Ny stilling i Skjern skal medvirke til at omsætte virksomheders ideer til fremtidens produktion

Nu får de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder endnu lettere adgang til hjælp med at accelerere deres innovationsarbejde. Det sker i kraft af en nyetableret stilling med udgangspunkt i innovationshuset InnoVest i Skjern, hvor Preben Dahl Johansen netop er startet som chefkonsulent i MADE.

Nok er Preben Dahl Johansen netop startet i stillingen, men han er allerede et kendt ansigt i det midt- og vestjyske, da han senest kommer fra en stilling som virksomhedskonsulent i Erhvervshus Midtjylland.

Nu skal Preben arbejde med at udbrede kendskabet til MADE og klyngens mange projekter, tilbud og aktiviteter, og derigennem hjælpe med at accelerere innovationsarbejdet i de midt- og vestjyske med fokus på produktionsvirksomheder. Han er endvidere forankret i indsatsen for øget digitalisering via ”TechCircle”, som udfoldes i Midtjylland med Erhvervshus Midtjylland som lead. Han får sin daglige gang hos innovationshuset InnoVest i Skjern, hvor han skal arbejde tæt sammen med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Erhvervshus Midtjylland og Aarhus Universitet:

”Jeg glæder mig til at samarbejde med nye og gamle MADE-medlemmer omkring nye projekter. Det driver mig at hjælpe mindre virksomheder ved at give viden og erfaring videre til dem. Jeg ser frem til at hjælpe de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder med at omsætte ideer til produktion og øget digitalisering, så de bliver stærkere og mere innovative,” siger Preben Dahl Johansen, der bor i Spjald i Vestjylland.

Danmarks produktionsklynge MADE

MADE – Manufacturing Academy of Denmark er Danmarks produktionsklynge. MADE er en non-profit national forening bestående af virksomheder, universiteter, vidensinstitutioner (bl.a. GTS-institutter) og uddannelsesinstitutioner. MADE’s vision er at skabe og understøtte dansk produktion i verdensklasse.

Hubben i Midtjylland er én af tre nye hubs i Jylland, som MADE etablerer.

Ny stilling styrker samarbejdet om produktionsvirksomhederne

Stillingen hos MADE er etableret i samarbejde med flere aktører – heriblandt Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Erhvervshus Midtjylland:

”Vi ved af erfaring at nærhed til tilbuddene betyder noget for virksomhederne. Derfor er jeg også meget glad for, at vi i fællesskab kan styrke området ved at få placeret en MADE medarbejder i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det bringer ny viden og nye samarbejdsmuligheder i spil, til glæde for de lokale virksomheder,” siger borgmester Hans Østergaard, Ringkøbing-Skjern Kommune.

Både MADE og Erhvervshus Midtjylland deltager i den danske European Digital Innovation Hub TechCircle. Her får Preben en central rolle med at assistere virksomheder, så de kan få skub i den digitale udvikling med fokus på grøn omstilling.

”Digitalisering er vigtigt for alle virksomheder, herunder ikke mindst produktionsvirksomheder. Vi er derfor glade for samarbejdet med MADE omkring en målrettet indsats på feltet samt for at kunne bidrage til styrkelse af det lokale erhvervsfremmearbejde i Ringkøbing-Skjern Kommune,” siger direktør Erik Krarup, Erhvervshus Midtjylland.

Stillingen i Midtjylland er en del af udrulningen af en mere lokalt forankret tilstedeværelse for MADE, hvor MADE har åbnet regionale hubs i hhv. Midtjylland, Nordjylland og Trekantområdet: 

Midtjylland spiller en central rolle i vores ambition om at være tættere på nuværende og potentielle MADE medlemmer og innovationsmodne SMV’er. Vi er rigtig glade for den varme modtagelse vores nye kollega har fået og vi glæder os til et tæt samarbejde med både Erhvervshus Midtjylland og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.

Direktør Nigel Edmondson, MADE.  

Preben Dahl Johansen

Preben har mange års erfaring inden for avanceret produktion, og han har bl.a. arbejdet med logistik og supply chain, kvalitetssikring, LEAN, automatiseringsprojekter, været hos bl.a. VELUX og Vestas og har derfor et bredt kendskab til hele værdikæden. Du kan læse mere om Preben Dahl Johansen på hans LinkedIn-profil

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd

Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd er en selvstændig organisation for erhvervslivet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rådet er med til at udvikle kommunens vækst-, erhvervs- og fødevarepolitik.

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland er et gratis og uvildigt tilbud til midtjyske virksomheder. Erhvervshus Midtjylland tilbyder gratis sparring, et stort netværk at trække på og mulighed for medfinansiering af udviklingsprojekter.

TechCircle

TechCircle er enEuropean Digital Innovation Hub (EDIH).Hubben i Region Midtjylland skal hjælpe produktionsvirksomheder med at booste deres digitalisering med fokus på grøn omstilling. TechCircle arrangerer en række events og stiller testfaciliteter gratis til rådighed for SMV’er. Læs mere.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video