Nu skal de små og mellemstore virksomheder med på den cirkulære bølge

Cirkulær økonomi rummer store potentialer for både samfund og virksomheder i form af henholdsvis bedre ressourceudnyttelse og nye forretningsmuligheder.

Cirkulær økonomi rummer store potentialer for både samfund og virksomheder i form af henholdsvis bedre ressourceudnyttelse og nye forretningsmuligheder.

Men mange især små virksomheder mangler viden, kompetencer eller inspiration til at gå i gang med at bruge den cirkulære økonomis principper til at skabe nye, innovative produkter og forretningsmodeller.

I et nyt, EU-støttet projekt, C-VoUCHER, er det således målet at understøtte udviklingen af nye forsyningskæder og forretningsmodeller, baseret på cirkulær økonomi. Den primære målgruppe er SMV’er i hele Europa.

Den cirkulære økonomi er et økonomisk og bæredygtigt princip om at minimere de miljømæssige konsekvenser af produktion og forbrug gennem nye måder at producere og forbruge på.

Derfor er der i den cirkulære økonomi fokus på at nedbringe affaldsmængder og brugen af energi, for eksempel gennem udviklingen af produkter, der efter endt brug kan genbruges eller genopbygges til en ny form eller funktion.

Cirkulære principper og nye teknologier

C-VoUCHER-projektet har specifikt fokus på at støtte små og mellemstore virksomheder i at udvikle forretningsmodeller og forsyningskæder, tilpasset den cirkulære økonomi. Det skal i praksis ske med hjælp fra innovationsmiljøer og netværksklynger i de fem sektorer, som projektet er centreret om: Landbrug/fødevarer, sundhed, søfart, tekstiler og endelig produktion.

MADE er partner i projektet som et af de danske innovationsmiljøer, men også med henblik på at præsentere problemstillinger, muligheder og løsninger, relateret til cirkulær økonomi, inden for produktionsområdet. Her bistår DTU Management Engineering MADE i projektet.

I C-VoUCHER skal 24 SMV’er på tværs af de fem sektorer udvælges til et forløb, hvor der skal udvikles og afprøves nye, innovative løsninger, baseret på cirkulære principper og med brug af nye teknologier såsom blockchain, 3D-print, big data osv.

Løsningerne skal herefter udbredes til 42 andre SMV’er, der har lignende udfordringer eller ønsker, hvad angår udvikling af forsyningskæder og forretningsmodeller til den cirkulære økonomi.

Blandt øvrige, danske partnere i projektet finder man Trekantområdet, Lifestyle & Design Cluster og Green Ship of the Future, mens ARLA skal være med til at definere udfordringer og muligheder inden for fødevare- og landbrugsområdet.

FAKTA

Projektet C-VoUCHER

  • C-VoUCHER er et nystartet projekt med støtte fra EU’s Horizon 2020-program.
  • C-VoUCHER er et akronym for Circularize ValUe CHains across European Regional Innovation Strategies.
  • Fokus er på SMV’er i Europa og på at få dem til at udvikle forsyningskæder baseret på cirkulær økonomi.
  • MADE er en af de danske projektpartnere sammen med Trekantområdet, Green Ship of the Future, Lifestyle & Design Cluster og ARLA.

Merete Nørby

International chefkonsulent, ph.d.

Mobil: +45 2112 3991
Mail: mnorby@made.dk

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video