De spirende MADE FAST- forskere: AI hos Haldor Topsøe

Mød en af de spirende forskere i MADE FAST: Ph.d.- studerende Erik Thomas Holmen Olofsson. Han arbejder med AI og matematiske modeller for at optimere Haldor Topsøe’s produktion. Projektet er en del af de fem strategiske indsatser i MADE FAST og hører under indsatsområde fire: ”Digitalisering af produktionsprocesser”

Vi har sat fem spirende MADE FAST-forskere i den varme stol for at blive klogere på deres forskningsprojekter.

En af dem er ph.d.- studerende Erik Thomas Holmen Olofsson. Han arbejder for at forbedre Haldor Topsøe’s produktion af katalysatorer ved hjælp af kunstig intelligens og matematiske modeller. I den komplicerede produktion af katalysatorer (der har til formål at kunne forstærke forskellige kemiske processer), er det vigtigt at være utrolig nøjagtig. Den mindste fejl kan betyde at katalysatoren ryger i skraldespanden. AI og matematiske modeller skal gøre processen endnu bedre og minimere antal kasserede katalysatorer.

Erik Thomas Holmen Olofsson forklarer lidt nærmere nedenfor, hvordan det præcis skal ske, og hvordan hans ph.d. kan hjælpe industrien. 

Hvad går projektet ud på?

”Målet med dette PhD projekt er at kunne implementere forbedrede matematiske modeller samt data-dreven artificiel intelligens (AI) i processerne for miksning- og ekstrudering med målet om bedre at kunne styre produktionen og derved sikre produktets kvalitet.”

Hvorfor er det vigtigt?

”Det er til at starte med vigtigt fordi, projektet forhåbentlig kan reducere antal af kasserede katalysatorer og uforudsete stop i produktionen. Men det er også vigtigt i forhold til at skabe bedre indsigt i, hvordan forskellige procesparametre påvirker produktet og derigennem muligheden for at styre og opretholde kvaliteten i mikseren eller ekstruderen.”

Hvad er din rolle i projektet?

”En del af projektet handler om at undersøge mulighederne for at indsamle ny procesdata via ny sensormetodik. En anden del handler om at bygge multifysiske simuleringsmodeller for at undersøge, om disse kan muliggøre virtuelle sensorer steder i maskinen, som ellers ikke kan tilgås fysisk. Og den sidste del handler om at bruge indsamlet data til gennem machine learning og databehandling at karakterisere relevante procesparametre og prædiktere kvalitetsparametrene koblet til produktet. Min rolle er at styre projektet og sikre nødvendige ressourcer og viden for at så godt som muligt at gennemføre og implementere ph.d. projektets delelementer.”

Hvor langt er projektet, og hvad er næste skridt?

”Indtil nu er tiden primært blevet brugt på litteraturstudier, sætte sig ind i nuværende produktionsprocesser og metoder samt at afgrænse projektet. Næste skridt bliver at opbygge multifysiske modeller og delvis afprøve ny sensormetodik på laboratorieskala. Jeg håber også på at begynde og involvere og vejlede studerende i projektet baseret på arbejdet omkring billede- og databehandling.”

Projektet

  • Er en del af den strategiske indsats ”Digitalisering af produktionsprocesser” i MADE FAST.
  • Titel: Digital transformation of catalyst manufacturing powered by AI
  • Periode: November 2020 – november 2023
  • Partnere i projektet: Danmarks Tekniske Universitet, Haldor Topsøe A/S

Hvad betyder det for dig at være med i MADE FAST?

”At projektet er del af MADE FAST forskningsplatformen betyder, at det er forankret i en relevant problemstilling hos en virksomhed. Personligt synes jeg, at det er meget motiverende og inspirerende at lave forskning, hvor formål og fremskridt baseres på et tæt samarbejde med en industriel partner.”

Hvordan skal projektet hjælpe industrien?

”Projektet skal hjælpe industrien med nye strategier, der kan forbedre og udvide karakterisering af relevante procesparametre indenfor miksning og ekstrudering. Det skal yderligere øge forståelsen af begrænsninger og behov ved implementering af matematiske modeller og AI-baserede systemer for disse produktionsprocesser.”

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel