Uddannelsesblog

CIU’s centerchef: Hvorfor Learning Factory?

MADE Uddannelsesblog: Læringsformatet Learning Factory giver skræddersyede løsninger på konkrete udfordringer. Det forstærker også koblingen mellem teori og praksis for den enkelte deltager. Centerchef i CIU, Axel Hoppe, introducerer her konceptet, deler erfaringer og giver gode råd til at anvende formatet selv.

Axel Hoppe

Cand. Pæd. ved DPU, centerchef i CIU

Med over 30 års erfaring fra den pædagogiske verden kommer Axel med en bred viden om pædagogisk og didaktisk udvikling i mange forskellige institutionstyper. Først 14 år som folkeskolelærer, dernæst som konsulent i Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter, så konsulent og senere sekretariatsleder i Produktionsskoleforeningen, inden Axel Hoppe i 2019 startede som centerchef i CIU.

I MADE’s uddannelsesblog deler skribenter erfaringer og holdninger til digital læring. Blogindlægget er et udtryk for skribentens egen holdning og repræsenterer således ikke MADE’s standpunkter

I Center for anvendelse af it i undervisningen på erhvervsuddannelserne (CIU) arbejder vi for, at erhvervsskoleelever opnår større læring gennem pædagogisk brug af it i undervisningen.

Vi arbejder efter mottoet: “Ikke nødvendigvis mere it, men bedre brug af it i undervisningen”. Erhvervsuddannelserne er kendetegnede ved at have meget praktisk undervisning. Undervisning som teknologi ikke kan eller skal erstatte, men it er et godt supplement hertil – blandt andet til at løse udfordringer i undervisningen, såsom inklusion af læseudfordrede elever, visualisering af kompleks teori og differentiering af undervisningen. Det er udfordringer som disse, vi arbejder på at udvikle it-didaktiske løsninger til i vores Learning Factories.  

Tager afsæt i virkeligheden

Når vi snakker udvikling af undervisningen, forbinder vi det ofte med ord som workshop og kursus, men en Learning Factory er ingen af delene. Det er det, vi kalder for et kapacitetsopbyggende forløb, hvor hele eller dele af skolen – og ikke kun deltageren – får gavn af forløbet.

Blogindlæg

Blogindlægget udtrykker skribentens egen holdning og repræsenterer således ikke MADE’s standpunkter.

MADE vil løbende bringe perspektivrige blogindlæg fra toneangivende personer inden for uddannelsesområdet.

MADE samarbejder i et uddannelses-initiativ med skoler, akademier, erhvervsuddannelser og universiteter om relevante uddannelsesaktiviteter.

Værdifuldt netværk

Videndeling er et nøgleord for os i CIU, og videndeling sker ikke kun på deltagerens egen skole. En anden vigtig pointe i vores forløb er, at deltagerne i en Learning Factory får mulighed for at danne netværk, hvor der kan deles erfaringer, viden og inspiration på tværs af skoler.

Deltagerne kommer fra mange forskellige fagretninger og erhvervsskoler – og selvom erhvervsskolesektoren ikke tidligere har haft stor tradition for at videndele på tværs – så viser tilbagemeldingerne fra deltagerne, at det er et værdifuldt element i vores Learning Factories.Deltagerne fremhæver bl.a. i Danmarks Evalueringsinstituts evaluering af CIU og Learning Factory-konceptet, at de særligt finder det gavnligt at se og høre, hvordan andre lærere griber lignende udfordringer an på.

En Learning Factory er en længerevarende faciliteret læreproces, der finder sted parallelt med arbejdet og undervisningen på skolen. Ligesom workshops og kurser tager læringsfabrikken udgangspunkt i et generelt tema, som sættes i gang med input fra forskere og praktikere. Men hver enkelt deltager bringer her autentiske udfordringer, der skal løses undervejs, med ind i fabrikken og tager konkrete skræddersyede løsningsforslag/produkter med hjem fra forløbet.

En vigtig pointe for os er nemlig, at udfordringerne skal være kendte i sektoren, men mindst lige så vigtigt er det, at de skal være relevante for deltagerne og deres daglige praksis. Der skal udvikles løsninger, som deltagerne kan bruge direkte i deres egen undervisning og imødekomme egne elevers udfordringer. Vores erfaring er, at det højner deltagernes engagement og motivation i forløbet, da der netop er fokus på egen praksis og konkrete løsninger – og det kommer i sidste ende eleverne til gode.

