Virksomhed vil opnå et negativt CO2-aftryk med hjælp fra EU-projekt

Brannatura udvikler bæredygtige og plantebaserede drikke – og nu vil virksomheden følge den cirkulære forretningsmodel helt til dørs: Intet skal gå til spilde. Ambitionen er at opnå et negativt CO2-aftryk med hjælp fra EU-projektet C-Voucher, som MADE er partner i.

Intet skal gå til spilde.

Brannatura, der producerer plantebaserede drikke, vil i EU-projektet C-Voucher afsøge de cirkulære forretningsmodeller for at kunne gå hele vejen til ”zero waste” og blive den mest bæredygtige plantemælk på markedet.

Der er i samfundet en øget tendens til, at forbrugere og myndigheder interesserer sig for, hvordan produkter er produceret, og hvilket affald det genererer. Dermed er der et potentiale for virksomheder til at adskille sig positivt ved at gå den cirkulære vej og have styr på deres produkters livscyklus. Det kan dog være en udfordring at gentænke sin forretningsmodel, og for mange giver det mening at hente hjælp til processen.

”Vi har lært en del omkring potentielle kunder, leverandører og partnere af at deltage i C-Voucher,” forklarer Sander Sieuwerts, der er en af stifterne af Brannatura.

”Vi stod herefter med to veje at gå, og da den ene havde nogle tekniske udfordringer, der først skulle løses, valgte vi at gå med modellen, hvor vi skal finde samarbejdspartnere til at aftage vores restmaterialer af fibre til fødevarer og foder og bruge det fornuftigt. Det kræver, at vi er gode til organisering, da vi skal kunne balancere salget af drikke og restmateriale – og i de mængder som samarbejdspartneren efterspørger – for at være rigtig cirkulære. Der må ikke være det mindste spild,” siger Sander Sieuwerts.

Som SMV kan du netop nu (fra august-oktober 2020, red.) søge støtte via C-Voucher: Få 15.000 euro og rådgivning fra eksperter til at gøre din forretningsmodel cirkulær.

Merete Nørby, international chefkonsulent i MADE

Der er penge at hente

Udover at det kan være nødvendigt med rådgivning, når en virksomhed vil bevæge sig over i en cirkulær forretningsmodel, kan det også være en udfordring for små- og mellemstore virksomheder at sætte penge af til rejsen. I C-Voucher programmet lærte Brannatura om støttemulighederne, og det gav bonus. De har netop modtaget et beløb fra Innovationsfonden, som kan bidrage til at implementere deres cirkulære forretningsmodel.  

”Vi har et produkt, der skal ind og kæmpe på et voksende marked, og det er dyrt at starte produktionen op. En cirkulær forretningsmodel gør os dog både mere omkostningseffektive, hvilket er godt for bundlinjen, samt giver os et stærkere bæredygtighedstempel end konkurrenterne med højere udnyttelse af råvareressourcerne. På markedet for drikkevarer har der nemlig hidtil primært været fokus på bæredygtige varianter af mælk og yoghurt,” forklarer Sander Sieuwerts.

Brannatura vil realisere deres mål om ”zero waste” inden for det næste års tid. Det betyder også, at de først fokuserer på Danmark som hjemmemarked. Dernæst vil de se mod markeder som Skandinavien, Holland, Tyskland og Belgien, hvor der også er et stort fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Om C-Voucher

  • C-Voucher er støttet af EU’s Horizon 2020 program
  • C-Voucher er et akronym for Circularize ValUe CHains across European Regional Innovation Strategies.
  • Fokus er på SMV’er i Europa og på at få dem til at udvikle forsyningskæder baseret på cirkulær økonomi.
  • MADE er en af de danske projektpartnere sammen med Vejle Kommune, Green Ship of the Future, Lifestyle & Design Cluster.
  • Derudover bidrager ARLA, DTU og FORCE Technology via MADE

Hjælp til at løse udfordringer og realisere ideer

Med projektet C-Voucher kan SMV’er få adgang til konsulentbistand til udvikling af en cirkulær ide og tilhørende forretningsmodel, gennem brug af designtænkningsmetoder. Virksomheder får – ligesom Brannatura – kontant støtte til at udarbejde en business case på baggrund af en cirkulær forretningsmodel.

MADE er partner i C-Voucher og har, bl.a. med DTU og FORCE Technology som bidragsydere, været ansvarlig for at definere og strukturere, hvilke udfordringer C-Voucher initiativet kan hjælpe med at løse.

Desuden repræsenterer MADE produktionssektoren med særligt henblik på at præsentere og fremme problemstillinger, muligheder og løsninger, relateret til cirkulær økonomi inden for produktionsområdet.

I vores nye MADE Podcast-serie ’Industriens Genbrugsguld’, dykker vi dybere ned i cirkulær økonomi i produktionen, og hvordan C-Voucher-projektet har givet virksomheder værdi.

Udover MADE’s involvering i C-Voucher arbejder vi i den nye forsknings- og innovationsplatform MADE FAST med at sikre nye, bæredygtige løsninger for danske produktionsvirksomheder, så de kan forblive konkurrencedygtige.

Vil du også have international sparring og støtte?

MADE annoncerer løbende internationale projektmuligheder for danske virksomheder.

”Som SMV kan du netop nu (fra august-oktober 2020, red.) søge støtte via C-Voucher: Få 15.000 euro og rådgivning fra eksperter til at gøre din forretningsmodel cirkulær,” siger Merete Nørby, international chefkonsulent i MADE og tilføjer:

”Hvad enten din virksomhed er stor eller lille og gerne vil løse en udfordring i samarbejde med internationale partnere, er du altid velkommen til at kontakte MADE,” siger Merete Nørby.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel