MADE lancerer læringsfabrikker med fokus på kompetenceløft

MADE lancerer læringsfabrikker for at gøre livslang læring mere tilgængelig for ingeniører, teknikere og produktionsmedarbejdere inden for f.eks. robotteknologi og 3D-print. Her skal der testes nye måder at arbejde med kompetenceløft og efter-/videreuddannelse i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

Udbredelsen af Industri 4.0 gør livslang læring vigtigere end nogensinde før; medarbejdere skal lære at anvende nye teknologier og håndtere nye processer inden for f.eks. robotteknologi, 3D-print og digitale tvillinger. Men både større og mindre virksomheder kan have vanskeligt ved at indpasse læring i deres travle hverdag, særligt når læringen kræver fysisk tilstedeværelse på en uddannelsesinstitution.

I de kommende år vil MADE’s partnere eksperimentere med digitale læringsteknologier, herunder AR/VR, Mixed Reality, e-læring og digitale tvillinger

Nigel Edmondson, MADE’s direktør

MADE Learning Factory

MADE Learning Factory er finansieret af Industriens Fond, Industriens Arbejdsgivere i Danmark og Fremstillingsindustrien.

Projektet er en del af forsknings- og innovationsplatformen MADE FAST og løber fra 2020 til 2024.

MADE Learning Factory blev lanceret i oktober 2020 med det formål at gøre livslang læring mere tilgængelig for ingeniører, teknikere og produktionsmedarbejdere. Frem mod 2024 faciliterer MADE etableringen af fire læringsfabrikker på henholdsvis KEA – Københavns Erhvervsakademi, UCL Erhvervsakademi (University College Lillebælt) og Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCN (University College Nordjylland) og VIA University College i Aarhus.

”I de kommende år vil MADE’s partnere eksperimentere med digitale læringsteknologier, herunder AR/VR, Mixed Reality, e-læring og digitale tvillinger. Forskellige teknologier bliver kombineret med læringsmetoder i både fabrik og undervisningslokale for at øge effekten og kvaliteten af læringen og ikke mindst tilgængeligheden,” siger MADE’s direktør, Nigel Edmondson.

Hybrid mellem undervisningslokale og fabrik

Læringsfabrikker ophæver traditionelle skel mellem undervisningslokale og fabrik, fordi undervisningen foregår i fabrikslignende miljøer på uddannelsesinstitutioner eller på kursistens egen arbejdsplads. Metoden har vist sig effektiv til at oplære ingeniører, teknikere og produktionsmedarbejdere i nye teknologier og processer frembragt af Industri 4.0, såsom automatisering af arbejdsgange.

Desuden minimerer digitale læringsteknologier behovet for transport, så kursister kan udnytte pauser i løbet af en arbejdsdag ved f.eks. at opnå viden på arbejdspladsen gennem en podcast og kommunikere med undervisere og medkursister online.

Professionshøjskolen UCN, der dækker region Nordjylland, har fokus på samarbejde med lokale produktionsvirksomheder i SMV-segmentet. UCN arbejder med at understøtte deres digitalisering og anvendelse af nye teknologier.

”Et væsentligt element for os er at kunne arbejde i praksis med implementering og kompetenceudvikling helt ude i virksomhederne. I MADE Learning Factory ser vi frem til at kunne eksperimentere med nye måder at arbejde med kompetenceløft og efter-/videreuddannelse,” siger programleder Anders Vestergaard og tilføjer:

”MADE’s platform giver os et solidt fundament for at kunne etablere nye samarbejdsrelationer med teknologileverandører og andre uddannelsesaktører – og vi forventer derigennem at få igangsat nogle nyskabende læringsforløb, som kan bidrage til et mere målrettet og effektivt kompetenceløft, end vi traditionelt har set.”

Læringsforløb fra robotteknologi til 3D-print

De fire læringsfabrikker får hver tilknyttet en forsker, som bliver ansat på hhv. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

På den måde udvikles læringsfabrikkerne i tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner fordelt over hele landet: Sjælland, Syddanmark, Nordjylland og Midtjylland.

Forskeren står for at udvikle og evaluere pilotprojekter i læringsfabrikken, som demonstrerer effekten af digitale læringsforløb for de forskellige målgrupper. Læringsfabrikken på KEA – Københavns Erhvervsakademi vil udvikle efter-/ videreuddannelse indenfor 3D-print og additive manufacturing. På UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole bliver emnet robotteknologi, mens Professionshøjskolen UCN vil beskæftige sig med værdikæder og VIA University College fokuserer på produktionsoptimering.

“KEA er i god proces med at etablere et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet, DTU Mekanik”, fortæller Jesper Hede, Ph.d. og leder af Projekt og Analyse på KEA – Københavns Erhvervsakademi.

Samarbejdet implicerer bl.a., at der gennemføres læringsforløb for ingeniører, teknikere og produktionsmedarbejdere, som målrettes DTU’s ekspertise inden for avanceret 3D-print og additive manufacturing.

AR-, VR- og XR-teknologier vil der bl.a. eksperimenteres med i de fire læringsfabrikker. Det kan f.eks. være en løsning, hvor en operatør via en tablet kan se præcis, hvilke opgaver der skal udføres på en bil – og hvordan.

På DTU Mekanik har man etableret en minifabrik, der baserer sig på 3D-print teknologien i kombination med sprøjtestøbning. I forskningsprojekter arbejdes der med at etablere en digital tvilling af minifabrikken både i form af avancerede sensorer med tilhørende dataanalyse og i form af avancerede modeller. LEGO Gruppen deltager i disse forskningsprojekter, og der er et tæt samarbejde omkring etablering af digitale modeller af produktionsudstyr. I samarbejdet mellem KEA og DTU Mekanik skal der etableres digitale læringsforløb, der bl.a. skal basere sig på disse digitale modeller.

KEA og DTU håber at kunne tilbyde efter-/videreuddannelse, som er lettere tilgængelig for LEGO Gruppen og andre produktionsvirksomheders medarbejdere. Læringsforløbene kobles til KEA’s uddannelser indenfor produktions- og produktudvikling. Projektet vil involvere adjunkter og lektorer på KEA’s programområde Teknik samt Ph.d. og seniorforsker Yang Zhang fra DTU Mekanik.

MADE’s platform giver os et solidt fundament for at kunne etablere nye samarbejdsrelationer med teknologileverandører og andre uddannelsesaktører.

Anders Vestergaard, programleder Professionshøjskolen UCN

MADE-samarbejde ruster fremtidens medarbejdere

Det er første gang, MADE indgår et flerårigt forskningssamarbejde med KEA – Københavns Erhvervsakademi, som dækker region Hovedstaden, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i region Syddanmark, Professionshøjskolen UCN i region Nordjylland og VIA University College i region Midtjylland.

”Vi er utrolig glade for det nye samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. I månederne siden lanceringen af MADE Learning Factory har vi lært hinanden bedre at kende, afdækket fælles interesser og defineret samarbejdsvilkår, som er gode for både KEA, UCL, UCN og VIA, universiteterne og MADE,” siger Nigel Edmondson.

Rickard Lindquist, programleder på VIA University College, fortæller, at VIA deltager i MADE Learning Factory, fordi de ser et stort potentiale i at kompetenceudvikle SMV’er indenfor produktionsoptimering ved hjælp af digitale værktøjer.

”Vi ser en mulighed for at accelerere kompetenceudvikling og dermed fremtidigt kunne tilbyde SMV’er et attraktivt læringsmiljø. Sammen med Aarhus Universitet vil vi udvikle, teste og evaluere nye innovative læringsformer, som henvender sig til både nuværende og fremtidige medarbejdere indenfor produktion, og gør brug af Mixed Reality og digitale tvillinger.”

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole fremhæver, at forskning og udvikling i digitalt understøttede læringsforløb bidrager til at udvikle både uddannelsesinstitutioner og virksomheders organisatoriske og metodiske kapacitet.

”De deltagende aktører bliver klædt på til at overføre og iværksætte ny viden til forbedringer i egen organisation og læringspraksis. Det væsentlige er at få læring tæt på deltagernes egne udfordringer og udviklingspotentialer på måder, der hurtigt skaber værdi i egen praksis. Det kræver helt nye måder at tænke efter-/ videreuddannelse,” siger Ph.d. og specialkonsulent Flemming Pors Knudsen og udviklingskonsulent Maria Windt Jul på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Læringsfabrikkerne giver bl.a. mulighed for at blande dagsstuderende med kursister på efter-/videreuddannelse, så de to grupper kan lære af hinanden.

Vil du vide mere?

I skrivende stund er rekrutteringen af de fire forskere indledt. Den første pilot er under udvikling og MADE er i dialog med leverandører af læringsteknologi, herunder Cadpeople, CanopyLAB, EDR & Medeso, Kanda, Unity Studios og Virsabi. På sigt vil medarbejdere i danske produktionsvirksomheder kunne tilmelde sig pilotprojekterne som kursist.

Camilla Nellemann

Chefkonsulent og ansvarlig for MADE Learning Factory

MADE

cnellemann@made.dk

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video
Artikel