Bæredygtige forretningsmodeller og design af værdikæder

Danske virksomheder er under stigende pres for at etablere bæredygtig produktion, hvor de producerer mere cirkulært og minimerer CO2-aftryk, energiforbrug og genbruger materialer. Det skal imødekomme verdensmål for bæredygtig produktion og understøtte det pres, virksomhederne mærker på råvarer, materialer og komponenter. Det giver danske produktionsvirksomheder mulighed for at vækste og positionere sig inden for en ny verdensøkonomi. Transitionen er svær, og der er behov for nye teknologiske løsninger og forretningsmodeller.

Dette strategiske indsatsområde understøtter den grønne omstilling og omstillingen til cirkulær økonomi og vil have særligt fokus på:

 1. Take-back programmer for brugte produkter
 2. Inkorporering af cirkulære aspekter i design af produkter
 3. Udviklingen af bæredygtige værdikæder
 4. En omstilling af virksomheders forretningsmodeller fra produktsalg til salg af services (”product-as-a-service”)

Formål

I den strategiske indsats ”Bæredygtige forretningsmodeller og design af værdikæder” skal nye, bæredygtige forretningsmodeller udvikles og afprøves gennem virksomhedsnære pilotprojekter, som afdækker udfordringer, potentialer og skalerbarhed. For at designe bæredygtige produkter er det nødvendigt at have hele livscyklussen for øje – og ikke blot have en lineær tilgang til forretningsmodeller. F.eks. skal udslidte produkter kunne genanvendes, så tilgangen er cirkulær. På baggrund af agile produktionssystemer skal genanvendelighed, adskillelsesfase og reparationsmuligheder indtænkes.

Det kræver ny logistik at håndtere gamle produkter.

”Virksomhederne har sat bæredygtighed og værdikædeoptimering på dagsordenen, da de står over for nogle konkrete udfordringer. Vi er alle nødt til at tænke mere på, hvordan vi udnytter vores ressourcer, og det skal bl.a. ske ved at have en mere cirkulær tilgang – og det gælder både den måde vi producerer og forbruger på,” lyder det fra Torben Pedersen, leder af indsatsen og professor på CBS.

Vi er alle nødt til at tænke mere på, hvordan vi udnytter vores ressourcer, og det skal bl.a. ske ved at have en mere cirkulær tilgang – og det gælder både den måde vi producerer og forbruger på

Torben Pedersen, professor, CBS og leder af indsatsen Bæredygtige forretningsmodeller og design af værdikæder

I er velkommen til at kontakte:

Torben Pedersen

Professor, CBS

Mail: tp.si@cbs.dk

Hvilke tiltag er der behov for?

”Der skal forskes og innoveres meget mere inden for take-back-programmer, effektiv udnyttelse af produkterne, længere levetid, genbrug osv. Det giver god mening ud fra både et business-perspektiv og et samfundsperspektiv,” forklarer Torben Pedersen.

Flere SMV’er i ”Bæredygtige forretningsmodeller og design af værdikæder” udnytter de nye muligheder: Simon Moos Maskinfabrik A/S, der er førende inden for afvanding og slamsugning, vil bl.a. udvikle et koncept for at omdanne spildevand til rent drikkevand. Plastix fra Lemvig arbejder med at omdanne slidte fiskenet og reb til plast i industrien og vil i MADE FAST forbedre kvaliteten, holdbarheden og levetiden for produkterne.

Parter i indsatsen

Virksomheder

BB fiberbeton
Carlsberg
Coloplast
Danfoss
Danish Crown
Dynamica Ropes
Glaspartner
Grundfos

Hydraflex
Letbæk Plast
Novo Nordisk
Plastix
Simon Moss Maskinfabrik
Vetaphone
Aalborg Portland
Aasted

Universiteter

CBS
DTU
SDU
AAU

GTS

FORCE Technology

Fokus på tilbagetagelsesprogrammer

Både SMV’er og store virksomheder vil i MADE FAST udvikle take-back-programmer. SMV’en Glaspartner fra Esjberg, der tilbyder alle former for kundetilpassede glasløsninger og -produkter, vil f.eks. genanvende aluminium og glas ved at designe en løsning, der gør det attraktivt for kunder at returnere gamle produkter og udvikle unikke salgsargumenter / incitamenter for kunderne at returnere de brugte produkter.

De globale spillere er også optaget af take-back-programmer:

”I ‘Bæredygtige forretningsmodeller og design af værdikæder’ er der ti forskningsprojekter, som knytter sig til forskellige temaer. Ét tema handler f.eks. om bæredygtigt design af produkter. Her arbejder vi eksempelvis med Grundfos, der laver mere og mere integrerede pumper for at gøre dem så effektive som muligt. Det giver dog den udfordring, at det er sværere at skille pumperne ad igen og få adgang til de værdifulde dele, som eksempelvis kobberet i pumperne. Vi skal hjælpe dem med at designe produkterne på en måde, så de er effektive, men også lette at skille ad,” siger Torben Pedersen.

En anden global, dansk kæmpe er også engageret i at tage gamle produkter retur og give dem nyt liv:

”Novo Nordisk producerer 1,5 milliarder insulinpenne om året, der efter brug bliver til farligt affald, da nålene har været i kontakt med blod. Medicingiganten vil gerne udvikle et program, hvor alle de her penne kommer retur, bliver skilt ad i materialer: herunder plastik, glas og metal. Hvordan gør man det? Hvilke incitamenter er der? Her foretager vi nogle pilotundersøgelser sammen med Novo Nordisk i Danmark og Kina for at udvikle og udrulle det her take-back-program i hele verden,” fortæller Torben Pedersen begejstret.

Det er i høj grad de involverede virksomheder, der har defineret projekter, så de kan komme videre med deres udvikling inden for bæredygtig produktion.

”Vi håber, vi kan hjælpe dem med at tage nogle store skridt i den rigtige retning. Vi håber, at vi på den anden side af MADE FAST står med et dansk erhvervsliv, der er meget mere bæredygtigt. Det rummer i sig selv meget store gevinster – både for virksomhederne, der bliver mere konkurrencedygtige, men også for samfundet. Jeg er meget optimistisk, fordi alle gode kræfter trækker i samme retning,” lyder det fra lederen af den strategiske indsats.

Global pandemi: Mere aktuel end før

”COVID-19 accellerer blot denne problemstilling. Pandemien illustrerer, hvor vigtigt det er at omgå vores ressourcer på. Hele præmissen for “Bæredygtige forretningsmodeller og design af værdikæder” er blevet endnu mere aktuelt på grund af COVID-19,” fortæller Torben Pedersen.

Tematiske ledere

 • Niels Henrik Mortensen professor DTU
 • Tim C. McAloone Professor ph.d. DTU
 • Niels Gorm Maly Rytter sektionsleder SDU
 • Kannan Govindan professor, centerleder, Institut for Teknologi og Innovation SDU
 • Brian Vejrum Wæhrens professor AAU.
 • Arne Remmen, professor, AAU.
 • Daniela Pigosso, Associate Professor, DTU

Torben Pedersen

Professor, CBS

Mail: tp.si@cbs.dk