Svejsning kan erstatte lim i sensor og optimere produktion

I et MADE Materiale Demonstrationsprojekt har SulfiLogger, der producerer og sælger sensorer til måling af svovlbrinte i bl.a. spildevand, vist, at lasersvejsning kan erstatte lim i deres sensorer. Det giver mulighed for en væsentlig optimering i produktionen.

Svovlbrinte er en stinker for spildevandsselskaberne. Ikke alene lugter gassen af rådne æg – den er også giftig for kloakarbejderne og korroderer metal og beton. Derfor vil spildevandsselskaberne have pålidelige og kontinuerlige data, så de ved, hvor, hvordan og i hvilket omfang de skal sætte ind med tiltag, som reducerer svovlbrinten i spildevandet.

De data får de med SulfiLogger-sensoren, som SMV’en af samme navn har produceret og solgt siden 2019. Sensoren skal måle i krævende miljøer, hvilket stiller store krav til materialerne:

”SulfiLogger-sensoren indeholder blandt andet en elektrolyt (en væske til elektrokemisk proces, red.), ligesom man kender det fra batterier. Det er afgørende, at denne elektrolyt er hermetisk indkapslet,” siger Jesper Lebæk, Head of Technical Development.

I et MADE Demonstrationsprojekt har virksomheden derfor med hjælp fra FORCE Technology fået afdækket, om lasersvejsning er et alternativ til den lim som anvendes i sensoren i dag.

SulfiLogger

SulfiLogger A/S producerer og sælger sensorer til måling af svovlbrinteniveauer i kloaksystemer, i biogasanlæg og i olie og gas.

Virksomheden ligger i Aarhus og har 11 medarbejdere.  

Lasersvejsning i stedet for lim

”Vi fandt frem til en løsning, hvor vi benyttede et plastmateriale til at dække et hul til elektrolytten – og vi viste at vi kunne lave en hermetisk forsegling med ved lasersvejsning. Vi viste også, at det kan lade sig gøre med to forskellige typer plast, så SulfiLogger har valgmuligheder i den videre produktudvikling,” forklarer Michel Honoré, specialist, 3D Print & AM Technology hos FORCE Technology.

Den nye viden om lasersvejsning har stor værdi for SulfiLogger. Nu har virksomheden mulighed for at optimere produktionen af sensorer, og de har en ny teknologi i værktøjskassen til den videre udvikling.

SulfiLogger-sensoren indeholder en elektrolyt. MADE Demonstrationsprojektet har vist, at man i stedet for lim kan anvende lasersvejsning til at forsegle den hermetisk.

MADE Demonstrationsprojekt

Med et MADE Demonstrations-projekt kan en lille eller mellemstor virksomhed få op til 100.000 kroner i støtte til at løse en konkret udfordring i virksomheden eller afprøve en ny teknologi i produktionen.

Der er løbende ansøgningsfrist på demonstrationsprojekter både inden for materiale og produktion.

MADE Demonstrationsprojekter er støttet af Industriens Fond.

MADE Materiale

SulfiLoggers demonstrationsprojekt er en del af MADE’s materiale satsning, som er støttet af Industriens Fond.

Optimalt til flere anvendelser

Idag er SulfiLogger konstrueret til at være nedsænket og til at måle svovlbrinteindholdet i spildevandet, før det frigøres som gas. Det er en fordel, fordi forsyningsselskaberne derved kan tage potentielle problemer i opløbet.

Men sensoren sælges også til svovlbrinte-målinger i luften.

Når sensoren hænger frit i luften, stiller det andre krav til, hvor lav en temperatur den kan arbejde under. Her kan lasersvejsning også være en god løsning til at optimere produktionen og sikre god kvalitet.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel