Kunderne i byggebranchen vil kende CO2-aftrykket fra de polypropylenfibre (PP-fibre), som Danish Fibres producerer. Det har et MADE Demonstrationsprojekt sat tal på.

MADE-projekt syttendobler omsætningen hos lille virksomhed i Varde

Kunderne spørger til CO2-aftrykket, men kan du give svar, som ikke er varm luft? Det kan Danish Fibres med et nyt beregningsværktøj udviklet i et MADE Demonstrationsprojekt, og det har givet nye kunder, som booster den årlige omsætning fra 1,5 mio. kr. til 25. mio. kr.

”Det nye værktøj udviklet i MADE-projektet har gjort, at vi har fået nye, store kunder ind. Derfor forventer vi at omsætningen vil stige fra 1,5 mio. kr. til 25 mio. kr. næste år alene i Danmark. Vi har lige nu svært at få armene ned i teamet – det er jo helt vildt!”

Den administrerende direktør, som siger disse ord – med armene over hovedet – er Palle Kuntz fra Danish Fibres, der med sine 23 ansatte producerer polypropylenfibre (PP-fibre) til beton. Når de små plastikfibre bliver blandet i beton, reducerer de revnedannelse, når den tørrer, og øger betonens styrke. Virksomhedens PP-fibre kan endda erstatte de stålfibre, som nu til dags anvendes i stedet for et stålnet, når man støber med beton.

”Det kræver 20-40 kg stålfibre per kubikmeter beton, men kun tre kg af vores makrofiber. Så de giver en klimagevinst,” siger Palle Kuntz.

Det nye værktøj udviklet i MADE-projektet har gjort, at vi har fået nye, store kunder ind. Derfor forventer vi at omsætningen vil stige fra 1,5 mio. kr. til 25 mio. kr. næste år alene i Danmark.

Palle Kuntz, administrerende direktør for Danish Fibres

God start for mindre virksomheder

Hvor stor gevinsten er, har Danish Fibres ikke kunnet redegøre for før nu, hvor et MADE Demonstrationsprojekt har givet virksomheden fra Varde et fleksibelt værktøj i Excel til at beregne CO2-aftrykket fra alle virksomhedens typer af PP-fibre.

PP-fibre kan bl.a. erstatte de stålfibre, som nu til dags anvendes i stedet for et stålnet, når man støber med beton. Det kan reducere byggeriets CO2-udledning.
PP-fibre kan bl.a. erstatte de stålfibre, som nu til dags anvendes i stedet for et stålnet, når man støber med beton. Det kan reducere byggeriets CO2-udledning.

”Vi har flere og flere kunder, som spørger til klima- og miljøaftrykket fra vores produkter, og det er baggrunden for vores MADE-projekt med FORCE Technology,” siger Palle Kuntz.

Baseret på data fra Danish Fibres, virksomhedens underleverandører samt databaser kan værktøjet vise CO2-aftrykket fra en given PP-fiber. Beregningen indbefatter CO2-udledningen fra produktionen af råvarer, transporten af dem til Danish Fibres fabrik, energi- og varmeforbruget under produktionen, transporten til kunden og spild.

”Det er en beregning på screeningniveau, og selvom den ikke er en EPD (Environmental Product Declaration – et internationalt program, hvor et produkts miljøpåvirkning beregnes med krav om en tredjepart verificerer data red.), er den en rigtig god start for mindre virksomheder, som ikke har ressourcerne til store livscyklusberegninger,” siger LCA-specialist Mirko Miseljic fra FORCE Technology, som har udviklet CO2-beregneren til Danish Fibres.

Danish Fibres

Danish Fibres A/S producerer og sælger polypropylenfibre (PP-fibre) til bl.a. armering og revnekontrol i beton. F.eks. har virksomheden leveret PP-fibre til konstruktionen af Petronas Towers i Kuala Lumpur, Malaysia, der med sine 452 meter er verdens højeste tvillingehøjhus. Danish Fibres ligger i Varde i Sydvestjylland og har 23 medarbejdere.

Hvordan opgøres drivhusgas-udledninger i et CO2-regnskab?

Når man laver et CO2-regnskab, skal man medregne i alt tre scopes. De to første går på direkte udledninger fra selve produktionen og indirekte udledninger i forbindelse med indkøbt energi, hvor det tredje handler om indirekte udledninger i forbindelse med opstrømsaktiviteter såsom indhentning af materialer samt nedstrømsaktiviteter såsom transport ud til kunder.

Læs mere om de tre scopes og CO2-regnskab hos Dansk Industris indsats Klimaklar Produktionsvirksomhed.

Forberedt til CO2-reduktion

Den gode start bekræfter Palle Kuntz på flere områder – ud over syttendoblingen af omsætningen.

For det første har det nye værktøj givet intern viden om, hvordan PP-fibrenes CO2-aftryk er sammensat.

”90 procent af klimabelastningen stammer fra produktionen af råvarer. Vores del af processen står for de sidste 10 procent,” siger Palle Kuntz.

For det andet giver CO2-beregneren Danish Fibres mulighed for automatisk at informere kunderne om CO2-aftrykket. Ifølge Palle Kuntz skal beregningen integreres med ordrebekræftelsen, så kunderne kan se, hvad CO2-aftrykket er, når de bestiller et antal ton af en PP-fiber, og tage det med i deres eget CO2-regnskab.

For det tredje giver det nye værktøj mulighed for proaktivt at rådgive især internationale kunder om den mest CO2-optimale transport med lastbil, godstog og/eller fragtskib.

For det fjerde er CO2-beregneren forberedt til, at Danish Fibres kan reducere CO2-aftrykket med vedvarende energi i produktionen og råvarer fra genbrugsplast.

”Det anvender vi ikke i dag, men det er next step, ligesom vi også arbejder på at producere biobaserede fibre,” siger Palle Kuntz og fortsætter:

”CO2-beregneren giver både vores kunder og os selv vigtig viden, som bringer os et skridt foran konkurrenterne. Det vil vi også bruge aktivt i vores markeringsføring fremover.”

MADE Demonstrationsprojekt

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan en lille eller mellemstor virksomhed få op til 100.000 kr. i støtte til at løse en konkret udfordring i virksomheden eller afprøve en ny teknologi i produktionen.

Der er løbende ansøgningsfrist på demonstrationsprojekter.

Ved at blive koblet op sammen med Teknologisk Institut, FORCE Technology eller Alexandra Instituttet får man adgang til de teknologier, den viden og de kompetencer, som er nødvendige i forhold til at løse den konkrete udfordring i virksomheden.

MADE Demonstrationsprojekter er gjort muligt med støtte fra Industriens Fond og medfinansieret af den Europæiske Regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel