50 unge forskere fik seks problemstillinger fra tre virksomheder – og 48 timer til at løse dem

I produktionshallerne hos familievirksomheden Aasted står meterlange chokolade- og kagemaskiner side om side, mens de er ved at blive gjort klar til at skulle ud til kunder i hele verden.

Ved siden af maskinerne står en gruppe unge forskere, der om 48 timer skal levere deres bud på, hvordan virksomheden kan forsøge at løse to af sine mest aktuelle og komplekse problemstillinger – selvom de fleste af forskerne denne dag stifter bekendtskab med Aasted for første gang nogensinde.

– Vi vil blandt andet gerne have dem til at se på businesscasen i at producere flere af vores dele ved hjælp af 3D-print, forklarer Michala Mulvad-Thiim, Team Leader hos Aasted.

Aasted var en af de tre casevirksomheder på årets ph.d.- og postdockonference i MADE.

Konferencen samler alle forskere, typisk ph.d.er og postdocs, i MADE til et kort, intensivt forløb, hvor tre virksomheder får lov til at præsentere to problemstillinger hver.

De i alt 50 unge produktionsforskere, som er tilknyttet de fem universiteter i MADE, bliver således delt op i seks grupper. Hver enkelt gruppe arbejder herefter sammen i godt 48 timer og præsenterer til sidst deres overvejelser og løsningsforslag for ledelsen i virksomhederne.

– De får lov til at arbejde sammen på tværs af fagligheder og institutioner. Det er en god mulighed for at skabe nogle ret innovative løsninger på de problemstillinger, som de bliver præsenteret for, siger Nigel Edmondson, direktør i MADE.

Udover Aasted var NCC og Rockwool de to øvrige virksomheder i årets konference. De præsenterede cases om alt fra 3D-print af produktionsudstyr over dataopsamling og Internet of Things i bygninger til automatisering af logistikopgaver på et lager.

Skal se mulighederne i 3D-print

For Aasted er leveringstiden et nøgleparameter i forhold til at kunne holde sig konkurrencedygtig. Leveringstiden på en maskine eller komponent afgør ofte, om det er Aasted eller en konkurrent, der løber med en ordre.

Det har fået Farum-virksomheden til at se i retningen af 3D-print for at nedbringe den tid, det tager at udvikle, designe og fremstille de ofte kundespecifikke komponenter og maskindele.

På ph.d.- og postdockonferencen tog MADE-forskerne – hvoraf flere til daglig beskæftiger sig med netop 3D-print og nye produktionsprocesser i deres forskning – udgangspunkt i konkrete komponenter fra Aasteds produktion med henblik på at vurdere, hvilke fordele og ulemper der ville være ved at 3D-printe dem.

– Vi har fået øjnene op for, at vi ikke kun skal tænke på, om det giver mening for os at 3D-printe flere af vores nuværende komponenter, men i langt højere grad også udnytte de designmuligheder, der er, hvis vi designer nye produkter og dele til 3D-print i stedet for eksempelvis standard-CNC, fortæller Michala Mulvad-Thiim fra Aasted.

På konferencens sidste dag fremlagde forskerne i MADE deres overvejelser og idéer for repræsentanter fra virksomhedernes ledelse

Tænker i nye baner

Michala Mulvad-Thiim sad i salen, da to grupper af ph.d.er og postdoc præsenterede deres overvejelser og forslag til, hvordan Aasted kan bruge henholdsvis 3D-print og dataopsamling i produktionen.

“Det er helt sindssygt, hvad de har kunnet nå på 48 timer. For os har det den værdi, at de ikke bare svarer på det, man spørger om. De udfordrer os og får os til at tænke i nye baner”, konstaterer Michala Mulvad-Thiim, der nu tager MADE-forskernes input med tilbage til Farum for at vurdere, hvilke idéer og forslag man kan arbejde videre med i virksomheden.

MADE’s ph.d.- og postdockonference afholdes årligt og fandt i år sted på KolleKolle Konferencehotel i Værløse lidt uden for København.

Udover socialt samvær om aftenen, tid til gruppearbejde og indledende virksomhedsbesøg hos casevirksomhederne bød årets konference også på et oplæg fra Danmarks tech-ambassadør Casper Klynge, direkte over en Skype-forbindelse fra Palo Alto, Californien.

Relaterede videoer

Video
Video
Video
Video
Video
Video