Det vigtige arbejde foregår i egen praksis

Selve opbygningen af forløbet adskiller sig også fra kurser og workshops. En Learning Factory består af fire fælles fabriksdage og mellemliggende arbejdsfaser, der til sammen strækker sig over et halvt år. Til fabriksdagene får deltagerne praksisnære vidensinput og sparring fra konsulenter i CIU og eksperter, forskere samt repræsentanter fra erhvervslivet, men det vigtige udviklingsarbejde sker især hjemme på deltagernes egne skoler, hvor skolen inddrages i arbejdet. Hvorfor spørger du måske? Ved at inddrage flere niveauer, lige fra elever til kolleger og ledere, er målet at kvalificere produktet og sikre relevans for både elever og skolen.

I CIU har vi især fokus på lederinddragelsen bl.a. gennem lederwebinarer. Det betyder for den enkelte deltager, at der er opbakning og tid til arbejdet hjemme på egen skole. Samtidig er målet med lederinvolveringen, at den nyerhvervede viden og produktet bliver forankret og implementeret på skolen, så flere undervisere kan få gavn eller blive inspireret af forløbet.

Faktaboks:

Siden 2019 har CIU som videnscenter gennemført en række Learning Factories, der er et produkt- og praksisorienteret læringsformat særligt udviklet til erhvervsuddannelserne.

Her kan du se, hvad deltagerne synes om det: Learning Factory-deltager.

Vi må heller ikke glemme elevperspektivet. For hvad mener eleverne egentlig selv om løsningen? Det er et vigtigt spørgsmål, men også et spørgsmål, der i en travl hverdag nemt kan blive glemt at blive stillet. Ved at inddrage eleverne igennem processen, sikres det, at vi rent faktisk udvikler nogle løsninger, som er relevante for målgruppen.

Fra lokal idé til regionalt udviklingsprojekt

Denne måde at strukturere og facilitere en læreproces på vurderer deltagerne i evalueringen, som en måde, der “i høj grad” bidrager til at styrke brugen af it i egen undervisning og for skolen som helhed. Konceptet har da også dannet grobund for større tværgående projekter i sektoren. Blandt andet har en deltagers Learning Factory-idé med at udvikle faglige podcasts til elever, der af forskellige grunde har svært ved at koncentrere sig om teoretisk stof i bogform, affødt et regionalt udviklingsprojekt.

Her samarbejder 14 erhvervsskoler om at udvikle faglige podcasts og undersøge undervisningspotentialerne. I alt skal 1500 elever teste og give feedback på, hvad de mener om faglige podcasts som læremiddel.

For os i CIU er det en stor glæde, at et læringsprodukt udviklet i en Learning Factory på denne måde vil komme til gavn, ikke blot for den pågældende deltagers skole, men for store dele af erhvervsuddannelsessektoren, og det bekræfter os i, at Learning Factory-modellen kan noget særligt i forhold til at afdække sektorens problemstillinger og finde velegnede it-løsninger på disse problemer.

Learning Factories i nye klæder

Learning Factory-konceptet kan bruges i mange sammenhænge og afskygninger. Blandt andet har vi nu udviklet et forløb i miniformat. Dette forløb kalder vi mini-Learning Factory, der er et kortere skolebaseret forløb, der minder om en form for pædagogisk dag, hvor flere medarbejdere fra samme skole, f.eks. en afdeling, deltager og i fællesskab udvikler løsninger til undervisningen.

En anden Learning Factory-version ses i vores samarbejde med Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), hvor vi kombinerer et diplommodul i Erhvervspædagogik med en Learning Factory. Her gennemføres modulet som en Learning Factory og forstærker koblingen mellem teori og praksis for den enkelte deltager i forløbet.

CIU’s Learning Factories står aldrig stille, og vi glæder os til at afvikle flere forløb, udvikle endnu flere brugbare løsninger og til at anvende konceptet i nye, innovative sammenhænge i fremtiden.

Mine fire bedste råd, hvis andre skal gøre brug af koncept, uanset branche og fokusområde, må her afslutningsvist være:

  • Fokuser på autentiske problemstillinger
  • Afsæt midler til at inddrage eksterne eksperter
  • Husk ledelsesinddragelse
  • Afsæt tid til udvikling og kvalificering af løsningen i egen organisation.

Vil du vide mere?

Læs mere på www.ciuud.dk
Kontakt Axel Hoppe på axel@ciuud.dk, 2895 2120

Kontakt Camilla Nellemann, projektkonsulent i MADE
cnellemann@made.dk, 6019 8186

Relaterede blogindlæg

Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog
Uddannelsesblog