Med AI kan robotter se, navigere og sætte sig i menneskets sted: ”Det vil løse mange kendte problemer”

Over 100 deltagere tunede ind bag skærmen til MADE’s Innovationskonference for at få ny viden om, hvad fremtiden bringer inden for Kunstig Intelligens til robotter i produktionen. AI vil udvide robotternes sanser, og det vil løse mange kendte problemer og udvide mulighederne for brug.

Det er nemt for dig at gribe en genstand fra en kasse, men det er faktisk en meget kompliceret bevægelse at lære for en robot.

Maskinen har brug for synssans til at registrere omgivelser og følesans for at kunne gribe om det rigtige objekt uden at tabe det eller klemme for hårdt om det.

Og så har de også brug for en 6. sans for at interagere socialt, som os af kød og blod besidder: Den unikke evne til at sætte os i et andet menneskes sted, når f.eks. personer eller genstande flytter sig.

En robot med griber som her har brug for kunstig intelligens til at samle emnet korrekt op fra bordpladen.

Oplægsholdere

  • Konsulent/Specialist Nicolai Lynnerup, Teknologisk Institut
  • Lektor Dirk Kraft, Syddansk Universitet
  • Professor Thomas Bolander, Institut for Matematik og Computer Science, DTU
  • Head of Innovation Anders Billesø Beck, Universal Robots
  • R&D Project Manager Agata Bialy, NIL Technology.

For at løse det kobles kunstig intelligens på robotterne, så de kan træffe valg på baggrund af relevante data og være en gevinst for produktionsvirksomheder, der ønsker at automatisere processer.

Ved MADE’s virtuelle innovationskonference Kunstig Intelligens til fremtidens robotter i produktionen fik over 100 deltagere indblik i state-of-the-art viden på området.

Hvorfor er social intelligens vigtigt for robotter?

Professor Thomas Bolander, Institut for Matematik og Computer Science, DTU gav indsigt i interaktionen mellem menneske og maskine, og gav på bud, hvordan det kan foregå fleksibelt og effektivt.

Succesfuld koordinering og samarbejde mellem mennesker beror i høj grad på Theory of Mind; vores evne til at se tingene fra andres perspektiv og ræsonnere over det, forklarede Thomas.

Som eksempel nævnte han, at Amazon har stor succes med deres selvkørende robotter, der plukker produkter på lageret. Herlev Hospital ønskede at lade sig inspirere af løsningen og ville være verdensmester i vare-robotter, men missionen mislykkedes. Den store forskel på de to anvendelser var; mennesker.

Sådan ser Amazons vare-robot ud. Den er selvkørende og forholder sig ikke til menneskers adfærd, men kun til de øvrige robotter på lageret.

Robotterne på Herlev Hospital dumpede simpelthen køreprøven, da de ikke kunne færdes blandt mennesker, men gik i vejen og forstyrrede personale. De klassiske industrirobotter hos Amazon havde ikke denne udfordring, da de kun skulle interagere med hinanden.

”Når det forgår på robotternes præmisser, er det nemmere at programmere dem. Men det er langt sværere, når robotter skal bevæge sig blandt mennesker. Vi kan ikke programmere mennesker, så maskinerne skal kunne sætte sig i menneskets sted. De intelligente maskiner har brug for visuel perception – altså en opfattelse af rum og omgivelser, og denne evne bliver hele tiden bedre for robotter,” sagde Thomas Bolander.

En ting er rumlig opfattelse, men social intelligens og evnen til at forstå kontekst er vigtig, hvis robotterne skal kunne fungere optimalt uden for fabriksgulvet.

AI kan skabe tillid

”Vi har brug for AI-systemer, der kan gøre sig forståelige for mennesker og skabe tillid,” vurderede DTU-professoren, der fremlagde et eksempel på netop dette med DTU’s robot med det intergalaktisk klingende navn ’R2DTU’:

Robotten ‘R2DTU’ evner at sætte sig ind i andre menneskers sted, viser en simpel test.

Robotten står foran to mennesker og tre bokse markeret med tal: 1,2 og 3. Den ene person placerer en bold i boks nr. 3 foran den anden person. Dernæst går den ene person ud af lokalet, hvorefter den anden person tager den første bold op af boks nr. 3 og placerer den i boks nr.2.

Derefter tråder personen, der forlod lokalet, ind i rummet igen. Så begynder testen: Personen der flyttede bolden rundt spørger R2DTU, hvor bolden er: hvortil robotten svarer boks nr. 2. Korrekt.

Og så til den sociale del af testen: Den samme person spørger nu robotter: Hvor tror den anden person, at bolden befinder sig? Eksperimentet lykkes, da R2DTU svarer, at vedkommende må mene, at bolden er i boks nr. 3, men at denne nu er flyttet. Robotten var altså i stand til at vide, hvornår den skal hjælpe andre og bruge en andens mentale model af verden og handle ud fra denne.

Robotter med denne bevidsthed kan lede til mere generelle, robuste og fleksible menneske-robot interaktioner.

”Det er ikke simpelt at sætte sig ind i andres perspektiver. Mit budskab er: Tag forskningen i social intelligens seriøst. Det, vi allerede kan med industrirobotter, kan vi ikke tage ud i virkeligheden. Vil du bygge robotter i din produktionsvirksomhed? Så lad mennesker omkring dig være inspirationskilden,” opmuntrede Thomas Bolander afslutningsvis.

Dansk SMV forbedrer kvaliteten med AI

Nil Technology producerer optiske linser til f.eks. smartphones, der har bedre ydeevne, effektivitet og kompakthed end de løsninger, der findes i dag. Med kunstig intelligens kan SMV’en forbedre kvaliteten, når de fremstiller linserne ved hjælp af nanoteknologi.

Spinout-virksomheden fra DTU, NIL Technology, fortalte om deres oplevelser og erfaringer fra et MADE FAST-projekt, hvor de undersøgte mulighederne for at anvende AI i produktionen.

SMV’en er specialiseret inden for nanoteknologi, og producerer avancerede optiske linser med langt bedre ydeevne, effektivitet og kompakthed end de løsninger, der findes i dag. Ambitionen er at virksomhedens teknologi vil være at finde i stort set alle de førende brands af smartphones inden for et par år.

Målet med projektet, der finder sted i den strategiske indsats ’Digitalisering af produktions-processer’, er at højne kvaliteten af disse nanostrukturer ved at bruge AI-løsninger, da der ikke er plads til fejl i komponenter, der indgår i højteknologiske enheder.

”Vi har fået en god forståelse for teknologien, og vi har fået demonstreret, at vi kan anvende det i produktionen senere. Vi forventer, at projektet vil give os redskaber og viden til succesfuldt at formindske variationen i kvaliteten med 25 % from mod 2025,” vurderede R&D Project Manager Agata Bialy fra NIL Technology.

Mere intelligens er på vej ud på fabriksgulvene

En cobot – kollaborativ robot – fra Universal Robots.

Universal Robots, verdens største producent af cobots, gav indsigt i deres planer med AI i deres UR Lab, hvor de vil bygge hurtige robot-prototyper og skabe en model, hvor de arbejder tættere med kunder om produktinnovation.

Virksomhedens innovationsleder illustrerede også, hvordan cobots – kollaborative robotter – med indbygget kunstig intelligens med fordel kan hjælpe med montageopgaver, når et produkt skal samles og tolerancen er lav. Der blev vist eksempler på robotter, der selv foretog en planlægning af, hvordan de skulle plukke emner.

”AI kan være med til at løse, mange af de kendte problemer inden for robotforskningen. Der er mere intelligens på vej ud på fabriksgulvene, og det vil løse nogle af de udfordringer der er med at automatisere processer og sikre nøjagtig reproducerbarhed,” forklarede Anders Billesø Beck, Head of Innovation hos Universal Robots.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video