Beskyttet mod cyberangreb: MADE-forskning skaber sikker dataanalyse i realtid verden over

C.C. Jensen har i MADE Digital udviklet digitalt opkoblede produkter, der sikkert sender data i realtid fra oliefiltre på bl.a. Maersk-skibe og fra toppen af vindmøller til hovedkvarteret i Danmark. Den nye løsning sætter en stopper for, at maskiner bliver hacket eller forretningsideer kopieret og hjælper samtidig med at sikre rettidig vedligehold. IoT-løsningen pilottestes i foråret 2021 og kan blive en gamechanger for C.C. Jensen.

Det er en stor opgave at vedligeholde hundrede meter lange containerskibe, tilsvarende høje vindmøller og maskiner i kilometerdybe miner.

Oliesystemerne skal spille, så maskineriet fungerer optimalt. Olie er ren og fin, når man fylder den på en motor, men den bliver fyldt med partikler over tid og kan på sigt nedslide selvsamme motor, hvis ikke den bliver renset.

Mit bud er, at vi har fået løst noget, som var umuligt uden MADE Digital.

Morten Henneberg, Head of Innovation & Validation hos C.C. Jensen

Og her kommer C.C. Jensen ind i billedet: SMV’en fra Svendborg producerer oliefiltre der sikrer, at systemet – f.eks. en skibsmotor – kører upåklageligt og giver besked, når vedligehold er påkrævet. Ved hjælp af sensorer på filtrene kan oliens tilstand analyseres og holde både kunder og C. C. Jensen orienteret om, hvornår maskiner skal vedligeholdes eller oliefiltre skal skiftes.

Om C.C. Jensen

  • Producerer oliefiltre der renser olie i tungt maskineri og fjerner bl.a. partikler, vand og syre
  • Har hovedkontor i Svendborg og har datterselskaber i hele verden
  • SMV’en har 60 års erfaring inden for olievedligeholdelse og har kunder inden for marine, vind, minedrift, kraft- varmeværker og industri
  • C.C. Jensen var blandt grundlæggerne af MADE’s forsknings- og innovationsplatform MADE Digital.
C.C. Jensens oliefiltre renser olien for partikler og andet snavs, så olien går fra sort til klar. Sådan et filter sidder både i vindmøller og tungt maskineri på motor, gearkasser, kraftanlæg og miner. Ved hjælp af sensorer giver systemet besked til virksomhederne om, hvorvidt behandling eller vedligehold er nødvendigt.

Virksomheder som Maersk og Vestas, der er blandt C.C. Jensens kunder, ønskede at modtage data i realtid – og på en sikker måde, da cyberangreb kan gøre utrolig stor skade, når vi f.eks. har med skibe der koster omkring 12 mia. kr. C.C Jensen fik brug for mere end en simpel dataopsamling og -transmission, så kunderne ikke også påtager sig nogle risici i deres systemer, der potentielt kan give hackere et angrebspunkt.

For at udvikle den cloudbaserede løsning, der kunne kobles på oliefiltrene, blev C.C. Jensen en del af MADE og var blandt grundlæggerne af forsknings- og innovationsplatformen MADE Digital i 2014. For C. C. Jensen, som for mange andre produktionsvirksomheder, kræver det nemlig grundige overvejelser at skabe en cybersikker produktion.

Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste advarede i februar 2021 om, at det netop er de danske SMV’er, der i højere grad er blevet et mål for kriminelle hackere.

En hackerbeskyttet platform

”MADE gav os mulighed for at udvikle en sikker datalogger, hvor vi kunne placere vores IP omkring sensordata og samtidig levere en hackerbeskyttet platform. Vores arbejde begyndte inden det famøse hackerangreb på et Maersk skib, så vi var faktisk proaktive og ramte plet med den plan,” forklarer Morten Henneberg, Head of Innovation & Validation hos C.C. Jensen, hvor han arbejder med digitalisering og produkt- og dataudvikling.

Han refererer til et stort hackerangreb i 2017, der gav afsæt til et markant skifte, hvor alle C.C. Jensens kunder fik oprettet meget stærke firewalls. Nu fik man ikke længere lov til at hente data ud af skibene, uden at kunne garantere for sikkerheden. Derfor var C.C. Jensen nødt til at tænke i nye baner for at udvikle en brugbar løsning til opsamle og anvende data på en sikker måde, der kan bevæge sig ind og ud af firewallen.

