Disse megatrends bliver afgørende på vejen mod en grønnere produktion

Hvilke teknologier og metoder bliver alfa og omega i omstillingen til en grønnere produktion? Det spørgsmål stillede eksperter, professorer og virksomheder skarpt på til konferencen ’MADE Sustainable Production’.

Fremtidens grønne produktion rimer på innovation.

”Energi og CO2 har virkelig været et fokuspunkt de seneste år, og det er her, der har været flest lavthængende frugter, så her ser vi en afkobling af forbrug/emission ift. den økonomiske vækst, mens det ikke går lige så godt med affald og forbrug af ressourcer og vand” siger Sustainability Manager i Aasted Jesper Jerlang.

Han indtog scenen på ’MADE Sustainable Production’ konferencen, hvor eksperter fra virksomheder og vidensinstitutioner diskuterede fremtidens grønne løsninger og megatrends. Her præsenterede han resultaterne fra ”Fremtidens Bæredygtige Produktion” – en baselinemåling af dansk produktions bæredygtighed i 2022, som er udarbejdet af ATV Denmark og Industriens Fond, hvor Jesper Jerlang har deltaget i projektgruppen.

Vi er nødt til at gå fra en reduktionsdagsorden til en innovationsdagsorden

Jesper Jerlang, Sustainability Manager i Aasted og en del af ATV Denmark

”Vi er nødt til at gå fra en reduktionsdagsorden til en innovationsdagsorden,” understreger han og pointerer, at kun 10 procent af produktionsvirksomheders investeringerne i forskning og udvikling i dag går til bæredygtighedsindsatser.

Det er på trods af ny EU-lovgivning snart kommer til at lægge et stort pres på udviklingen. Underdirektør i Dansk Industri Karin Klitgaard præsenterede på dagen de ”meget skrappe krav”, der er på trapperne, hvor energi- og materialereduktion ikke er nok, til at bevare sit ’license to operate’.

Blandt andet vil EU stille krav til transformationsplaner med mål og handlingsplaner for at gøre ens produktion grønnere, og stille minimumskrav til mængden af genanvendt materiale i emballering.

Vi kan tjene penge på nye måder

Spørger man professor på CBS Torben Pedersen, der også leder en række forskningsprojekter i MADE, er der også en anden mindst lige så presserende årsag som EU-lovgivning til at genanvende og genbruge mere.

”I dag er det under 10 procent af vores materialer, der er genbrug, og dermed er de 90 procent nye ressourcer, vi tager fra jorden,” indleder han fra talerstolen inden han dykker ned i flere tal på klodens ressourcekrise.

Derfor skal vi gentænke, hvad der har værdi, og hvordan man tjener penge. Måske man skal tjene penge på at reparere mere eller tiltrække kunder med konkrete tal på mængden af genanvendt materiale i nye produkter?

Vi skal gentænke vores forretningsmodel med for eksempel gainsharing, Take Back og servicebaserede modeller

Torben Pedersen, Professor CBS

”Vi skal gentænke vores forretningsmodel med for eksempel gainsharing, Take Back og servicebaserede modeller,” forklarer Torben Pedersen og udfolder en række eksempler fra MADE forskning – bl.a. genanvendelse af brugte produkter i Novo Nordisk og salg af reparation fremfor blot nye produkter hos Grundfos (se links nedenfor).

Læs hvordan Novo Nordisk arbejder med Take Back i MADE

Se en video om Grundfos arbejder med servicebaserede modeller i MADE 

Digitale teknologier som løftestang

Digitale teknologier som digitale tvillinger, blockchain, data spaces, og eXtended Reality vil blive en løftestang i den grønne omstilling af produktionen og gentænkning af forretningsmodellen.

”Ifølge World Economic Forum vil 20 procent af CO2-udfordringen kunne løses med digitale teknologier,” siger professor ved Aarhus Universitet Kaj Grønbæk, der leder en række forskningsprojekter i MADE.

Han fremhæver Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), digitale tvillinger, data spaces, og blockchain som megatrends i fremtidens bæredygtige produktion.

Det skyldes for eksempel, at blockchains og data spaces gør det muligt at dele data på tværs af organisationer og dermed følge produkter gennem hele værdikæden. Derved kan man dokumentere, via Digital Product Passports, hvorvidt materialerne og delene i produktet er genanvendt og – ikke mindst: Hvad de har været igennem undervejs. Den information er afgørende både for producenter og kunder, da de så har dokumentation på, hvor ”slidte” delene i det produkt, der købes eller returneres er, og hvor bæredygtigt materialet i produktet er.

MADE Forskning

MADE forskning udspringer af konkrete ønsker og behov hos danske industrivirksomheder. Her arbejder store- og små virksomheder, forskere fra universiteter og specialister fra vidensinstitutioner sammen om at skabe løsninger på fælles udfordringer.

Forskningen i MADE er rammesat af forskningsplatforme, hvori vi i samarbejde med industrien har formuleret en række strategiske indsatser. Den nuværende forskningsplatform hedder MADE FAST.

Mere data skal på bordet

Netop transparens via data bliver alfa og omega i bestræbelserne mod at skabe en grønnere produktion:

”Åbne arkitekturer og datamodeller er nødvendige for at kunne gå på tværs af organisationer og kigge ind i CO2-reduktioner i hele værdikæder,” forklarer Kaj Grønbæk.

En sådan åben arkitektur kan tage form af de førnævnte digitale tvillinger. En digital tvilling kan spejle alle led i produktets tilblivelse fra råt (eller genanvendt) materiale til skrot (eller tilbage i produktionen som genanvendt materiale) i en digital kopi.

Her nævner Kaj Grønbæk muligheden for at ”lægge beregninger af CO2-fodaftryk” ind i de digitale tvillinger for at kunne beregne et overordnet CO2 fodaftryk af produktionen såvel som af brugen af produktet. Med sådanne beregninger kan man gennemskue, hvad ændringer i for eksempel materialevalg og produktionssted vil betyde for CO2-belastningen i forskellige dele af værdikæden.

Samtidig kan man med en digital tvilling simulere og teste grønne idéer til at mindske for eksempel CO2-belastning eller materialespild. Den digitale infrastruktur kan stille data tilrådighed, som kan bruges til at beregne hvad ændringen vil betyde for alle led i produktionen.

Derved kan man undgå de lærepenge, det ville koste at teste de grønne idéer af i et produktions setup. Det kan kun lade sig gøre, hvis den digitale tvilling er fodret med en masse data fra produktionen.

Se en video om digitale tvillinger.

Værktøjer til at reparere og genbruge

Data kan også afsløre, hvornår en maskine er tæt på at gå i stykker og bør serviceres. Ved at fange fejl i god tid kan vi forlænge en maskines levetid og samtidig undgå at producere fejlbehæftede produkter, der skal smides ud.

Læs hvordan ReMoni og Kaj Olesen forudsagde nedbrud og undgik spild i et MADE-projekt

Et andet værktøj til at, som kan øge levetiden på vores materialer og produkter er 3D-print. For eksempel kan vi med 3D-print genskabe enkelte slidte dele lokalt og undgå at smide en maskine eller et produkt ud, der er gået i stykker.

Læs hvordan Bentax i MADE-projekt giver nyt liv til gamle produkter med 3D-print

Går vi to skridt længere ned fra maskine, til komponent og helt ned til materiale, kan vi også her forlænge levetiden eller øge graden af genanvendelse. Det kan ske med et såkaldt ’disassembly map’, som lektor fra Syddansk Universitet Lykke Margot Ricard præsenterer på talerstolen.

Et ’disassembly map’ er et redskab til at hjælpe virksomheder med at forlænge levetiden på et produkt eller øge produktets genanvendelsesgrad. Et ’disassembly map’ kortlægger, hvor meget et produkt skal adskilles før man når frem til bestemte komponenter eller materialer. Jo højere oppe i niveau værdifulde komponenter  er i ”mappet” des lettere er det at få fat i. Det er smart at have et overblik over, hvis en virksomhed for eksempel tager egne brugte produkter retur – tidligere nævnte Take Back system. Ifølge Lykke Margot Ricard er dissassembly mappet afgørende, fordi det skaber systematik.

”Vi er nødt til at kunne adskille med systematik for at kunne skalere og klargøre til fremtidens automatisering af adskillelsesprocesser” forklarer hun og tilføjer:

”Derudover skal vi tænke i fremtidens bæredygtige design bl.a. ved hjælp af digitale simuleringer, hvor værdifulde komponenter kommer højere op i ’disassembly mappet’, så de er nemmere at tage ud – så kan der endda opstå en økonomi i at genanvende.”

Samarbejde er vejen frem

Da konferencen er ved at lakke mod ende, stiller direktør i MADE Nigel Edmondson sig foran forsamlingen:

”De megatrends og forskningsområder, vi har hørt om i dag, har mange overlap og samspil. I MADE vil vi sikre, at viden fra et område kan gavne de andre, ligesom vi skaber en fælles platform til forskere, virksomheder og GTS’er, hvor vi sammen kan skabe fremtidens grønne løsninger i produktionen.”   

Se billederne fra dagen:

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video