Virksomheder fik testet deres smarte sensorer til vindmøller: Kan de holde til belastningen de næste 25 år frem?

Når en nyinstalleret havvindmølle for første gang begynder at snurre i vinden, er det starten på flere årtiers produktion af grøn energi til gavn for forbrugerne såvel som klimaet og miljøet.

Men det markerer også begyndelsen på en ny og krævende periode for de mange virksomheder og aktører, som er involveret i produktionen, installationen og driften af en havvindmølle.

For når først vindmøllen står på mange meter dybt vand, mange kilometer væk fra kysten, er det lige så svært at lave ændringer på store dele af konstruktionen, som det er kostbart at komme ud til den.

Den kendsgerning har været udgangspunktet for et klyngeprojekt i MADE med fokus på smarte industrielle sensorer.

Her har en gruppe af specialiserede små og mellemstore virksomheder fået hjælp til at udvikle sine produkter, sensorer, til at kunne blive indlejret allerede i produktionsfasen eller fået dem testet til det krævende miljø, som produkterne skal fungere under og levere data under.

Viden fra to GTS'er

FORCE Technology har været tovholder på klyngeprojektet om smarte industrielle sensorer, som også Alexandra Instituttet har leveret viden og ekspertise ind til.

SHUTE Sensing Solutions var en af de deltagende virksomheder i klyngeprojektet. Virksomheden, der er et spinout fra DTU Fotonik, har fire år på bagen og udvikler indlejrede sensorsystemer til tilstandsovervågning af beton- og kompositelementer. De arbejder i øjeblikket målrettet på kunne udvikle sine systemer til brug i vindmølleindustrien.

– Vi ville gerne have valideret vores sensorsystems robusthed op til et par hundrede bars tryk, siger Kristian Nielsen, CTO hos SHUTE Sensing.

Det kunne lade sig gøre i FORCE Technologys faciliteter, hvor det var muligt at afprøve systemerne under accelererede forhold i et par dage i et særligt kammer-i-kammeret med et tryk på op til 300 bar.

Sensoren fungerede og producerede data under hele testen, som dog gav nogle udfordringer i en limsamling i selve måleopstillingen.

Etableret mini-økosystem– At trivialiteter som lim i en måleopstilling kan intervenere med en test viser blot, at det ofte er banaliteterne og ikke de virkelig komplicerede elementer i et avanceret system, som kan skabe forhindringer på vejen til fuld kvalificering, siger Michel Honoré fra FORCE Technology.

Foruden at de deltagende virksomheder har fået adgang til at lave test og kunne drage på ekspertisen hos FORCE Technology og Alexandra Instituttet, fremhæver Michel Honoré, at klyngeprojektet har været med til at etablere et mini-økosystem af leverandører og udviklere til vindmølleindustrien.

– Der er en hel stribe aktører inden for drift, vedligeholdelse og dataproduktion for vindmøller, og de kan gensidigt have gavn af at holde kontakten, løbende inspirere hinanden og eventuelt samarbejde i konkrete projekter, siger projektlederen.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video