Små virksomheder søger i stor stil viden i MADE

MADE er et nationalt netværk af produktionsaktører for både små virksomheder og de store, globale firmaer, understreger en aktivitetsgennemgang. I netværket deles viden på tværs af størrelse og industri for at fremme innovation i Produktionsdanmark.

MADE er et nationalt netværk for produktionsvirksomheder, og gennem året samler netværkets arrangementer flere end 1.000 deltagere, der får ny viden og inspiration fra forskere, eksperter – og fra hinanden.  Og SMV’erne kvitterer for det høje faglige niveau og lette adgang til viden ved at møde talstærkt op.

Hovedparten (54 procent) af deltagerne ved MADE-arrangementer har deres dagligdag i små eller mellemstore virksomheder, som f.eks. HiFlux FiltrationCovi PrecisionTechnicon ApS og Effimat Storage Technology A/S. Det viser MADE’s gennemgang af events i 2018.

Måles der direkte på antal virksomheder, og ikke antal hoveder repræsenteret, så er tendensen endnu tydeligere: Tre ud af fire af de deltagende virksomheder er en SMV.

”Vi er glade for at kunne favne store globale spillere som LEGO GroupGrundfos og Novo Nordisk. Men det er helt essentielt, at MADE giver værdi for SMV’er. Den gensidige afhængighed mellem de større virksomheder og SMV’er udgør rygraden i Produktionsdanmark, så vi håber, at endnu flere SMV’er fremover vil hente viden og indsigt fra MADE. Virksomhederne står ofte over for de samme udfordringer, som løses bedst i fællesskab. I MADE er nøglen til innovation at have denne synergi for øje, og det afhænger af en god tillidskultur,” siger Nigel Edmondson, direktør i MADE.

Hvad er en SMV?

  • En forkortelse for små og mellemstore virksomheder
  • Ifølge EU-definitionen har en SMV 0-250 fuldtidsansatte
  • SMV’er udgør 99 procent af alle virksomheder i Danmark
  • MADE Foreningen har 158 virksomhedsmedlemmer, heraf er 128 SMV’er.

Netværket styrker os alle

På MADE Studieturen til Stuttgart i efteråret 2019, hvor morgendagens teknologier blev præsenteret, kom dette samspil til udtryk.

“De forskellige virksomheder på turen har i den grad brugt hinanden. Alle har jo noget, de er stolte af, som de har arbejdet med og gerne deler. Det inspirerer at se, hvordan det går, og hvor langt de er kommet, og det er jo en væsentlig del af MADE i at være her og dyrke netværket. Det styrker os alle,” lyder det fra Alex Severin, Program Director og ansvarlig for Factory of the future hos ROCKWOOL – giganten der har over 10.000 medarbejdere verden over.

Den lille Hedensted-baserede virksomhed HiFlux Filtration, der producerer filtre til især fiskeindustrien, stemmer i:

”Der har været god vidensdeling i gruppen. Jeg har lært en del fra andre, og vi var mange brancher repræsenteret her, så der var mulighed for at dele viden og anskuelser,” forklarer Svend Andersen, CEO i Hiflux Filtration, der beskæftiger 36 medarbejdere.

Om undersøgelsen

  • Tallene er baseret på data fra MADE’s innovations-arrangementer og generalforsamling i 2018
  • Gennemgangen omfatter 184 virksomheders aktivitet
  • 54 procent af det samlede antal deltagerne ved arrangementer var ansat i en SMV
  • 75 procent af virksomhederne var SMV’er.

Små fisk svømmer hurtigere

De små og mellemstore virksomheder har ofte – i kraft af deres størrelse – en anden agilitet og fleksibilitet i organisationen. Derfor kan de hurtigt adoptere nye produktionsløsninger eller teste innovative tiltag.

”Det er spændende at se andre virksomheders indgangsvinkel. Der er ingen tvivl om, at indførelsen af nye tanker og ideer hurtigere bliver implementeret i en virksomhed som vores sammenlignet med store virksomheder. Når man er en lille virksomhed, er der ofte kort fra hoved til hale, og beslutninger effektiveres hurtigt,” forklarer Henry Rex Jensen, Sales Manager i Covi Precision med 15 medarbejdere, der præcisionsforarbejder komponenter til især medico-industrien ved at anvende laserteknologi.

Direktøren fra HiFlux stemmer i:

”De mindre virksomheder har glæde af at vidensdele med de større, idet disse har ressourcer til at gå i dybden og nørde mere med de enkelte teknologier og best practice,” vurderer Svend Andersen. 

MADE kobler forskning og innovation for netop at finde fælles ståsted – f.eks. når det handler om at opsøge og anvende de muligheder, der kan være med til at skabe fremtidens fabrik.

Vil du vide mere om MADE? Så læs her, hvordan vi samler Produktionsdanmark.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel