Robotter, der let kan omstilles til samling af print

Serieproduktion af print i lav volumen er i dag udelukkende manuel, og for at følge med konkurrenterne og sikre effektivitet, så ønsker danske produktionsvirksomheder at udnytte de menneskelige ressourcer bedre. Det kræver nye automationsløsninger, der minimerer manuelle processer og øger produktivitet.

I MADE FAST bygges bro mellem forskning og innovation for at finde og udvikle svar på nye udfordringer og krav til industrien.

Her præsenteres en af tre fremhævede cases fra MADE FAST. Fælles for dem er, at produktionsvirksomheder – store som små – har konkrete udfordringer og problemer, som de søger løst i samarbejde med eksperter og specialister fra universiteter og GTS’er.

Det sker ved bl.a. at eksperimentere med nye teknologier såsom intelligente briller, udvikling af nye forsyningskæder der fremmer bæredygtigheden og opfinde nye agile automationsløsninger ved brug af samarbejdende robotter. Det skal skabe værdi til gavn for alle – ikke blot de involverede parter – så vi sammen sikrer verdensklasseproduktion i Danmark.

Nye automationsløsninger

Serieproduktion af print i lav volumen er i dag udelukkende manuel, og for at følge med konkurrenterne og sikre effektivitet, så ønsker danske produktionsvirksomheder at udnytte de menneskelige ressourcer bedre. Det kræver nye automationsløsninger, der minimerer manuelle processer og øger produktivitet.

Om projektet

Virksomhedspartnere: Paul E. Danchell, Danfoss, LEGO, Terma og Robot Nordic

Forskningspartnere: SDU, AAU og Teknologisk Institut (udviklingspartner)

Læs mere om MADE FAST

For mere information:

Syddansk Universitet
Professor Henrik Gordon Petersen
E-mail: hgp@mmmi.sdu.dk
Telefon: 6550 7931
Mobil: 6011 2324

For yderligere information om MADE FAST:
Direktør i MADE Nigel Edmondson
E-mail: nfedmondson@made.dk
Telefon: 2143 4678

Den danske SMV Paul E. Danchell er omdrejningspunktet i dette projekt, hvor der bliver delt viden og erfaringer på tværs af de store globale spillere som Danfoss, LEGO og Terma samt Robot Nordic, der er leverandør af automationsløsninger.

Hele forsyningskæden er med andre ord samlet for at udvikle et system af teknologi og software, som er fleksibelt nok og billigt nok til at understøtte små serieproduktioner af print.

Et nyt system med samarbejdende robotter

Målet er at etablere et agilt og fleksibelt system med cobots og løsninger til håndtering af emner, der kan samle forskellige print effektivt og skalerer fra små serier til store serieproduktion.

De mindre og store virksomheder får en ny løsning, mens Robot Nordic får adgang til en prototype – med stort potentiale – som de kan kommercialisere. Projektet bygger videre på et tidligere forskningsprojekt fra MADE Digital.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel