Materiale Konference – Er plast fremtidens bæredygtige materialevalg?

Få inspiration og indblik i plastens muligheder og udfordringer i en cirkulær økonomi, og deltag i dialog om plast som fremtidens bæredygtige materialevalg på MADE’s materiale konference. 

Er plast et bæredygtigt valg?

Plast er steder i den offentlige debat et udskældt materiale, men plast er også et centralt materiale i mange brancher. Plast rummer mange muligheder.

På konferencen vil forskere, brugere og bearbejdere af plast samles for at drøfte plast i en cirkulær økonomi og inspirere til et mere bæredygtigt brug af materialet. Konferencen sætter fokus på udfordringer, tilgange, løsninger – og bringer perspektiver fra både forskning (DTU og AU), GTS’er og fra forskellige steder i plastindustriens værdikæde. Vi taler både om strategi og tekniske detaljer, og sætter det hele i perspektiv til plast som materiale i en bæredygtig kontekst.

Bæredygtighed og cirkulær økonomi

Få indblik i industriens overvejelser i forhold til brugen af plast, samt initiativer der driver et mere bæredygtigt brug af materialet.

Forskere vil kaste lys over den nyeste forskning på området, og så vil FORCE Technology og Teknologisk Institut dele viden og læring fra kunder og udviklingsprojekter om plast.

Dato

3 maj 2023 kl. 10:00 - 15:45

Sted

FORCE Technology

Park Alle 345
2605 Brøndby

Sprog

Dansk

Tilmeldingsfrist

26 april 2023

Pris

Gratis for MADE-, IDA- og ATV-medlemmer, der har fortrinsret til deltagelse, hvis tilmelding sker senest den 26. april 2023. Ikke-medlemmer kan deltage mod et gebyr kr. 1.700 (ekskl. moms). Er du tilmeldt og udebliver uden afbud opkræves et gebyr på kr. 250 (ekskl. moms). 

Christine Bang Kragelund, Tlf: undefined, E-mail: cbkr@forcetechnology.com

Program

09:30

Registrering og morgenkaffe

10:00

Velkomst og introduktion

Chefkonsulent Sandrina Lohse-Larsen, MADE

10:10

Genbrug og nyttiggørelse af urene plastfraktioner

Associate Professor, Anders Egede Daugaard, Department of Chemical and Biochemical Engineering, DTU

Plast kan være mange ting og afhængigt af kilden, kan der være et stort eller mindre potentiale for genbrug. I affalds- og reststrømme er der både materialer af en høj renhed og stor homogenitet samt meget urene eller komplekse fraktioner, og der er et behov for at tage hånd om begge typer fraktioner. I foredraget vil der blive givet eksempler på, hvordan forskellig renhed/kompleksitet giver forskellige muligheder for genbrug, og hvordan forskellige genanvendelsesteknologier (mekanisk, pyrolyse, biologisk) passer til forskellige typer af materialer.

10:35

Plast: Fra rest til ressource

Direktør Jan Bybjerg Pedersen, Schoeller Plast

Schoeller Plast har mere end 50 års erfaring med plastproduktion, og vil dele deres erfaringer med en cirkulær økonomi og genanvendelsen af plastik. Hør, hvordan virksomheden betragter og benytter plast som en ressource i sine produkter og i sin forretningsmodel.

11:00

Genanvendelse af plast fra havet

Head of Quality, Environment & Laboratory Henrik Adam, Plastix

Hør om arbejdet med genanvendelsen af særligt den plastik i verdenshavene, der stammer fra eksempelvis affald fra den maritime industri, samt udfordringerne og mulighederne herved.

11:25

Plast og genanvendelse i et GTS

Director og Department Henrik Lindeløv, Chemical Analysis, FORCE Technology

Henrik giver dig indsigt i genanvendelsen af plastmaterialet og fortæller, hvordan FORCE Technology arbejder med re- og upcycling af plastmaterialer. Her vil eksempelvis sættes fokus på analyser af plastaffald og nedbrydningsprocesser ved f.eks. pyrolyse og solvolyse, herunder analyse og karakterisering af de resulterende produkter som pyrolyseolie og black carbon.  

11:50

Teknologi der muliggøre en cirkulær økonomi

Associate Professor Mogens Hinge, Department of Biological and Chemical Engineering – Process and Materials Engineering, Aarhus Universitet

Baseret på et forskningsprojekt, der udspringer af Aarhus Universitet samt flere års forskning inden for plast, vil Mogens fortælle om sortering af plast ved brug af teknologi samt hvad dette har af betydning for en cirkulær økonomi.

12:15

Frokost og netværk

13:05

En ny type plast - PHA

Senior Sustainability Scientist Jesper Bøgelund, Materials, Packaging & Sustainability, Novo Nordisk og Senior Project Manager Raya Molka-Barzinji, Environmental & Social Sustainability, Novo Nordisk

Jesper og Raya vil dele læring fra udviklingsprojektet PHA from Yeast Waste, som Novo Nordisk igangsatte i primo 2023 for at udvikle en ny type plast samt dele tankerne bag igangsætningen af dette udviklingsprojekt.

13:30

Plast og emballage – arbejdet i et GTS

Forretningsleder Peter Sommer-Larsen, Plast og Emballage, Teknologisk Institut

Det er nødvendigt, at vi bliver i stand til at genanvende vores plastemballage. Teknologisk Institut fortæller om regulatoriske krav, der møder plastprodukter, og om arbejdet med at udviklenye emballageløsninger i monoplast, der kan tillade genanvendelse af fødevareemballage til ny fødevareemballage. Som GTS-institut tilbyder vi også test af genanvendt plast efter gængse standarder som EN 1534X serien.

13:55

Kaffe og netværk

14:20

How Arla work with sustainable packaging

Sustainable Packaging Manager Grane Maaløe, Arla Foods

Med et indblik i plast i fødevarebranchen, vil Grane fortælle om Arlas strategi for emballage, samt hvilke overvejelser de har gjort sig i forhold til at vælge bæredygtige løsninger. Herunder også, hvordan Arla betragter recycling på tværs af markeder.

14:50

Challenges in Raw Material Change

Business Development Specialist René Backes, BASF

Representing the chemical industry, René will join us for a talk about the challenges in raw material change and the mass balance concept as one of the possible solutions.

15:15

Er plast fremtidens bæredygtige materialevalg?

Fælles opsamling i panel

Hvor placerer dagens indlæg os i forhold til brugen af plast – og hvad kan vi tage med herfra?

15:35

Opsamling og afrunding

Chefkonsulent Sandrina Lohse-Larsen, MADE

Andre arrangementer

23
apr
2024
24
apr
2024
7
maj
2024
7
maj
2024
16
maj
2024
21
maj
2024