Ny bæredygtig produktion skal sikre virksomhedernes konkurrenceevne

Flere virksomheder arbejder på at etablere bæredygtig produktion, hvor de tænker mere cirkulært og minimerer CO2-aftryk, energiforbrug og genbruger materialer. Det skal imødekomme verdensmål for bæredygtig produktion og understøtte det pres, de mærker på råvarer, materialer og komponenter.

I MADE FAST bygges bro mellem forskning og innovation for at finde og udvikle svar på nye udfordringer og krav til industrien.

Her præsenteres en af tre fremhævede cases fra MADE FAST. Fælles for dem er, at produktionsvirksomheder – store som små – har konkrete udfordringer og problemer, som de søger løst i samarbejde med eksperter og specialister fra universiteter og GTS’er.

Det sker ved bl.a. at eksperimentere med nye teknologier såsom intelligente briller, udvikling af nye forsyningskæder der fremmer bæredygtigheden og opfinde nye agile automationsløsninger ved brug af samarbejdende robotter. Det skal skabe værdi til gavn for alle – ikke blot de involverede parter – så vi sammen sikrer verdensklasseproduktion i Danmark.

Bæredygtig produktion

Flere virksomheder arbejder på at etablere bæredygtig produktion, hvor de tænker mere cirkulært og minimerer CO2-aftryk, energiforbrug og genbruger materialer.

Det skal imødekomme verdensmål for bæredygtig produktion og understøtte det pres, de mærker på råvarer, materialer og komponenter.

Om projektet

Virksomhedspartnere: Danfoss og Grundfos

Forskningspartnere: CBS, AAU, SDU, DTU og FORCE Technology (udviklingspartner)

Læs om MADE FAST

For mere information:

Aalborg Universitet
Professor Brian Vejrum Wæhrens
E-mail: bvw@business.aau.dk
Telefon: 9940 7104
Mobil: 2910 3738

For yderligere information om MADE FAST:
Direktør i MADE Nigel Edmondson
E-mail: nfedmondson@made.dk
Telefon: 2143 4678

To store danske virksomheder er bannerførere for dette: Danfoss og Grundfos vil sikre genanvendelighed for produkter, der ikke er blevet designet ud fra en cirkulær tilgang.

Sammen med AAU vil de to globale aktører udvikle og teste funktionsdygtige, skalerbare logistik- og produktionskoncepter, der fremmer bæredygtigheden – fx ved at forsyningskæden udvides, så produkter tages retur til fabrikkerne for at blive genanvendt.

Et fremtidigt krav fra EU

Cirkulær produktion, der minimerer belastningen på miljøet, kan blive et fremtidigt krav fra EU for at få adgang til markeder.

Derfor er dette afklaringsprojekt enormt vigtigt for, at virksomhederne i Danmark kan nytænke fx design af produkter, fabrikker og logistik og dermed langtidssikre konkurrencedygtighed.

Målet er at afdække mulige scenarier og etablere nye forretningsmodeller for cirkulære forsyningskæder og opbygge systemer for genbrug af komponenter.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel