Produktionsnetværk: Morgendagens produktion i spåntagningsindustrien

Kom til informationsmøde om MADE’s produktionsnetværk om morgendagens produktion i spåntagningsindustrien

Deltag på informationsmødet om det nyopstartede MADE Produktionsnetværk den 30. november 2022 og få indblik i et nystartet netværk med fokus på teknik og praktik i spåntagningsindustrien.

Bliv inspireret af andre

I netværksgruppen deler de deltagende virksomheder viden og erfaringer for at inspirere og hjælpe hinanden. I løbet af 2023 planlægges fire-seks fysiske netværksmøder med temaer som: Spånbrydningsteknologier, materialespændinger, måleteknik, materialelære i bearbejdningsøjemed.

I de forskellige temaer vil vi bl.a. sætte fokus på, hvordan nye materialer og legeringer påvirker spåntagning, og hvordan den stigende kompleksitet samt krav til emner øger måle og dokumentationskravene.

I diskussionerne vil der være fokus på både teori og den praktiske anvendelse. Netværket skal undervejs ud at besøge forskellige virksomheder for at hente inspiration til morgendagens produktion, og for at se hvordan teorien bliver anvendt i praksis hos de enkelte virksomheder.

Netværket vil være en mulighed for at få sparring fra de øvrige netværksdeltagere og hjælpe hinanden videre ved at dele erfaringer.

Netværkets primære målgruppe er produktions-  og fremstillingsvirksomheder, der overvejer at optimere deres tekniske kunnen, og blive endnu bedre til det de gør inden for spåntagning, og til virksomheder der er interesseret i at blive inspireret af andre.

Teknologileverandører kan efter aftale tilknyttes netværket, hvor de kan bidrage til møderne med f.eks. indlæg og fremvisning af teknologi. Som deltager i netværket vil det også være muligt at få indflydelse på netværkets temaer.


Dato

30 november 2022 kl. 10:00 - 13:00

Sted

DAMRC, port 4

Sandagervej 10
7400 Herning
Danmark

Sprog

Dansk

Tilmeldingsfrist

23 november 2022

Pris

Gratis for alle. MADE-medlemmer har fortrinsret til deltagelse.

Ronnie Manley, Tlf: +4525262773, E-mail: rmp@damrc.com

Program

09:30

Registrering (kaffe og brød)

10:00

Velkomst og intro til MADE

Digital Kommunikationskonsulent Julie Lykke-Nedergaard

10:10

Introduktion til Produktionsnetværket samt deltagere

Netværksleder Ronnie Manley fra DAMRC

Introduktion til produktionsnetværket og deltagerne, temaer, netværksmøder og virksomhedsbesøg der er planlagt i 2023.

10:40

Præsentation og rundvisning i DAMRC Teknologicenter

Præsentation af DAMRC, hvad har vi lavet inde for de sidste par år, og hvad er der i støbeskeen de næste par år - fremtiden for DAMRC - VSR: Vibration stress relief af store emner - Retrofit: Nyt liv til gamle maskiner. - Tap test: Optimering via tap test (modal analyse)

11:20

Indlæg fra PL-Valves

PL-Valves er bosat i Middelfart på Fyn og har over en længere tid arbejder kontinuerligt med at udvikle produktionsfaciliteter med nye teknologier. PL-Valves har i 2022 deltaget i et kickstartprojekt, hvor de fik støtte og sparring af DAMRC i et samarbejde med Erhvervshus Syd. Her lærte PL-Valves deres nye fræsemaskine godt at kende, og virksomheden kan nu fremstille ventiler hurtigere, mindre støjende og forlænge levetiden på værktøjet i maskinen. Tre måneders arbejde vil betyde besparelser for 300.000 kr. om året.

11:45

Frokost og netværk

12:30

Opsamling og spørgsmål samt åben diskussion og forslag til netværkets tema’er.

- Rammer vi det I gerne vil have? - Dato og sted for næste møde

13:00

Afslutning

Andre arrangementer

18
jun
2024
19
jun
2024
22
aug
2024
27
aug
2024
4
sep
2024
19
sep
2024