Industriel 3D-print ved Teknologisk Institut samarbejder med en række øvrige partnere om at udnytte det store potentiale i 3D-printproduktion af metalemner.

Desuden deltager de aktivt i MADE-arrangementer, hvor de bl.a. holder oplæg og modtager SMV’er på studiebesøg. De to store virksomheder bidrager på denne måde også til at udbrede kendskabet til AM blandt danske SMV’er.

Og nogle af SMV’erne er begyndt at få ’øjnene op for mulighederne i at anvende AM-teknologien, herunder særligt i forhold til produktion af mindre partier specialfremstillede produkter,’ fremgår det af den nye rapport.

Relaterede videoer

Video
Video
Video
Video
Video
Video