Uddannelsesblog

Virtual Reality bliver en vigtig del af fremtidens læringsforløb

MADE Uddannelsesblog: Opnå praktiske færdigheder via simuleret træning i Virtual Reality, mens der opsamles data på udførelsen. I dette blogindlæg beskriver Jacob Sangild, Chief Learning Officer i VitaSim, hvornår og hvordan det giver mening at benytte VR i læringsforløb.

Jacob Sangild

Partner og Chief Learning Officer i VitaSim

Jacob har udviklet en software til læringsforløb i VR. Softwaren skal gøre det nemt for underviseren selv at lave simuleringer i VR. Jacob har en baggrund som lærer og en master i Medborgerskab. Han har arbejdet med digital læring på de frie skoler og senere i erhvervsuddannelserne. Senest har Jacob siddet i Videnscenter for Velfærdsteknologi, hvor han bl.a. var ansvarlig for udviklingen af en VR-platform til SOSU-personale i Danmark.

I MADE’s uddannelsesblog deler skribenter erfaringer og holdninger til digital læring. Blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning og repræsenterer således ikke MADE’s standpunkter

Digital læring er i rivende udvikling. Scenarier i Virtual Reality (VR) giver unikke muligheder indenfor proceduretræning, sidemandsoplæring og repetition – når og hvor kursisten ønsker det. 

Læring går ofte ud på at ”fylde noget ind i hovedet” ved at læse, lytte, se videoer og lave små skriftlige øvelser. Jeg anbefaler, at læring bliver mere praksisrettet, i stil med det gamle mesterlæreprincip. VR er for mig svaret på, hvordan vi kan bruge mesterlæreprincippet digitalt, så alle kan lære mere praksisrettet, når og hvor de vil.

Studerende klarede sig 300 procent bedre i test

Der er ingen tvivl om, at digital læring er kommet for at blive, men hvad giver mening at lære ved en computer f.eks. via traditionel e-læring, og hvornår er det vigtigt at have en mere praktisk tilgang i VR? Jeg er ikke i tvivl om, at VR kan gøre en kæmpe forskel for måden, vi lærer på. Men ét er at tro, noget andet er at vide.

I VitaSim samarbejder vi med forskere i en række projekter. I et nyligt forskningsstudie på Odense Universitetshospital klarede lægestuderende sig mere end 300 procent bedre i en praktisk test efter at have kombineret deres e-læringsforløb med et VR-læringsforløb sammenlignet med lægestuderende, som kun gennemførte e-læringsforløbet.

Træn muskelhukommelsen

Det er selvfølgelig ikke al læring, det giver mening at udføre i VR. Generelt er proceduretræning, hands-on øvelser, udenadslære, og træning på svært tilgængelige lokationer eller vha. dyrt udstyr oplagt at lære i VR. Når procedurer trænes i VR medfører det en kropslig hukommelse, ofte kaldet muskelhukommelsen, som opnås ved at gentage procedurer mange gange.

Simulationstræning startede i sin tid, da man ville gøre det at flyve til noget alment. Frem til 1970’erne var der forholdsvis mange flystyrt og ulykker forbundet med flyvning. Her indførte man en simulationspraksis, som stadig udføres i dag. Takket være simulationstræning blev flytrafik en af de sikreste former for transportmiddel, der findes.

Fysiske simulationer eksisterer i dag mange steder og giver rigtig god mening. De er dog forholdsvis dyre at etablere og opretholde. De kræver meget udstyr- og ofte flere aktive personer som f.eks. operatører, observatører og eventuelt skuespillere. I VR kan kursisterne træne uden udstyr og fysiske hjælpere. Underviseren kan opsamle data på udførelsen med henblik på at give kursisterne standardiseret feedback. Det er også muligt at optage udførelsen og reflektere over egen praksis sammen med underviser og medkursister.

Eksempler på digitale tvillinger til træning og læring

Digitale tvillinger er et bredt begreb og dækker over en digital efterligning eller kopi af et produkt, en produktion eller en proces. Dyk ned i tre konkrete eksempler her, hvor teknologien anvendes til træning og læring: Brug et ultralydsapparat, besøg verdens første elfærge eller lær at skifte en vandhane.

1. Brug et ultralydsapparat
FLUS (Fokuseret Lunge Ultralyds Scanning) er et træningsscenarie til oplæring i en specifik form for ultralyd brugt til lungescanning. I VitaSim Author kan man optage sig selv i 3D, mens man udfører scenariet. I dette tilfælde er det en læge, som normalt underviser i ultralyd, der har optaget sig selv mens han gennemgår procedurerne. Du kan stå i optagelsen, spole frem og tilbage i proceduren og instrukserne, selv træne færdigheden parallelt og gentage processen, når og hvor du ønsker det.

En af tilbagemeldingerne var bl.a., at 98 procent af de sundhedsfaglige studerende, som modtog undervisningen, gerne ville have mere VR-træning i fremtiden.

2. Besøg verdens første elfærge

Ellen er et scenarie lavet i 360 graders film og billeder. Det er udviklet til Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, så eleverne har mulighed for at komme rundt på verdens første elfærge og gå på opdagelse, forstå faglige begreber og meget mere. Et godt eksempel på en lokation der ellers er meget utilgængelig (Færgen Ellen ligger kun i dock ca. to dage om året). 

3. Lær at skifte en vandhane
VVS-scenariet er lavet til brobygningselever (elever fra 7.-9. klasse, der skal vælge en erhvervsrettet ungdomsuddannelse) i Odense kommune. Her får de ikke blot viden om faget ved at tale om det og se cases, men de prøver også selv at skifte en vandhane på en håndvask, som et eksempel på en praksis. De har deres egen læremester med sig og simulerer øvelsen trin for trin.

Hver fredag kommer en lang række brobygningselever igennem disse scenarier. De gennemfører en kort tutorial, og herefter vælger de forskellige erhvervsrettede scenarier. Projektet er en stor succes, og der arbejdes på at udvidede det, så elever i hele landet får mulighed for at prøve endnu flere scenarier.

Jacob Sangild

Partner og Chief Learning Officer

VitaSim

js@vitasim.dk

+45 2422 0274

Relaterede blogindlæg

Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog