Ingen klumper i ulden: ROCKWOOL vil spotte fejl med røntgen og AI

Røntgenteknologi og kunstig intelligens skal forbedre og automatisere kvalitetskontrollen af ROCKWOOL’s isoleringsplader. Det sker gennem et MADE FAST projekt, hvor ROCKWOOL får hjælp fra Aarhus Universitet og FORCE Technology.

Produktionsmedarbejderen spejder efter afvigelser så som sten og mørke klumper i de gullige isoleringsplader, der kører afsted ned ad samlebåndet.

Et minuts uopmærksomhed eller en fejl godt gemt inde i ulden kan resultere i svingende kvalitet, når de pladerne når frem til enden af samlebåndet. ROCKWOOL arbejder sammen med FORCE Technology og Aarhus Universitet i forsknings- og innovationsplatformen MADE FAST på at løse problemet med en kombination af røntgenteknologi og kunstig intelligens.

En bæredygtig løsning

MADE-projektet skal munde ud i to forbedringer:

”Den ene ting er bæredygtighed, den anden er kvalitet,” fortæller Alex Severin, program director i ROCKWOOL.

Kvalitetsaspektet er vi allerede kommet ind på. I forhold til bæredygtighed, skal løsningen lokalisere klumper og sten mere præcist, så ikke store dele frasorteres, enten fordi man er i tvivl om, hvorvidt der er en fejl, eller fordi man ikke kan lokalisere fremmedlegemet præcist nok til at undgå spild, når det skæres fra. ROCKWOOL gensmelter dele med fejl i, så ulden kan genbruges i nye produkter, men det kræver energi:

”Hvis vi kan minimere vores spild, så har vi ikke så meget der skal genanvendes, som vi for eksempel skal bruge energi på at smelte igen,” uddyber Alex Severin.

Nyt at kombinere AI og røntgen

Selvom brug af røntgen ikke er ukendt for ROCKWOOL-produktionen, er det nyt, at den så præcist kan finde fejl. Derudover fortæller Alex Severin, at kombinationen med kunstig intelligens også er helt ny.

Projektet er endnu ikke afsluttet, men er godt på vej.

”Vi har på nuværende tidspunkt samlet en masse data op fra vores røntgen. Nu kobler vi AI på, til at få sorteret vores data på den rette måde – det skal læres – så vi får sorteret gode produkter for sig og mindre gode produkter for sig”

Nye målemetoder

Projektet har også været katalysator for udviklingen af ”helt nye målemetoder til identifikation og positionsbestemmelse af fremmedlegemer eller afvigelser i produkter produceret kontinuert” ifølge projektleder hos FORCE Technology Finn Olesen, som har hjulpet ROCKWOOL i projektet via sin ekspertise indenfor røntgenteknologi.

Og det peger frem mod nye projekter:

”Det giver mulighed for at bruge teknologierne til andre typer af produkter og produktioner,” siger Finn Olesen.

I MADE følger vi spændt med i projektet, som er planlagt til at blive afsluttet ved udgangen af 2023.

Forskningsprojekt: Digitalisering af produktionsproces

I MADE FAST forskningsprojektet får ROCKWOOL hjælp fra Aarhus Universitet gennem et dedikeret ph.d.-projekt og fra FORCE Technology, der har ekspertise i røntgenteknologi. Målet er at digitalisere kvalitetskontrollen.

Projektet er en del af MADE FAST strategisk indsatsområde 4 og ventes afsluttet i 2023.

MADE FAST

MADE FAST – Flexible, Agile, Sustainable manufacturing enabled by Talented employees blev lanceret i april 2020 som et nyt forsknings- og innovationsprogram i MADE. MADE FAST består af fem indsatser og bygger videre på forskningen fra MADE SPIR og MADE Digital.

Læs mere om MADE FAST.

Relaterede videoer

Video
Video
Video
Video
Video
Video