Arkitekt med egen industrirobot: Produktionsteknologi giver en masse nye designmuligheder

Den orange industrirobot fylder stort set hele rummet ud i arkitekten Jacob Hilmers værksted.

Han købte den ud af en nedlagt bilfabrik, fik den transporteret hjem til Danmark, hvor den nu står i den polygoniske kuppel af et værksted beliggende på Amager.

Robotten og værkstedet er de konkrete symboler på Jacob Hilmers mission med hans virksomhed Jacob Hilmer Architecture: At bruge produktions- og computerteknologi til at lave nyskabende arkitektur og design.

– Det giver en masse nye muligheder at bruge produktionsteknologi såsom robotter i arkitekturen, fordi man kan lave mere unikke designløsninger og arbejde med nye former for designprocesser. I det her tilfælde er det afprøvet på facadepaneler til bygninger, fortæller Jacob Hilmer.

Designfrihed og fleksibilitet gennem ny teknologi

Gennem et MADE Demonstrationsprojekt har han fået hjælp fra Teknologisk Institut til at analysere og præcisionssikre konstruktioner, som er resultatet af mødet mellem arkitekturen og teknologien.

For inden for såvel arkitektur som produktion gælder det, at nye, digitale teknologier kan øge designfrihed, fleksibilitet og styrke evnen til at imødekomme kundespecifikke behov på en omkostningseffektiv måde.

– Med teknologien kan man gå ind og arbejde med, hvordan facadepaneler skal bryde lys, og hvordan de skal patinere, men man kan også, som i dette tilfælde, bruge det i forhold til det æstetiske udtryk og tage linjer fra omgivelserne og arbejde ind i facadedesignet, siger arkitekten.

I det konkrete tilfælde har Jacob Hilmer ladet sig inspirere af træer, nærmere bestemt barken fra birketræer. Men der er naturligvis ikke to birketræer, som ligner hinanden. Udfordringen var således at få de organiske linjer og former fra træerne arbejdet ind i metalpladerne og få det til at se autentisk ud, når panelerne bliver sat sammen for at danne facaden af en bygning.

Jacob Hilmer har derfor taget billeder af bark fra birketræer, lavet det om til computergenerede overflader, som i sidste ende er blevet til konturlinjer, som robotten kan forstå og arbejde formen ud efter.

Udfordring for 3D-scannerne

En række plader er på den måde blevet bearbejdet og endelig sat sammen til en demonstrationsvæg, som illustrerer projektets resultat.

I projektet hjalp Teknologisk Institut med at 3D-scanne de konstruerede plader, så Jacob Hilmer kunne måle afvigelserne mellem computermodellerne og de producerede plader.

– Udviklingen i 3D-scanningsteknologier er kommet så langt, at både opløsning og varighed af scanningerne har nået et punkt, hvor de i flere sammenhænge kan tænkes ind i industrielle processer, fortæller Carsten Panch Isaksen, seniorkonsulent hos Teknologisk Institut.

– I dette tilfælde var formene på pladerne en udfordring for de traditionelle 3D-scannere, så vi udførte forsøg med forskellige opstillinger, hvor scanneren var vinklet på forskellige måder. Til sidst havde vi så et råmateriale fra 3D-punktskyerne, som vi kunne aflevere digitalt til Jacob, sådan så han kunne sammenligne med de originale computermodeller af formene, uddyber Carsten Panch Isaksen.

Denne kontrol af emnerne har gjort det muligt at eftervise, om der er grundlag for at tage projektet videre til et større, industrielt produktionssetup.

– Samlet set står jeg nu med et proof of concept, som kan videreudvikles sammen med en industriel spiller, fortæller Jacob Hilmer.

Jacob Hilmer grundlagde sin virksomhed i 2015.

FAKTA

  • Uddannet cand.polyt.arch. fra Aalborg Universitet

  • Etablerede i 2015 sin egen virksomhed, Jacob Hilmer Architecture, der fokuserer på digitale design og på at bruge produktionsteknologi til at skabe innovation inden for arkitektur. (www.jharch.dk)

  • Hans robotværksted ligger på Amager, København

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel
Video