Lille virksomhed forventer stor vækst efter samarbejde

Forskningssamarbejde i MADE-regi udmøntede sig i nye grundprincipper for HOUNÖ’s produkter – og SMV’en forventer nu øget kundetilfredshed og en tocifret økonomisk vækst.

Første gang Morten Ammentorp Nielsen hørte om produktmodularisering var det med cases fra MADE-medlemmerne Danfoss og Grundfos, så han tænkte, at det var en metodologi forbeholdt store virksomheder. Men direktøren for virksomheden HOUNÖ sprang alligevel til, da to studerende fra DTU Mekanik nogle år senere var interesseret i at skrive speciale om modularisering med udgangspunkt i virksomheden.

Bro mellem viden og produktion

Virksomheden fra Randers har omkring 100 ansatte og har været forskningsmedlem i MADE siden 2016 for at digitalisere deres kæde yderligere. HOUNÖ producerer combiovne til professionel anvendelse  og er aktiv i MADE-forskningen inden for modularisering og hurtig produktudvikling i samarbejde med DTU.

”Specialet var en analyse af virksomhedens produktsammensætning, der som i mange andre virksomheder er udviklet over årene på baggrund af individuelle ønsker fra kunderne. Det havde resulteret i et lidt uoverskueligt sortiment med overlappende løsninger, som vi anbefalede at forenkle ved at benytte produktmodulariserings metoden.,” siger Christoffer Askhøj, der skrev speciale sammen med Maibrit Serup Andersen.

Øget indtjeningspotentiale ved modularisering

En mere strømlinet produktportefølje ville ifølge de studerendes analyse afføde et så stort indtjeningspotentiale, at Morten Ammentorp Nielsen blev interesseret i at arbejde videre med modulariseringsmetoden. Særligt fordi virksomheden stod for at skulle lancere en ny generation af sine produkter og dermed havde muligheden for at starte helt forfra og tilrettelægge sortimentet rigtigt fra starten.

Det blev til et samarbejde i MADE-regi med DTU Mekanik om en tre-årig ph.d.-stilling. Christoffer Askhøj blev ansat og fik til opgave at finpudse analysen fra specialet og derefter implementere en modulær opbygning af HOUNÖs produkter.

”Lidt forenklet sagt betyder det, at vi fx kun arbejder med en enkelt ’ovnkasse’ til virksomhedens produkter. I den kasse er der en række forskellige huller, hvor ovnens funktioner monteres. Nogle ovne er udstyret med funktioner i alle huller, mens andre ovne er mere simple og billigere modeller, og derfor har blændede huller ved de funktioner, der ikke anvendes. Sådanne tiltag forenkler produktionen og gør den langt mere rentabel,” siger professor Niels Henrik Mortensen, der er ansvarlig for DTU Mekaniks arbejde med produktmodularisering.

Modulariseringen betyder også, at det fremover er muligt at koncentrere udviklingen om blot en enkelt af ovnens komponenter. Eksempelvis kan muligheden for at dampe i ovnen nu udvikles særskilt, hvor det tidligere var nødvendigt at inddrage de øvrige funktioner.

Bibel er fundament for produktudvikling

Det kan lyde simpelt, men har krævet halvandet års udvikling at nå så langt. Alle dele af virksomheden og de største kunder har været inddraget undervejs. Det har resulteret i, at de fem grundbyggeprincipper, som Christoffer Askhøj fra starten havde foreslået HOUNÖ, blev vurderet som værende for få og i stedet udvidet til i alt 10 grundprincipper i den ’bibel’, der fremover udgør grundlaget for virksomhedens produktudvikling.

HOUNÖ er meget begejstret for forskningssamarbejdet.

”Det har været fantastisk at have mulighed for at implementere den nye måde at arbejde på over en så lang periode. Det har gjort det muligt at inddrage alle medarbejdere, der arbejder med vores produkter, hvad enten de sidder i udviklingsafdelingen, produktionen, står for indkøb eller service. Metoden er nu så godt implementeret, at vi selv har viden til at kunne anvende den fremover,” siger Morten Ammentorp Nielsen.

I den sammenhæng har det været vigtigt, at forskning i modularisering både har et meget højt fagligt niveau og samtidig er så virksomhedsnært, at det også giver mening at anvende for virksomheder på HOUNÖs størrelse. Effekten af den nye modulariserede produktlinje regner Morten Ammentorp Nielsen med at kunne se fra midten af 2020, og den forventede tocifrede vækst i virksomhedens indtjening vil indfinde sig i årene derefter.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel