Uddannelsesblog

Det bedste fra to verdener: Blended learning er optimalt

MADE Uddannelsesblog: Digital læring får en stadig vigtigere funktion i kompetenceudvikling, viser en ny undersøgelse blandt IDA’s medlemmer. De virtuelle rum har deres begrænsninger, derfor er et mix af digital læring og fysisk fremmøde ideelt, lyder det fra medlemmerne. I dette blogindlæg reflekterer Peter Leth, direktør for IDA Learning, over ’blended learning’.

Peter Leth

Direktør for IDA Learning i IDA, Dansk Ingeniørforening.

Peter Leth ansvarlig for kompetenceudvikling af IDAs medlemmer – samt medlemmer med leder- og projektlederbaggrund. Før IDA arbejdede Peter bl.a. flere år som HR-direktør i Carlsberg, Deloitte og som ledelseskonsulent i et konsulentfirma. Peter Leth har en kandidatgrad i Psykologi fra Københavns Universitet og HD i marketing fra CBS.

I MADE’s uddannelsesblog deler skribenter erfaringer og holdninger til digital læring. Blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning og repræsenterer således ikke MADE’s standpunkter

Jeg vil her præsentere, hvad ingeniører og andre højtuddannede indenfor STEM-området efterspørger for at holde deres faglige kompetencer ajour og bidrage til virksomhedernes fortsatte udvikling. Det gør jeg på baggrund af en nylig undersøgelse fra IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) af medlemmernes erfaringer og ønsker til kompetenceudvikling og tendenser indenfor digital læringsteknologi.

Svarene viste, at medlemmerne har bred erfaring med digitale læringsværktøjer. Vi ser også, at der har været en betydelig stigning i brugen af digital læring i forbindelse med Covid-19. Det gælder især webinarer, som vi i IDA selv udbød en del af i perioden med overvejende positive erfaringer. De giver et godt fagligt udbytte, men kan opleves som endimensionelle med manglende mulighed for interaktion.

Vidensdeling fysisk og online

Det bringer os til blended learning, som deltagerne i undersøgelsen ser som det optimale læringsformat. Kombinationen af et videoforedrag og efterfølgende fysisk undervisning rummer det bedste af begge formater.

Det giver mulighed for at forberede sig effektivt online og senere stille uddybende spørgsmål og vidensdele med ligesindede i den fysiske undervisningssituation.

Netværksmuligheden er en stor fordel ved det fysiske møde; deltagerne betoner, at erfaringsudveksling med ansatte i andre virksomheder med sammenlignelige opgaver er vigtig for dem. I den forbindelse opleves det virtuelle rum som begrænset.

I en MADE Learning Factory-workshop har produktionsvirksomheder vurderet, at nye teknologier spiller fint sammen med mere klassiske undervisningsformer.

Men medlemmerne fremhæver en række fordele ved digitale formater, bl.a. tid sparet på transport, og det, at man kan tilgå læring, når det passer bedst ind i ens eget program. Vi ved, at for især yngre medlemmer, der har stiftet familie, er tid en vigtig faktor.

De har travlt såvel professionelt som privat. Kursusafgiften er en anden væsentlig faktor, når medlemmerne skal videreuddanne sig. Her er de billigere online tilbud en åbenlys gevinst.

Læring, der skaber værdi

Når medlemmerne gennemfører digital læring, foretrækker de specifikke, målrettede forløb. Læringen skal være relevant og anvendelsesorienteret vha. cases og øvelser. Det skyldes, at medlemmerne ser efteruddannelse som en aktivitet, der skal give værdi for både dem selv og deres virksomhed. De ønsker også et bevis på deres nyerhvervede kompetencer, for eksempel i form af micro-credentials (mikro-uddannelsesbevis tildelt for kortere læringsforløb, red.). 

Vi ser, at samarbejdsteknologier og læringsteknologier smelter sammen og udgør det digitale læringsrum i mange virksomheder. ’Learning in the flow of work’ fylder meget i medlemmernes arbejdsliv. De oplever i stigende grad flydende grænser mellem formel og mere uformel læring.

Blandt mange medlemmer findes et ønske om øget kuratering fra vores side i IDA. De har adgang til et veritabelt virvar af åbne læringsressourcer på nettet. Men det opleves som både vanskeligt og tidskrævende at navigere i internettets enorme farvand og finde frem til de lødige kilder. Kvalitetssikring er en opgave, vi i stigende grad påtager os.

Endelig vil jeg fremhæve det internationale perspektiv. Medlemmerne ser verden som et åbent marked for viden, ikke mindst på internettet, og de oplever ingen sprogbarrierer. Medlemmerne vil inspireres af de ypperste eksperter med nyeste viden indenfor deres fagområder. Vi forsøger at imødekomme deres ønsker også på det område.

Gode råd

Mine bedste råd til dig, der udvikler digital læring:

  • Skab praksisnærhed gennem cases og øvelser
  • Øg fleksibiliteten og sænk kursusafgiften vha. online moduler
  • Inddrag internationale eksperter.

Relaterede blogindlæg

Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog