Ambitiøst projekt om kvalitetskontrol: Grib halvkuglen og mål den på et splitsekund

Automatiseret kvalitetskontrol skal erstatte manuelle stikprøver. Det var målet for Sim-Tec i et MADE demonstrationsprojekt, hvor underleverandøren fra Als testede nye løsninger til at højne kvaliteten af en halvkugleformet komponent til Danfoss’ højtrykspumper.

Kvalitetskontrol i form af stikprøver er et sats for produktionsvirksomheder.

Man plukker løbende et antal emner ud af produktionen til manuel kontrol, men selvom de har den ønskede kvalitet, er det ingen garanti for, at alle øvrige emner også har det.

Sådan er realiteterne også for produktionsvirksomheden Sim-Tec i Nordborg på Als, der bl.a. producerer en såkaldt ‘retainerball’ – en halvkugle med en ru overflade – som er en vigtig komponent i Danfoss’ højtrykspumper til vandrensning med omvendt osmose, hvor en membran bruges til at fjerne urenheder fra vand.

Sim-Tec

Sim-Tec er underleverandør af komponenter og udstyr til maskinproducenter i hydraulik-, medicinal-, værktøjs-, maskinbygger- samt gasindustrien. Produktionsvirksomheden ligger i Nordborg på Als og har 12 medarbejdere.

”I værste fald kan det betyde, at en pumpe et sted i verden ikke fungerer og skal udskiftes, hvis ikke vi har styr på kvaliteten,” siger Jimmy Simonsen, som CEO og indehaver af Sim-Tec.

Integreret kvalitetskontrol

Han er sit ansvar bevidst som underleverandør til Danfoss, og derfor bliver hver 20. retainerball kontrolleret manuelt i en kvalitetskontrol, der også omfatter yderligere kontrol hos Danfoss selv.

At kontrollere samtlige cirka 10.000 halvkugler, som Sim-Tec årligt producerer for Danfoss, er ikke økonomisk rentabelt – hver manuel kontrol tager i dag en medarbejder 5-7 minutter. Derfor blev Sim-Tec en del af et MADE demonstrationsprojekt med FORCE Technology for at undersøge, om kvalitetskontrollen kan automatiseres og integreres i produktionsprocessen.

”Oprindeligt var vores ambition automatisering af både produktion og kvalitetskontrol. I dag anvender vi en egenudviklet polermaskine i produktionen, som det kræver én mand at betjene. Det er temmelig kompliceret at opnå både den rette geometri inden for plus/minus et par hundrededele millimeter og den rette ruhed på overfladen, ligesom vi producerer retainerballs i forskellige størrelser. Adskillige robotleverandører måtte melde pas på at automatisere den proces og derfor valgte vi i MADE-projektet at fokusere på automatisering af kvalitetskontrollen,” siger Jimmy Simonsen.

Gevinsten for os handler ikke om at spare tiden, som den manuelle måling tager i dag. Det handler om at sikre den bedst mulige kvalitet til vores kunder.

Jimmy Simonsen, CEO og indehaver af Sim-Tec

Komplekst at udføre

Idéen var, at en griber på en robotarm skulle kunne gribe hver eneste retainerball, på et splitsekund måle både geometri og ruhed – og om nødvendigt lægge den tilbage til yderligere polering. Men også det viste sig at være for teknisk kompliceret for nuværende.

”Ét er at få en griber til at holde en halvkugle og gøre det på en måde, så dens runding kan måles. Noget andet er samtidig at måle overfladens ruhed. Det er for komplekst at måle ruheden, mens halvkuglen holdes oppe i luften,” konstaterer Klaus Madsen, testingeniør hos Materials & Components Test, FORCE Technology, og tilføjer, at FORCE Technology siden MADE demonstrationsprojektet med Sim-Tec har fået udstyr til optisk ruhedsmåling, som gør en fremtidig løsning mere realistisk.

Således kom Sim-Tec ikke i mål med det konkrete projekt, men ifølge Jimmy Sørensen vil Sim-Tec fortsat have fokus på at udvikle kvalitetskontrollen.

”Gevinsten for os handler ikke om at spare tiden, som den manuelle måling tager i dag. Det handler om at sikre den bedst mulige kvalitet til vores kunde,” understreger Jimmy Simonsen.

MADE Demonstrationsprojekt

Med et MADE Demonstrationsprojekt kan en lille eller mellemstor virksomhed få op til 100.000 kr. i støtte til at løse en konkret udfordring i virksomheden eller afprøve en ny teknologi eller anvendelse af nye materialer i produktionen.

Ved at blive koblet op sammen med Teknologisk Institut, FORCE Technology, Alexandra Instituttet eller DAMRC får man adgang til de teknologier, den viden og de kompetencer, som er nødvendige i forhold til at løse den konkrete udfordring i virksomheden.

Der er løbende ansøgningsfrist på demonstrationsprojekter. Næste frist er 1. februar 2024

MADE demonstrationsprojekter er medfinansieret af den Europæiske Regionalfond og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel