Produktionsvirksomheder prioriterer forskning og innovation midt i en krisetid

I foråret 2020 gik MADE’s tredje forskningsplatform MADE FAST i luften for at udvikle ny viden om innovative, digitale og bæredygtige løsninger til Produktionsdanmark. Produktionsvirksomheder prioriterer forskning i MADE i en krisetid. Engagementet er enormt, lyder det fra MADE’s direktør, der vurderer, at løsningerne fra MADE FAST vil sikre, at dansk produktion i verdensklasse. Vi har det lange lys på, så vi kan løse klimaudfordringerne, siger Aalborg Portland og Plastix.

Virksomhedernes udfordringer skal løses med ny viden og nye idéer. Og idéerne skal udspringe af et stærkt fællesskab.

Det var baggrunden for forskningsplatformen MADE FAST, som MADE lancerede i april 2020 sammen med en række universiteter, GTS’er og produktionsvirksomheder – store som små.

MADE FAST udvikler og tester innovative, digitale løsninger, der øger Fleksibiliteten, Agiliteten og Bæredygtigheden (sustainability) af Danmarks produktionsvirksomheder.

MADE FAST

Der er blevet indgået aftale om opstart af 48 ph.d. og postdoc forskningsprojekter og 26 SMV innovationsprojekter i platformen, hvor det primære fokus har været henholdsvis rekruttering og projektdefinering samt projektopstart.

Når vi ser tilbage på 2020 er status, at MADE FAST er kommet rigtig godt fra land med rekruttering. Størstedelen af de 48 Ph.d. og postdoc forskningsprojekter er sat i gang og dertil kommer 26 innovationsprojekter for SMV’er som gennemføres over de kommende år. Her arbejder små og store virksomheder sammen for at finde nye løsninger.

Vi oplever et stort engagement. Der er generelt en stor nysgerrighed og vilje til at samarbejde. Ingen har løsningen – men alle søger løsningen i fællesskab

Nigel Edmondson, MADE’s direktør

”Vi oplever et stort engagement. Der er generelt en stor nysgerrighed og vilje til at samarbejde. Ingen har løsningen – men alle søger løsningen i fællesskab. Virksomhederne trækker hinanden ind for at samarbejde om produktivitet, bæredygtighed, fleksibilitet og agilitet,” siger Nigel Edmondson, MADE’s direktør.

På trods af, at MADE FAST blev lanceret i et år som var alt andet end business as usual, så oplever MADE stor opbakning til platformen.

Vi har det lange lys på i MADE

”Vi er rigtig glade for at være med i MADE FAST. Vores indsatser i MADE FAST rækker ud over den aktuelle situation med COVID-19. Det er glimrende, at vi i MADE kan jagte langsigtede mål med forskningsprojekter for at bidrage til klimaindsatsen og samtidig drive en god forretning,” siger Jesper Sand Damtoft, udviklingsdirektør i Aalborg Portland.

Danmarks eneste cementproducent fra Aalborg har forpligtet sig til at reducere C02-udslippet med 30 % i forhold til 1990. Virksomheden har imidlertid et mål om at nå længere. Det kræver udvikling af nye teknologier, som kræver investeringer og er dyrere i drift end den konventionelle fremstillingsmåde. Og for at nå det, så skal der udvikles nye forretningsmodeller der viser, hvordan man kan gøre en god forretning ud af produkter, der vil koste langt mere end i dag.

”Vi så MADE FAST som en god mulighed for at få etableret et Ph.d.-projekt, hvor vi kombinerer det tekniske og forretningsmæssige med fokus på bæredygtighed og CO2. For at nå vores forpligtelse, har vi brug for ny teknologi, der kan fange og lagre CO2,” forklarer Jesper Sand Damtoft.

Den store produktionsvirksomhed vil udvikle ny teknologi i MADE FAST. Målet er at opstille et anlæg, der fjerner CO2 fra røggasserne i cementproduktionen.

”Kan man fremstille byggematerialer eller brændstof af CO2’en?” spørger Jesper Sand Damtoft – svaret kan måske findes i MADE FAST.

Byggebranchen har ikke været så hårdt ramt af pandemien, men der har stadig været mange udfordringer at tage stilling til for at kunne holde produktionen oppe under restriktionerne.

”For nylig havde vi 70 medarbejdere i Nordjylland, som ikke kunne møde op på arbejdet. Det var ikke helt nemt. Vi har været opmærksomme på at beskytte de kritiske funktioner og undgå at rejse,” fortæller udviklingsdirektøren og tilføjer:

”Klimaudfordringen er for os – og byggebranchen – større end coronakrisen. Det er også styrken ved MADE, som jeg ser det, at vi kommer i mål på den lange bane. Det er godt, at virksomhederne rykker tættere sammen. Vi har også fået ideer og inspiration til nye kompetencer på akademisk plan, som vi håber, vi kan gøre brug af for at udvikle forretningen.”

Her står Jesper Sand Damtoft, udviklingsdirektør i Aalborg Portland (t.h.) ved siden af virksomhedens Ph.d.-studerende Juanita Gallego (midten) ved siden af uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Små virksomheder er en stor del af MADE

MADE FAST rummer både store, globale aktører som Aalborg Portland og små- og mellemstore virksomheder.

Det er i stigende grad SMV’erne, der udgør medlemsskaren i MADE, der nu er på over 220 medlemmer. Ét af de medlemmer, der er aktive i MADE FAST, er Plastix fra Lemvig.

”For Plastix er det helt centralt at være med i front og samarbejde med etablerede ekspertmiljøer inden for forskning og udvikling. Vi kan ikke alt selv. MADE FAST giver os indsigt i og adgang til teknologier og hjælper os med, hvilke muligheder vi har for at vise hvordan genanvendt plast kan integreres i stort set alle produkter,” siger Hans Axel Kristensen, CEO i Plastix.

Produktionsvirksomheden omdanner bl.a. brugte fiskenet og reb til en ny Grøn Plast-råvare til industrien og vil i MADE FAST videnskabeligt dokumentere hvordan man kan forbedre kvaliteten, egenskaber og anvendelsesmulighederne i produkter.

Både Aalborg Portland og Plastix er en del af MADE FAST arbejdsprogrammet Bæredygtige forretningsmodeller og design af værdikæder, hvor formålet er at designe bæredygtige produkter med hele livscyklussen for øje – og Hans Axel Kristensen vurderer, at samarbejde på tværs er nøglen til at løse de strukturelle udfordringer vi står overfor med transitionen til den cirkulære økonomi.

Krisetid er afsæt for 500-årsplan

Plastix ønsker – ligesom Aalborg Portland – at udvikle nye cirkulære forretningsmodeller, og SMV’en vil i MADE FAST forsøge at vise hvordan den genanvendte plast kan anvendes til fødevareemballage.

”Vi er i gang med at skabe et helt nyt marked for Grøn Plast. Vi bruger krisetiden proaktivt til at ændre vores selvforståelse i forhold til hele værdikæden. Netop nu oplever vi, at vores samarbejdspartnere er tvunget til at stoppe op og reflektere om en bæredygtig fremtid, og det stimulerer nye udviklingsprojekter,” vurderer Plastix’ CEO.

Vi bruger krisetiden proaktivt til at ændre vores selvforståelse i forhold til hele værdikæden. Netop nu er det oplagt at stoppe op og reflektere, og det stimulerer nye udviklingsprojekter.

Hans Axel Kristensen, CEO i Plastix

Lemvig-virksomheden er helt på bølgelængde med Aalborg Portland: Det lange lys skal på, så produkterne er cirkulære og hjælper med at løse klimaudfordringerne. Og coronakrisen er anledning til netop at stoppe op og tage den helt store kikkert frem.

”Vi burde operere med en 500-årsplan. Vi er nødt til at kigge meget, meget langt ud i fremtiden. Ultrakortsigtede virksomheder vil blive disrupted, hvis ikke de melder sig ind i den her agenda. Det lange sigte bliver på en måde ”License to Operate”, pointerer Hans Axel Kristensen.

Det er medvirkende til, at MADE FAST har vind i sejlene, selvom tilstanden ændrer sig fra uge til uge.

“På trods af fyringer, mindsket omsætning og COVID-19 relaterede udfordringer på tværs af hele industrien, prioriteres MADE FAST-samarbejdet. Vi er godt klar over, at det for mange er en hård tid,” siger Nigel Edmondson.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel