Materiale Deep Dive: Få styr på spændingerne i dine metaller

Lær, hvordan du kan spare materialer ved at minimere restspændinger og trimme sikkerhedsfaktorerne uden risiko for brud

Skjulte spændinger kan føre til revner og brud i metalliske komponenter eller udgøre startpunkter for korrosionsangreb. På dette Deep-Dive vil vi se nærmere på, hvordan man ved hjælp af nye tilgængelige teknikker kan belyse og løse problemet. Hvis man lærer at kontrollere sine spændinger, kan der spares store mængder materiale ved at trimme på sikkerhedsfaktorer.

Design og validering af spændingsniveauer

Det er vigtigt at være bevidst om tilstedeværelsen af restspændinger i komponenter, der udsættes for cykliske belastninger. På dette Deep-Dive introducerer Aarhus Universitet sammenhængen mellem spændinger i metallerne og udmattelsesbrud og fortæller om den nuværende forståelse af koblingsmekanismerne, og hvordan man inddrager det i sine modeller. Teknologisk Institut fortæller om deres arbejde med at gøre nye målemetoder tilgængelige for virksomheder.

Erfaringer fra industrien: Hvor er udfordringerne?

Glæd dig til at høre flere konkrete eksempler fra Rolls-Royce og NOV Flexibles samt Teknologisk Institut og DAMRC. De giver indsigt i, hvor restspændinger giver udfordringer i industrien, og hvad man gør ved dem.

For Rolls-Royce er håndtering af høje spændingskoncentrationer særlig relevant i de tynde påsvejste turbineblade, og virksomheden arbejder intensivt med at validere deres ’Finite Element’-modeller med målinger ved f.eks. neutron diffraktion og kontur måling.

Gode råd: Hvad kan man gøre ved spændinger?

Endelig vil Deep-Dive også zoome ind på, hvad man kan gøre ved sine spændinger. DAMRC vil fortælle seneste nyt om både afspænding med vibrationer og løbende reduktion af spændinger i svejseprocesser.

Dato

23 juni 2023 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Virtuelt

Microsoft Teams

Sprog

Dansk og engelsk

Tilmeldingsfrist

20 juni 2023

Nikolaj Zangenberg, Tlf: +4572202494, E-mail: nzg@teknologisk.dk

Program

10:00

Velkomst og introduktion

Chefkonsulent Sandrina Lohse-Larsen, MADE

10:10

Sammenhæng mellem spændinger og udmattelsesbrud

Lektor Mikkel Melters Pedersen, Aarhus Universitet, Institut for Mekanik og Produktion

En introduktion til den nuværende viden om sammenhængen mellem spændinger i metalliske komponenter og deres udvikling til udmattelsesbrud.

10:30

Måling af restspændinger på industrielle komponenter – fra stor-skala til feltmålinger

Senior specialist Hanna Leemreize, Teknologisk Institut

Der findes flere måder at måle spændinger på, som hver har deres fordele og ulemper. På oplægget gives guidelines til måling af spændinger og hvilke standarder, der kan anvendes.

10:50

Spændinger i komplekse stålprofiler til undervandsrør

Specialist Engineer - Pipe Design Methodology Peter Søe Nielsen, NOV Flexibles (tbc)

NOV’s bøjelige rør til undervandsapplikationer kræver god kontrol over både ønskede og uønskede restspændinger. Oplægget giver en intro til håndteringen af spændinger i designprogrammer.

11:10

Residual Stress Modelling and Validation in Gas Turbine Components

Technical Specialist Christos Argyrakis, Rolls-Royce, Materials & Process Modelling

In this talk, Rolls-Royce will share insight and experience in handling residual stresses from the design stage to measurement and control.

11:30

Anvendelse af vibrationsteknologi til reduktion af restspændinger

Senior ingeniør Jesper Højland Høyer, DAMRC

Introduktion og seneste resultater om VSR-teknikken (Vibratory Stress Relief), der med vibrationer kan fjerne spændinger i selv store metal-komponenter og udgør et interessant alternativ til termisk afspænding.

11:50

Opsamling og afrunding

Chefkonsulent Sandrina Lohse-Larsen, MADE

Andre arrangementer

22
aug
2024
26
aug
2024
4
sep
2024
19
sep
2024
30
sep
2024
7
okt
2024