MADE er dansk guldklynge

Med tildelingen af guldcertificeringen slutter MADE sig til godt 120 andre klynger, som har opnået den højeste europæiske anerkendelse for klynger.

MADE er nu udnævnt til guldklynge.

Det sker på baggrund af en certificering udført af The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, der har vurderet MADE på 31 forskellige parametre – heriblandt struktur, finansiering og strategi.

Det er en stor anerkendelse til hele MADE-klyngen

Nigel Edmondson, MADE’s direktør

”Certificeringen er en stor anerkendelse til hele MADE-klyngen og til det tætte samarbejde mellem virksomheder, universiteter, GTS’er og andre produktionsaktører i MADE. Vi er lykkedes med at opbygge en effektiv struktur, som bygger bro mellem viden og virkelighed,” siger MADE’s direktør Nigel Edmondson.

Med den nye status som guldklynge har MADE adgang til flere forskellige samarbejdspartnere i hele Europa – og så har certificeringsprocessen givet MADE vigtig sparring samt indsigt i, hvordan de bedste klynger i Europa opererer.

Guldcertificering for klynger

MADE har siden 2018 haft tildelt ECEIs bronzelabel og har for første gang i 2021 ansøgt om at blive certificeret som guldklynge. Certificeringen gælder til 31. okt. 2023, hvor recertificering skal ske.

The European Cluster Excellence Initiative, ECEI, overvåger flere end 1.000 registrerede klynger i 40 lande. Certificeringen belønner ekspertise inden for en række områder og har særligt fokus på ledelsessystemer, resultatskabelse og tilførsel af værdi til virksomhederne.

Se mere om klyngecertificering og The European Cluster Excellence Initiative, ECEI på www.cluster-analysis.org.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel