Bionedbrydelig papiremballage giver konkurrencefordele

Emballageindustriens grønne omstilling tager fart med bæredygtige og bionedbrydelige alternativer til traditionel plastemballage. Men hvordan sprøjtestøber man de nye materialer, når værktøjerne ikke er skabt til dem? Det har Teknologisk Institut og J. Krebs & Co. undersøgt i et MADE Demonstrationsprojekt.

Plastproducenten J. Krebs & Co. mærker en stigende efterspørgsel på mere bæredygtige produkter. Derfor har de kigget på emballageløsninger, der i højere grad imødekommer kundernes forventninger.

”I et MADE Materiale Demonstrationsprojekt har vi sammen med Teknologisk Institut undersøgt, om vi kan fremstille en mere miljøvenlig emballage baseret på papirfibre og en biobaseret coating. Vi er sammen nået frem til et materiale, der er 100 % biobaseret og bliver nedbrudt naturligt i jord og vand. Samtidig kan det behandles i biogasanlæg sammen med andet bioaffald,” siger Peter Bay, administrerende direktør i J. Krebs & Co.

Udfordringer med det nye materiale

Udfordringen med det nye materiale var, om det kunne sprøjtestøbes, da det minder om våd papirpulp (papirmasse opløst i vand). Et velkendt eksempel på en papirbaseret emballage er æggebakker, hvor pulpen presses ind i en porøs form. Vandet trækkes ud, og emnet bliver formstabilt.

Men det var ikke helt lige til at sprøjtestøbe det nye papirbaserede materiale. Ligesom ved papirpulp er der vand i materialet. Vandet bruges til at gøre binderen og hele materialet flydende. Normalt bliver sprøjtestøbning brugt til plast, men med papir er processen helt omvendt:

”Hvor plastgranulatet i almindelig sprøjtestøbning til at starte med er fast og skal smeltes, før det kan føres frem i maskinen, starter vi her med et fugtigt granulat, hvor vi skal undgå, at vandet damper væk, lige indtil det kommer ind i værktøjet, hvor emnet bliver formgivet. Dér skal vandet til gengæld væk så hurtigt som muligt,” siger Andreas Vestbø, seniorspecialist på Teknologisk Institut.

Nyt koncept fjerner vand

Netop at fjerne vandet i støbeformen er én af de udfordringer, som Teknologisk Institut og J. Krebs & Co. har forsøgt at løse i MADE Materiale Demonstrationsprojektet.

”Vi har løst nogle af de teknologiske udfordringer, som findes på vejen mod en produktionsklar sprøjtestøbemaskine til papirmasse. Vi har fået styr på, hvordan vi optimalt indføder, fremfører og indsprøjter den våde papirmasse. Og vi har demonstreret et koncept til at fragte vandet væk, mens et emne bliver formgivet,” siger Andreas Vestbø.

Sprøjtestøbning som bæredygtig teknologi

Det er ikke uden grund, at samarbejdspartnerne var interesseret i sprøjtestøbning som teknologi til at producere den mere bæredygtige emballage. Sprøjtestøbning har mange fordele, og er i dag den mest anvendte produktionsmetode til formgivning af plastik.

Fordelene tæller lav produktionstid og mulighed for at lave produkter i alle mulige udformninger (f.eks. gevind og skruelåg) med høje tolerancer og flotte overflader.

”I projektet fik vi afsat tid til at gå grundigt til værks og udvikle et koncept, som kan gøre det muligt at sprøjtestøbe emballage i andre materialer end plast. Samarbejdet har betydet, at vi har taget nogle skridt i den rigtige retning. Vi er stadig i udviklingsfasen og mangler et stykke vej, før metoden er effektiv nok til at indgå i masseproduktion,” vurderer Peter Bay, administrerende direktør i J. Krebs & Co.

J.Krebs & Co. håber på at fortsætte MADE-samarbejdet, så de kan nå i mål med fremtidens sprøjtestøbte emballage.

MADE Demonstrationsprojekt

Produktionsklyngen MADE – Manufacturing Academy of Denmark tilbyder demonstrationsprojekter:

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan en lille eller mellemstor virksomhed få op til 100.000 kroner i støtte til at løse en konkret udfordring i virksomheden eller afprøve en ny teknologi i produktionen.

Der er løbende ansøgningsfrist på demonstrationsprojekter både inden for materiale og produktion.

MADE Demonstrationsprojekter er støttet af Industriens Fond.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel