Novo gav sit perspektiv på fremtidens teknologi inden for automation: “Vi mangler at få det gjort tilgængeligt for slutbrugeren”

MADE's Roadmapping Workshop er et arnested for udviklingen af nye, teknologiske løsninger til danske produktionsvirksomheder.

Det er her, hvor virksomheder – både slutbrugere og leverandører af teknologi – mødes med førende forskere fra universiteterne og GTS-institutter for at pege på de udviklingsbehov, der er inden for et bestemt område.

I starten af marts holdt MADE i regi af Innovationsnetværket for Fremtidens Produktion den første workshop med fleksibel automation.

– Det er et af de temaer, som de industrielle parter i MADE har peget på som et strategisk vigtigt område, hvis dansk produktion fortsat skal være konkurrencedygtigt, fortæller Nigel Edmondson, direktør i MADE.

Novo Nordisk var en af de deltagende virksomheder i workshoppen, der blandt andet gik i dybden med udviklingen inden for fleksibel fremfødning til robotter og digitale tvillinger.

– Der, hvor jeg kan se, at der vil være en stor udvikling for både store virksomheder som os, men også mindre virksomheder, er i tilgængeligheden af de her teknologier. Vi er stadig meget tidligt i stadiet, og det er meget på universitetsniveau, og vi mangler at få det gjort tilgængeligt og simpelt for slutbrugeren, siger Thomas Bach, der er Senior Manager hos Novo Nordisk.

Inputtene på workshoppen bliver grundlag for at danne nye udviklingsprojekter, som skal bringe de nye, avancerede teknologier tættere på industriel anvendelse.

Se mere om workshoppen og temaerne i videoen foroven.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel