Betonrester og udtjente støbeforme bliver til bæredygtige hegnsfødder og trendy inventar

BB fiberbeton har i et MADE FAST-projekt lykkedes med at fremstille bæredygtige hegnsfødder og trendy inventar af affaldsmateriale. SMV’en fra Lille Skensved vil blandt andet bruge de nye erfaringer med bæredygtighed til at fastholde medarbejdere.

Hvordan kan man som produktionsvirksomhed give sine affaldsmaterialer en cyklus mere – uden at det er en udgift?

Det spørgsmål havde Simon Hertzum grublet over som direktør og medejer af BB fiberbeton.

”Vi er gode til at genanvende træ- og plastikpladerne mange gange, når vi bygger støbeforme. Og overskydende vådbeton og afhærdede betonrester på gulvet kan genbruges som knust betonmateriale i anlægsprojekter. Men vi ville gerne gøre mere,” siger Simon Hertzum.

Der var således tre kategorier af affaldsmaterialer i spil, da SMV’en fra Lille Skensved på Østsjælland blev en del af et MADE FAST Development Project, hvor FORCE Technology afdækkede potentialet for at genbruge dem.

”Vi tog 20 udtjente støbeforme og tog tid på, hvor lang tid det tager to medarbejdere at skille dem ad, ligesom vi fik overblik over, hvor meget træ, plastik og skruer det giver,” siger Jens Ulrich Nielsen, chefkonsulent i FORCE Technology.

Samarbejdspartnere er altafgørende

Sideløbende med testforsøgene blev byggemarkedskæden STARK og arkitektfirmaet DAMDAM Architecture and Design involveret i projektet. STARK arbejder målrettet med genanvendelse af byggematerialer, og DAMDAM Architecture and Design producerer inventar af genbrugstræ til butikker og festivaller.

”Det er altafgørende at finde relevante samarbejdspartnere, hvis man vil give sine affaldsmaterialer et liv mere. Det er jo ikke vores kerneforretning, og vi skal ikke stå med en ny produktlinje, som kræver CE-mærkning (certificering af produktets standard, red.), og som vi skal tage ansvar for i forhold til kunder,” understreger Simon Hertzum.

Han taler om de hegnsfødder til byggepladser, som BB fiberbeton nu – som et resultat af projektet – løbende støber af den overskydende vådbeton, og som STARK trods en begrænset produktion på to til fire hegnsfødder om ugen planlægger at sælge som GENBLOK – ligesom byggemarkedskæden også har GENTRÆ som et cirkulært og bæredygtigt alternativ til nyt træ.

Bæredygtighed som fastholdelse


Apropos genbrug af træ er træpladerne fra støbeformene – pga. BB fiberbetons egen flittige genanvendelse – så udtjente, at STARK ikke kan bruge dem som GENTRÆ. Til gengæld kan de bedste af træpladerne – cirka 15 procent – genanvendes hos DAMDAM Architecture and Design.

”Det drejer sig om 30-50 birkefinerplader om måneden,” siger Simon Hertzum, der også arbejder på at give lægterne fra formene en cyklus mere.

Til gengæld kan han ikke gøre mere med de afhærdede betonrester og de støbeforme, som er bygget med plastikplader.

”Det er okay med de afhærdede betonrester, som jo bliver knust og genanvendt, men vi har ikke knækket koden med hensyn til plastikpladerne. Plastgenbrugsvirksomhederne vil ikke have dem, når der er små betonrester på dem, og det kan ikke svare sig for os at rense dem så grundigt,” konstaterer Simon Hertzum.

Han understreger, at BB fiberbeton hverken tjener eller taber penge med projektets nye initiativer. ”De færreste virksomheder bliver rige af genbrug. Snarere tværtimod. For mig er det vigtigste resultat af projektet et øget fokus på bæredygtighed hos medarbejderne i produktionen. Jeg tror på, at det giver et engagement og en stolthed, som er med til at fastholde dem i BB fiberbeton,” siger Simon Hertzum.

BB fiberbeton

BB fiberbeton er specialister i glasfiberarmeret beton – også som kendt som fiberbeton.
Virksomheden hjælper arkitekter, entreprenører og bygherrer med at skabe unikke, holdbare og bæredygtige facader.

BB fiberbeton ligger i Lille Skensved på Østsjælland og har 74 medarbejdere.

MADE FAST Development project

Produktionsvirksomheder kan blive en del forskningsplatformen MADE FAST ved at indtræde i et Development Project, der er demonstrationsprojekter i et forskningssetup.

I projekterne får virksomheder 150.000 kr. viden i støtte fra GTS’er og adgang til forskningen inden for ét af de fem indsatsområder i MADE FAST.

Projekterne varer fra seks måneder til ét år

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel