MADE er udpeget som ny national klynge: ”Vi får et endnu stærkere lokalt aftryk”

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop udpeget MADE som ny national klynge for avanceret produktion. Som klyngeorganisation skal MADE samle og styrke økosystemet inden for Produktionsdanmark. MADE’s formand og direktør er stolte over den opgave, der nu er blevet betroet MADE.

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop udpeget MADE som ny national klynge for avanceret produktion. 

I dag opererer MADE som et innovationsnetværk og får nu mulighed for at fortsætte arbejdet med at sikre verdensklasse produktion i Danmark med udnævnelsen.

Vi er stolte over udpegningen af MADE som ny national klynge for avanceret produktion, og vi vil gå ydmygt og flittigt til den store opgave, der er blevet betroet os.

Morten Buhl Sørensen, MADE’s formand og Senior Vice President Supply Chain i Danfoss Drives

”Vi er stolte over udpegningen af MADE som ny national klynge for avanceret produktion, og vi vil gå ydmygt og flittigt til den store opgave, der er blevet betroet os. Vi vil sikre et endnu stærkere samarbejde på tværs af landet med fokus på at bygge bro mellem klyngen og de regionale erhvervshuse. Det skal ske for at sikre verdensklasse produktion i alle dele af Danmark,” siger MADE’s formand Morten Buhl Sørensen, der er Senior Vice President Supply Chain i Danfoss Drives.

MADE skal som klynge:

  • Understøtte styrket produktivitet gennem øget innovation, videndeling og tværsektorielt samarbejde mellem produktionsvirksomheder og videninstitutioner
  • Udnytte mulighederne i industri 4.0-teknologier
  • Styrke digital produktion og anvendelse af nye avancerede materialer gennem samarbejde mellem produktionsvirksomheder og danske forskningsmiljøer inden for materialeteknologi
  • Understøtte eksportparathed og internationale partnerskaber, især i delbrancher med lav internationaliseringsgrad.

Kilde: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

”Som noget nyt vil vi i tæt samarbejde med erhvervshusene tilbyde at vi kommer ud i små og mellemstore virksomheder og tilbyder sparring til konkrete forbedringer, som kan realiseres inden for en arbejdsuge. Vi har partnere over hele landet, og med det nye samarbejde får vi et endnu stærkere lokalt aftryk. Det er vi rigtig glade for,” siger MADE’s direktør, Nigel Edmondson.

Én klynge for hver styrkeposition

Klyngeorganisationer spiller en vigtig rolle ved at facilitere og fremme samarbejde i økosystemerne inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder.

Udpegelsen sker som en del af strategien Erhvervsfremme i Danmark 2020-2023, hvor Danmarks Erhvervsfremmestyrelse har valgt de erhvervs- og teknologiområder, som fremtidens offentligt finansierede klyngeindsats skal fokusere på. På hvert område vil der i fremtiden kun være én offentligt finansieret klyngeindsats.

Om MADE

MADE – Manufacturing Academy of Denmark – er en non-profit national klynge for avanceret produktion bestående af virksomheder, universiteter, GTS-institutter og uddannelsesinstitutioner, der tilsammen tæller 220 medlemmer.

Visionen bag MADE er at skabe produktion i verdensklasse i Danmark, og vi har et stærkt netværk forankret over hele landet, og med den nye udpegelse som national klynge bliver vores lokale aftryk yderligere bredt ud.

MADE er således ny national klynge for avanceret produktion. Avanceret produktion dækker værdikæder inden for fremstillingsindustri, produktionsvirksomhed og automationsteknologi. Et væsentligt delsegment består af virksomheder inden for fremstillingsindustrien.

Her finder du MADE i dag. Som ny national klynge for avanceret produktion vil MADE få et endnu stærkere lokalt aftryk

Læs mere

Ministre glæder sig over fordeling af viden- og erhvervsklynger i hele landet

Læs om de nationale klynger

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video
Artikel