Dansk virksomhed bolter fundamentet sammen til nyt erhvervseventyr

Der er tusindvis af stålbolte i bare én enkelt havvindmølle og dens fundament. Et MADE Materiale Demonstrationsprojekt har bragt den lille virksomhed Tantaline et stort skridt nærmere slidstærke bolte, der ikke bliver nedbrudt af saltvand, og det vækker interesse fra udlandet.

Det er enormt tidskrævende at vedligeholde og inspicere stålbolte på havvindmøller.

Særligt de udvendige bolte, som fæstner havvindmøllen til fundamentet, skal kontinuerligt tjekkes og om nødvendigt udskiftes, efterhånden som det hårdføre, saltholdige miljø til havs får dem til at korrodere.

Der er mange tusinde bolte i en havvindmølle og dens fundament, og da havvindmølleparker kan bestå af mere end 100 vindmøller, som skal være i drift i over 20 år, ser SMV’en Tantaline fra Nordborg et stort marked for bolte med virksomhedens overfladebehandling af samme navn, der holder år efter år.

Tantaline er baseret på grundstoffet tantal, og når den påføres en bolt, korroderer den nemlig ikke.

Opvarmning reducerer styrken

Udfordringen for Tantaline er, at overfladebehandlingen med tantal sker ved temperaturer på over 800 grader, som reducerer stålets styrke med cirka 30 procent.

Tantaline

Tantaline CVD APS har til huse hos Danfoss i Nordborg på Als og har otte medarbejdere.

Virksomheden har udviklet produktet Tantaline, der er en ekstremt syrebestandig belægning, som kan påføres metaloverflader for at beskytte dem mod korrosion. Derfor er den kemiske industri blandt Tantalines kunder.

Virksomheden var nomineret til Sønderborgs Kometpris 2022, der gives til en yngre virksomhed, der med afsæt i FN’s verdensmål og et skalerbart forretningskoncept har leveret en ekstraordinær vækst.

Bolte med Tantalines overfladebehandling med tantal korroderer ikke.

Derfor har Tantaline i et MADE Materiale Demonstrationsprojekt med FORCE Technology ønsket at finde rustfrit stål, som er så stærkt, at det trods reduktionen af styrken stadig lever op til industristandarden, ligesom man ved efterfølgende varmebehandling skal kunne bringe det tantalbelagte stål op på samme styrke, som det havde inden overfladebehandlingen.

”Opvarmning er en gængs metode til at hærde stål, ligesom man også kan anvende hurtig afkøling eller mekanisk bearbejdning. Men da overfladebehandlingen med tantal sker i et 100 procent iltfrit kammer, er hurtig afkøling i vand ikke en mulighed, da det vil tilføre ilt, og mekanisk bearbejdning kan påvirke tantalbelægningen,” forklarer Klaus Madsen, testingeniør hos Materials & Components Test, FORCE Technology.

Med den dokumentation kan vi gå til producenterne af havvindmøller – eller andre offshoreaktører – og få dem til at teste vores tantalbelagte bolte i praksis. De skal sidde på et vindmøllefundament eller en boreplatform, hvor de bliver maksimalt udsat for vejr og vind

Paul Egginton, Operations Manager hos Tantaline

Skal testes til havs

Den første del af projektet bestod af materialerådgivning, hvor FORCE Technology udvalgte to typer af rustfrit stål, som Tantaline overfladebehandlede.

Derefter testede FORCE Technology det tantalbelagte ståls materialeegenskaber – herunder trækstyrke – hvor den ene type stål viste sig at været optimal. Det er både velegnet til tantalbehandling og så stærkt, at det trods styrkereduktionen pga. opvarmningen fortsat lever op til den ønskede industristandard.

Om det specifikke stål ydermere opnår sin oprindelige styrke ved efterbehandling er endnu ikke testet.

For Paul Egginton, Operations Manager hos Tantaline, er det afgørende, at han har fået dokumenteret, at det tantalbelagte stål efterlever industristandarden.

”Med den dokumentation kan vi gå til producenterne af havvindmøller – eller andre offshoreaktører – og få dem til at teste vores tantalbelagte bolte i praksis. De skal sidde på et vindmøllefundament eller en boreplatform, hvor de bliver maksimalt udsat for vejr og vind, så branchen kan se, at de både holder og ikke korroderer – og dermed potentialet i at anvende dem,” fastslår Paul Egginton.

Fire millioner bolte til Norge

Parallelt med de praktiske test skal Tantaline finde en producent, som er i stand til at producere stålboltene i både store volumener og høj kvalitet. Selv en lille uregelmæssighed i en bolt kan betyde, at tantalbehandlingen ikke dækker 100 procent, og så vil den over tid korrodere ligesom en almindelig bolt i rustfrit stål.

Behovet for store volumener kan også blive aktuelt på land, når energiselskaber opstiller elmaster i aluminium, som bliver holdt sammen af bolte i rustfrit stål. Der har således været interesse fra et norsk energiselskab i Tantalines løsning – en interesse som kan åbne et helt nyt marked.

MADE Demonstrationsprojekt

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan en lille eller mellemstor virksomhed få op til 100.000 kr. i støtte til at løse en konkret udfordring i virksomheden eller afprøve en ny teknologi i produktionen.

Ved at blive koblet op sammen med Teknologisk Institut, FORCE Technology, Alexandra Instituttet og DAMRC får man adgang til de teknologier, den viden og de kompetencer, som er nødvendige i forhold til at løse den konkrete udfordring i virksomheden.

Det kan både være inden for materiale eller produktion.

Der er løbende ansøgningsfrist på demonstrationsprojekter. Næste frist er 1. december 2023.

MADE Demonstrationsprojekter er gjort muligt med støtte fra Industriens Fond og medfinansieret af den Europæiske Regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse..

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video
Artikel