C.C. Jensen måtte tænke i nye baner efter et stort hackerangreb i 2017 ramte et Maersk skib. Nu fik alle C.C. Jensens kunder oprettet meget stærke firewalls, der stillede nye krav til sikker dataopsamling.

”Det var fint at samle rådata op, men næste skridt var at rense og modellere dataene.  Vi fik bygget en model, så vi kunne databehandle vores sensordata og sige noget om kundernes systemer på en måde, som man ikke bare nemt kan kopiere eller gøre med almindelig databehandling. Det har vi bygget ind i en cloud-løsning, der kører i dag, og som kan tolke på de data,” fortæller Morten Henneberg.

Pilottest i foråret 2021

I MADE Digital samarbejdede C.C. Jensen bl.a. med Alexandra Instituttet og FORCE Technology om at udvikle de nødvendige, tekniske løsninger. Her fik de sparring fra eksperter til at udvikle både deres fysiske (printplade og komponenter) og digitale (software) løsning.

”C.C. Jensen ønskede at foretage en række af de centrale beregninger direkte på deres enheder (Edge Computing), så der ikke er behov for at sende data til en central server – dette er ikke altid muligt pga. geografi, politik og sikkerhed,” forklarer Jakob Langdal Jensen, Principal Cloud Architect, Ph.D., Alexandra Instituttet.

Sådan ser C.C. Jensens elektronik-board ud, som de fik hjælp til at udvikle i MADE Digital.

”Vi fandt ud af, at der ikke fandtes en hyldevare for det her – ikke engang et koncept. Vi er gode til filtre og oliesensorer, men kender ikke meget til software eller dataopsamling,” fortæller Morten Henneberg og tilføjer:

”I dag er vi gået videre med sikre dataprodukter og har udviklet det som spin-off fra MADE-projektet med to andre danske virksomheder. Vi videreudvikler konceptet, som vi formede med hjælp fra Alexandra Instituttet og FORCE Technology.”

Allerede i dag anvender omkring 200 enheder verden over C.C. Jensens cloudbaserede løsning, der blev lanceret i anden halvdel af 2020, men den Svendborg-baserede virksomhed er ikke færdig: De vil videreudvikle den smarte software-tilføjelse til oliefiltrene og foretage pilottests i foråret 2021.

”På sigt kan vi godt se, at vores kunder gerne vil have lokal databehandling – eller måske har de ikke internetforbindelse, hvis skibet er udenfor rækkevidde. Det giver mening at tage vores produkter og placere lokalt, men det er vores kerne-IP. Vi vil gerne undgå at vores intelligente modeller på vores data bliver kopieret, hvorved vores forretningsmodel vil få det svært,” vurderer C.C. Jensens innovationsleder.

Det er altså C.C. Jensens patenterede viden på de smarte enheder, som virksomheden søger at beskytte.

Umuligt uden hjælp fra eksperter

Morten Henneberg, Head of Innovation & Validation hos C.C. Jensen, gav i 2019 oplæg om dataopsamling og datasikkerhed ved en MADE Innovationskonference, der blev afholdt i samarbejde med Inno-Sec og InfinIT.

”Ekspertviden og sparring definerede rammen for, hvor vi ville hen. Vi blev koblet på andre danske virksomheder, så vi i fællesskab kunne løse opgaven. Vi tog en opgave, som vi normalt ikke ville være i stand til at løfte, og vi fik det løst. Mit bud er, at vi har fået løst noget, som var umuligt uden MADE Digital,” pointerer Morten Henneberg.

Alexandra Instituttet er også glade for de opnåede resultater i projektet:

”C.C. Jensen har udviklet nogle stærke dataanalyser, baseret på data fra deres oliefiltre, der hjælper kunderne med at få mere værdi ud af deres maskiner,” siger Jakob Langdal Jensen.

Én af årsagerne til succesen var, at overliggeren blev sat højt, og der blev ramt ’perfekt’ på C.C Jensens markedsbehov.

”Det blev konceptbevist, at vi sikkert kan komme igennem kundernes firewalls og samtidig beskytte vores egen IP. Potentialet er stort: Vi leverer 20.000 filtre om året, og omkring 10-50 procent af de filtre bør få sensorpakker med til overvågning,” fortæller Morten Henneberg begejstret.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel