MADE Produktionsnetværk: Informationsmøde om kvalitets- og proceskontrol i produktionen

Kom til informationsmøde om MADE’s produktionsnetværk:
Kvalitets- og proceskontrol i produktionen og bliv inspireret af andre.

Deltag på informationsmødet om det nyopstartede MADE produktionsnetværk den 1. september 2022 og få indblik i de nyeste teknologier inden for kvalitetssikring og kontrol af processer.

Bliv inspireret af andre

I netværksgruppen deler de deltagende virksomheder deres viden og erfaringer for at inspirere og hjælpe hinanden. I løbet af 2022/2023 planlægges fire fysiske netværksmøder med temaer som automatisk dataopsamling og behandling, kvalitetskontrols-teknologier som vision og røntgen samt møde om AI og maskinlæring i praksis. Som deltager er det muligt at få indflydelse på netværkets temaer.

Netværket vil også være en mulighed for at få sparring fra de øvrige netværksdeltagere ved at dele erfaringer og hjælpe hinanden videre.

Netværkets primære målgruppe er produktions- og fremstillingsvirksomheder, der overvejer eller er begyndt at indføre automatisk kvalitets- og proceskontrol i produktionen.

Teknologileverandører kan efter aftale tilknyttes netværket, hvor de kan bidrage til møderne f.eks. i form af indlæg og fremvisning af teknologi.

Der planlægges virksomhedsbesøg ved Rose Holm og MEC ApS, der har erfaring i kvalitetskontrol og anvender systemer som vision og AI til at opnå ensartet kvalitet på deres fabrik.

Dato

1 september 2022 kl. 10:00 - 13:00

Sted

Teknologisk Institut

Forskerparken 10f
5230 Odense
Danmark

Sprog

Dansk

Tilmeldingsfrist

25 august 2022

Pris

Gratis for alle. MADE-medlemmer har fortrinsret til deltagelse.

Program

9.30

Registrering

10.00

Velkomst og introduktion til MADE

Innovation Manager Ida Kragh-Vodstrup, MADE

10.10

Introduktion til Produktionsnetværket samt deltagere

Netværksleder Jakob Lyskjær, Teknologisk Institut

Introduktion til produktionsnetværket, temaer, netværksmøder og virksomhedsbesøg der er planlagt i 2022/2023. Kort præsentation af netværksdeltagere.

10.40

Rundvisning i Center for Robotteknologi, Teknologisk Institut

Teknologisk Institut viser rundt i Center for Robotteknologi, hvor der vil være demonstrationer af, hvordan man anvender dataopsamling og behandling i praksis til proces- og kvalitetskontrol.

11.20

Hvad er dataopsamling?

Customer Success Manager Anders Rosengaard, Blackbird

Hør, hvad automatisk dataopsamling er, hvordan data behandles og efterfølgende anvendes til at holde stabil produktion og ensartede produkter. Se eksempler fra virksomheder som anvender dataopsamling i dag, og få indblik i, hvilken forskel det har gjort.

11.40

Frokost og netværk

12.30

Anvendelse og behandling af data i praksis

Fabrikschef Jon Simonsen, Rose Holm

Rose Holm fortæller hvordan de har igangsat indsamling af data for at ensarte deres produktion. Hør, om de overraskelser der opstår, når man pludselig har nøjagtig data over både dags- og aften skiftet og hvor stor forskel, små ændringer kan gøre.

12.50

Spørgsmål til oplægsholdere og afslutning

Netværksleder Jakob Lyskjær, Teknologisk Institut

Opsamling og spørgsmål til oplægsholderne samt åben diskussion og forslag til netværket.

13.00

Afslutning

Andre arrangementer

22
aug
2024
26
aug
2024
4
sep
2024
19
sep
2024
30
sep
2024
7
okt
2024