15 mio. kr. til at teste nye teknologier og styrke SMV’ers innovationsmuligheder

Industriens Fond investerer 14,8 mio. kr. i MADE – Manufacturing Academy of Denmark, hvor nye såvel som mere velafprøvede innovationsformer skal bidrage til verdensklasseproduktion i Danmark. Værktøjerne er værdifuld vidensdeling, skræddersyet SMV-hjælp og eksperimenter med teknologier, der går på tværs af forskning, innovation og uddannelse. På grund af COVID-19 er rammerne for både drift og udvikling lige nu markant forandrede. Men på den længere bane er det vigtigt med ny viden og investeringer, der styrker virksomhedernes konkurrenceevne og samtidig bidrager til bæredygtig produktion.

Bevillingen fra Industriens Fond gives i forbindelse med det nye samarbejde ved navn MADE FAST, der står for Fleksibility, Agility, Sustainability og Talent, og som løber fra 2020-2023.

Danske virksomheder skal fremover hurtigere udvikle og indføre ny viden i produktion med øje for bæredygtighed og værdiskabelse. Den indsats bakker Industriens Fond op med en investering på 14,8 mio. kr. En investering, der gives med et særligt øje for SMV’ernes behov, og derfor er en del af fondens bidrag øremærket til at sikre, at de små og mellemstore virksomheder får adgang til ny viden og nye teknologier.

”Vi har set, hvordan parterne i MADE lykkes med at koble forskningssamarbejder til værdifulde resultater for SMV’er. Det flugter med ambitionerne i Industriens Fond, og derfor er vi glade for igen at kunne støtte op om samarbejdet. MADE har bevist, at de leverer resultater til gavn for industrien, og har med succes samlet produktionsaktører på tværs af brancher, virksomhedsstørrelse og udfordringer,” siger Industriens Fonds direktør Thomas Hofman-Bang.

“MADE har bevist, at de leverer resultater til gavn for industrien,” siger Industriens Fonds direktør Thomas Hofman-Bang.

Bag om MADE FAST

 • Over 50 virksomhedspartnere medfinansierer MADE FAST, og udover de industrielle partnere, universiteter, GTS-institutter og uddannelsesinstitutioner så er projektet støttet af: Industriens Fond, Innovationsfonden, Fremstillingsindustrien, Industriens Arbejdsgivere i København og Dansk Industri.
 • Industriens Fond investerer 14,8 mio. kr.
 • Innovationsfonden er største enkeltbidragsyder med 79,8 mio. kr.

Det samlede projektbudget er 265 mio. kr.

Industriens Fonds bevilling muliggør

 • MADE Demonstrationsprojekter
 • MADE Materiale i avanceret produktion
 • Nye spor inden for uddannelse
 • Digitale redskaber til videndeling
 • Faglige erfa-grupper

Indsigt i materialer i avanceret produktion

Bevillingen fra Industriens Fond muliggør blandt andet, at MADE’s arbejde med udvikling og test af nye produktionsprocesser nu formelt kobles med de partnere og den erfaringsbase, der er opbygget gennem samfundspartnerskabet ”Fast Track”. Der sættes dermed nye ressourcer ind i arbejdet for at styrke produktionsvirksomheder i Danmark gennem viden om materialer i avanceret produktion.

”Vi har med interesse fulgt Fast Track-projektet siden 2016, da der er sammenfald mellem flere af GTS- og universitetspartnerne. Fast Track har leveret en række solide resultater, og der er åbenlyse synergier til MADE’s forsknings- og innovationsprojekter. Derfor ser jeg også meget frem til, at MADE kan videreføre dén del af materialeområdet, der retter sig mod avanceret produktion,” fortæller MADE’s direktør Nigel Edmondson.

MADE’s direktør Nigel Edmondson er glad for at kunne videreføre forsknings- og innovationsprojekter inden for materialeområdet.

I ’MADE Materialer’ er målet at styrke konkurrenceevnen for produktionsvirksomheder i Danmark gennem øget indsigt og anvendelse af materialer inden for avanceret produktion. Flere nye tiltag

Flere nye tiltag

Fondens bevilling understøtter også nye pilotprojekter i Learning Factories, som MADE koordinerer på tværs af universiteter og uddannelsesinstitutioner. Målet er at gennemføre en række forløb med virksomheder, hvor den nyeste viden om digitale teknologier som f.eks. VR, AR og simulering bruges til uddannelse af medarbejderne.

Sammen med en række andre fonde og foreninger løftes missionen om at udvikle og inspirere til samarbejde på tværs af forskning og industri.

Skræddersyede forløb løser konkrete udfordringer

Fra opstarten af MADE i 2014 har Industriens Fond støttet muligheden for, at SMV’er kan indgå i MADE Demonstrationsprojekter, der er håndholdte 1:1 forløb, hvor GTS-institutterne hjælper med adgang til teknologier, viden og kompetencer. Det kan være f.eks. inden for automatisering af kvalitetskontrol, digitalisering af lager, indførelse af robotteknologi til små serier.

Med støtten fra Industriens Fond åbnes nu igen op for denne eftertragtede mulighed.

”Det glæder os, at vores investering er med til at muliggøre, at velafprøvede tiltag, som demonstrationsprojekter nu igen bliver tilgængelige. De giver ikke alene værdi for den enkelte produktionsvirksomhed, men samtidig værdifuld indsigt og inspiration til andre SMV’er,” siger Thomas Hofman-Bang.

Virksomheden Dano Mast fik f.eks. en vigtig ’øjenåbner’, da de fik kortlagt deres processer og fik vigtig indsigt i, hvad der bremsede deres digitale udvikling ifm. et MADE Demonstrationsprojekt.

MADE Demonstrationsprojekter

 • Skræddersyede forløb over seks måneder, hvor danske SMV’er får assistance fra GTS-institutterne i MADE
 • Eksperter assisterer SMV’er med at definere, afgrænse og beskrive et projekt, der fokuserer på implementering for at forbedre virksomheders konkurrenceevne
 • Antal demonstrationsprojekter 2020-23: Ni projekter om året – 38 i alt.

MADE Materialer for avanceret produktion

MADE Materialer igangsætter via støtte fra Industriens Fond fire hovedaktiviteter:

 • MADE Materiale Demonstrationsprojekter, der kombinerer materialeudvikling/viden med avancerede produktionsteknologier
 • Adgang til ekspertpanel med danske og internationale eksperter
 • Virksomhedsudvikling via faglige netværk inden for materialer i avanceret produktion
 • Konferencer om materialer i avanceret produktion.

Fremtidige udfordringer har defineret MADE FAST

MADE FAST løber i knap fire år og er designet til at hjælpe danske produktionsvirksomheder med at reagere hurtigt på nye kundekrav, få viden om fleksibel produktion, implementere nye løsninger og øge produktiviteten på en bæredygtig og effektiv metode.

”Vi går ydmygt og engageret til værks, så vi er klar til at hjælpe virksomhederne. Lige nu har Covid-19 vendt op og ned på alt omkring os. Og det er uhørt vanskelige tider for hovedparten af virksomhederne i Danmark. Vi er klar med viden og udviklingsmuligheder i den takt, som virksomhederne hver især bliver parate til det,” beskriver Nigel Edmondson, direktør i MADE.

Yderligere oplysninger

Direktør i MADE Nigel Edmondson,
tlf. 2143 4678, e-mail 
nfedmondson@made.dk

Andre nyheder

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel
Video
Artikel