Produktionens nærdødsoplevelse i Danmark i 00’erne

MADE 10 års jubilæum: Lars Aagaard, der har siddet i toppen af Grundfos siden 2003, fortæller, hvordan de største spillere i dansk produktion gik sammen for at redde dansk produktion, da økosystemet var i retning mod et kollaps.

MADE fejrer 10 års jubilæum med udgivelsen en række artikler om den nyere produktionshistorie og MADE’s rolle i den.  Vi kommer rundt om, hvordan Danmark er gået fra at outsource produktionsarbejdspladser til at skabe mere lokale forsyningskæder samt den enorme teknologiske udvikling, der er sket i nyere tid.

Kom med på rejsen!

”Der var kommet en udbredt holdning om, at produktion ikke var vigtig for Danmarks fremtid,” siger Lars Aagaard, der har siddet i toppen af Grundfos siden 2003 – tidligere som Group Executive Vice President og nu som Non-Executive Vice President.

”Det var vi nogle virksomheder, der ikke helt kunne forstå,” tilføjer han.

Gennem 00’erne flyttede flere og flere produktionsvirksomheder deres produktion uden for Danmarks grænser. Fra 2001 til 2006 blev knap 4.000 industrielle jobs i virksomheder med mere end 50 ansatte således outsourcet til udlandet, ifølge en analyse foretaget af Danmarks Statistik.

Flytter produktionen rives tæppet væk under økosystemet

Man kan spørge sig selv, om det betød noget at sende lavtlønnede produktionsjob og forurenende produktioner ud af Danmark, særligt i lyset af den daværende politiske linje, hvor Danmark skulle leve af ”viden”, som det også lød i statsminister Anders Fogh Rasmussens tale til Folketinget i 2005, hvor han redegjorde for VK-regeringens mål for valgperioden.

Men hvis produktionen flytter, river man tæppet væk under et helt økosystem, forklarer Lars Aagaard.

”Hvis vi ikke gjorde noget, så ville vi miste produktion i Danmark. Det ville være et helt økosystem af designere, ingeniører, akademia og producenter, der forsvandt, også fordi der er et samspil mellem produktionen og selve produktudviklingen, som kræver vidensudveksling,” uddyber han.

Ifølge ham var der ”alt, alt for få ingeniører og ph.d.er” med speciale i produktion, og Grundfos og andre virksomheder begyndte derfor at søge viden uden for landets grænser i stedet for i slutningen af 00’erne og starten af 10’erne:

”Det økosystem ville ikke bare kunne bygges op igen. Jeg husker det som om, at det var nu, eller aldrig, der skulle ske noget.”

Et vendepunkt

Efter flere forsøg på at råbe politikerne op sammen med Dansk Industri samlede Danmarks største muskler indenfor produktion sig for at tage skeen i egen hånd i 2013. Virksomhederne Danfoss, Grundfos, Siemens, Terma, The LEGO Group, Danish Crown og NKT Photonics, en række vidensinstitutioner og universiteter samt Industriens Fond og Dansk Industri skabte foreningen MADE og projektet SPIR, der bestod af en række forskningsprojekter med et fælles mål om at samle og redde dansk produktion.

”MADE er et bevis på, at når virksomheder gik sammen og virkelig viste deres vilje og smed tid og penge på bordet, så var der også en mulighed for offentlig støtte. Så var der en opbakning fra samfundet,” siger Lars Aagaard.

MADE er et bevis på, at når virksomheder gik sammen og virkelig viste deres vilje og smed tid og penge på bordet, så var der også en mulighed for offentlig støtte. Så var der en opbakning fra samfundet

Lars Aagaard

MADE og MADE SPIR blev sat i søen gennem en bred finansiering fra virksomheder, Innovationsfonden, Industriens Fond, universiteter samt private foreninger og fonde.

På det tidspunkt var de politiske vinde også begyndt at vende. I en tale på en konference i 2013 sagde daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S), at ”Danmark er et produktionsland. Og det skal Danmark blive ved med at være”.

Tankerne bag MADE var at samle Danmarks produktionsviden, og at sikre at det var virksomheders behov, der satte retningen på forskningen.

”Det hele skiftede gear og alle kunne se og mærke det”

Ifølge Lars Aagaard var SPIR ”gennembruddet”:

”Der opstod en fælles vision, og man kom tæt på hinanden og fik en forståelse af hinandens styrker. Der var pludselig en hel anden dynamik og en helt ny interesse i produktionssektoren”.

SPIR blev startskuddet på foreningen MADE i 2014. Her blev knap 22 ph.d.’er ansat i produktionsvirksomheder og tallet voksede til 48, som virksomheder, universiteter med flere fundede yderligere forskere til projektet gennem SPIR’s levetid– ifølge Lars Aagaard omtrent en fordobling af, hvad der havde været tidligere.

”Det hele skiftede gear og alle kunne se og mærke det. Der var en stor energi i fællesskabet. Nu skulle alle ph.d.’erne ikke sidde isoleret med hver deres projekt, men mødes på tværs. MADE var med til at ændre fortællingen om, at vi ikke skal have produktion i Danmark,” siger han og tilføjer:

”Det gav genlyd – også udenfor Danmarks grænser.”

I dag er MADE udnævnt som den nationale Klynge for Avanceret Produktion af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses og Forskningsministeriet. Dermed er produktion en ud af i alt 14 styrkepositioner, som regeringen har peget på som satsningsområder fremadrettet. Efter SPIR har projekterne Digital og FAST fulgt efter med store økonomiske gevinster for virksomheder, uddannelse af ph.d.er og post docs. Dertil kommer at MADE sideløbende med mere forskning har øget antallet af årlige arrangementer og projekter til styrkelse af alle typer af produktionsvirksomheder og hele produktionsøkosystemet.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video