Eskild Holm Nielsen indtræder i MADE's bestyrelse

Eskild Holm Nielsen, dekan på Aarhus Universitet og leder af Faculty of Technical Sciences, er nyt medlem af MADE-bestyrelsen.

Eskild Holm Nielsen er uddannet civilingeniør og har siden årsskiftet stået i spidsen for det nyoprettede Faculty of Technical Sciences.

Inden skiftet til Aarhus Universitet har Eskild i mere end 10 år været leder på Aalborg Universitet bl.a. som dekan ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design og senest som innovationschef på Aalborg Universitetshospital, hvor han har beskæftiget sig med innovation og entreprenørskab.

Indgående kendskab til MADE

Han har indgående kendskab til partnerkredsen i MADE og foreningens mål og virkemidler, da han i sin tid på Aalborg Universitet var en aktiv MADE-aktør og medlem af bestyrelsen helt tilbage fra MADE’s lancering i 2014.

Som dekan på Tech-fakultetet er Eskild vant til at arbejde tværfagligt med fokus på at skabe nye, innovative løsninger til gavn for alle. Den tilgang kendetegner også MADE og den nye forsknings- og innovationsplatform MADE FAST. Han erfaringer går godt i spænd med det nationale netværk for avanceret produktion.

I bestyrelsen afløser Eskild Holm Nielsen Thomas Toftegaard, der pr. 1. maj fortsætter sin karriere i VELUX.

Læs mere om Eskilds arbejde som dekan på AU.

Lær Eskild bedre at kende.

Sammensætningen af MADE’s bestyrelse

MADE’s bestyrelse består af ni personer og er sammensat ved udpegning ud fra følgende principper:

  • Fem medlemmer udpeges af DI, herunder blandt virksomheder der er medlemmer i MADE
  • Tre medlemmer udpeges af MADE’s universitetsmedlemmer
  • Ét medlem udpeges af MADE’s GTS-medlemmer
  • Både universiteter og GTS-institutter har aftalt en rotationsordning for sine pladser i MADE’s bestyrelse.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Artikel