9 ud af 10 nye MADE-medlemmer er SMV’er

MADE er med til at fremme avanceret produktion på tværs af brancher, udfordringer og virksomhedsstørrelser. En gennemgang af 2019 viser, at det især er de små og mellemstore virksomheder, der melder sig ind i MADE. Det sker bl.a. på grund af nye udviklings- og samarbejdsmuligheder, der opstår via vidensdeling i netværket, lyder det fra virksomheder.

9 ud af 10 nye MADE-medlemmer er SMV’er, viser ny opgørelse. SMV’erne sætter bl.a. pris på arrangementer, hvor der deles viden på tværs af brancher og virksomhedsstørrelser.

I slutningen af 2019 bragte vi historien om, hvordan små virksomheder i stor stil søger viden i MADE målt på aktivitet og deltagelse i arrangementer.

Nu er en oversigt over nye MADE-medlemmer i det forgangne år med til at understrege, at MADE er et nationalt netværk af produktionsaktører for både små virksomheder og de store, globale firmaer.

MADE voksede med 29 industrielle medlemmer i 2019, hvoraf 27 af dem er SMV’er. Med andre ord er 9 ud af 10 nye medlemmer små og mellemstore virksomheder.

”Vi er glade for at give værdi for både SMV’er og store globale spillere som Danfoss og Vestas. Det styrker avanceret produktion i Danmark, når flere vil være med til at dele viden og finde fremtidens løsninger i fællesskab. Det er glædeligt, at flere SMV’er investerer i innovation via MADE-samarbejdet, hvor tilliden er afgørende for, at endnu flere kan få gavn af nye metoder og teknologier,” siger Nigel Edmondson, direktør i MADE.

Hvad er en SMV?

 • En forkortelse for små og mellemstore Virksomheder
 • Ifølge EU-definitionen har en SMV 0-250 fuldtidsansatte
 • SMV’er udgør 99 procent af alle virksomheder i Danmark
 • MADE Foreningen har (pr. 31. december 2019) 160 virksomhedsmedlemmer, heraf er 130 SMV’er.

MADE har nogle rigtig gode arrangementer, hvor vi får indblik i nye løsninger og får mulighed for at netværke med ligesindede

Kim Koertsen, CEO i DanRobotics

Adgang til ny viden

MADE kobler forskning og innovation for netop at finde fælles ståsted – f.eks. når det handler om at opsøge og anvende de muligheder, der kan være med til at skabe verdensklasseproduktion.

”I MADE har vi fået gode input om f.eks. laser-svejsning og anvendelsen af denne teknologi i vores virksomhed via studieturen til Stuttgart, og så har vi fået indsigt i, hvilken betydning kompleksitet har for virksomheders indtjening,” siger Bo Toft Hansen, Chief Operating Officer i DALBO A/S.

DALBO, der producerer landbrugsmaskiner som f.eks. tromler og halmstrigler til jordbearbejdning, blev medlem i MADE i 2019 og har i alt 100 medarbejdere, hvoraf 80 arbejder i Randbøl mellem Vejle og Billund.

Match-making i MADE

I MADE deles viden på tværs af størrelse og industri for at fremme innovation i Produktionsdanmark, og det er noget SMV’erne efterspørger:

”Vi er med i MADE, fordi vi bl.a. har forventninger til de arrangementer, som MADE inviterer til: Høj faglighed og adgang til den nyeste viden. Her kombineres teori fra forskningen med praktisk erfaring via input fra virksomheder,” forklarer Bo Toft Hansen.

50 kilometer øst på fremhæver DanRobotics, der ligeledes blev MADE-medlem i 2019, også muligheden for at udnytte synergien:

”MADE har nogle rigtig gode arrangementer, hvor vi får indblik i nye løsninger og får mulighed for at netværke med ligesindede. Desuden giver det os kundemuligheder og nye samarbejdspartnere, og det spiller selvfølgelig også ind. Der er flere årsager til, at vi er aktive i MADE,” siger DanRobotics CEO, Kim Koertsen. 

Den Middelfart-baserede automatiseringsvirksomhed, der hjælper andre med at automatisere f.eks. inden for metal- og fødevareindustrien, har 23 ansatte. Og for virksomheden er det vigtigt at udvide horisonten for at holde fingeren på pulsen.

”Vi er med i MADE for at se de muligheder og løsninger, der er for at hjælpe os med projekter og udviklingsforløb. Desuden er det vigtigt for os at sparre med andre virksomheder og få indsigt i, hvad de er i færd med at automatisere. Der er mange SMV’er, der har gode koncepter og løsninger, så det er oplagt at samarbejde med dem,” siger Lars Ingvar Knudsen, CSO i DanRobotics og tilføjer:

”Det er interessant og gavnligt for os at gøre brug af MADE-netværket. Hvis vi har et spørgsmål eller en udfordring, så bliver vi altid stillet videre til den relevante part eller ekspert, som hjælper os videre,” siger han.

27 nye SMV’er blev medlem af MADE i 2019, herunder DALBO A/S. Billedet her er fra MADE Studieturen til Stuttgart, hvor Bo Toft Hansen (yderst t.v.) og Mogens Mandrup (yderst t.h.) fra DALBO var med for at få inspiration fra et af verdens førende industrilande.

Fra test til virkelighed

Lars Ingvar Knudsen har tidligere været faglig leder ved Teknologisk Institut, hvor han via et MADE-samarbejde fik en aha-oplevelse:

”Jeg var involveret i et MADE Demonstrationsprojekt med Teknologisk Institut, hvor vi udviklede en digitaliseringsmodel for Engskov Maskinfabrik. Det førte til, at Engskov købte anlægget her ved DanRobotics og projektet blev ført ud i livet,” forklarer Lars Ingvar Knudsen begejstret om projektet, hvor en robotløsning blev testet i virtual reality.

Afslutningen på Engskov-projektet blev samtidig startskuddet til DanRobotics’ indtræden i MADE: De gode erfaringer og værdifuld vidensdeling fra tidligere var nemlig med til at overtale direktør Kim Koertsen om, at virksomheden skulle blive MADE-medlem.

Vil du vide mere om MADE? Så læs her, hvordan vi samler Produktionsdanmark.

Nye MADE-medlemmer i 2019

SMV’er

 • EffiMat Storage Technology A/S
 • Intelligent Systems
 • StrandImprovement
 • DAMRC
 • VMA Nordic
 • Zoles ApS
 • Olsen Metaltrykkeri
 • Gammelby Kommunikation og Marketing
 • PJM A/S
 • Airtech A/S
 • Ortofon
 • Plus Pack A/S
 • DanRobotics A/S
 • André Consulting
 • Euler3d ApS
 • Happy Consulting ApS
 • Scanmaster ApS
 • 2021.ai
 • CAMAR
 • Nordic Underlay
 • Hexastate CBM Solutions
 • Bossard Denmark
 • DALBO A/S
 • BKI Foods A/S
 • Hiflux Filtration A/S
 • Danisense A/S
 • EP-TeQ A/S

Virksomheder med over 250 ansatte

 • Dansac A/S
 • FOSS A/S

Læs mere

Bliv klogere på MADE

Små virksomheder søger i stor stil viden i MADE

MADE Studietur: Inspiration fra et af verdens førende industrilande

Robotteknologi i virtual reality: “Det giver virkelig stor værdi for pengene”

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel