Materiale konference – Bæredygtige materialevalg

Hvordan balancerer man valget af materiale mellem bæredygtighed, kvalitet, forsyningskæde og pris? Og kan man måle virksomhedens grønne bundlinje?

Hvordan træffer man bedst sine materialevalg?
Cirkularitet er på vej til ikke blot at blive en miljømæssig gevinst, men også en gevinst som du kan aflæse på din bundlinje:

I en verden med forsyningsknaphed på energi og råmaterialer og et klima med åndenød er det stadigt vanskeligere at træffe de rette valg af materialer til produktionen.

Konferencen giver et indblik i, hvordan du kan vælge materialer under hensyntagen ikke blot til pris og funktionalitet, men nu også med hensyn til forsyningskæde, økonomi, leveringstid og klimaaftryk.

Kan cirkularitet måles og vejes?
Få indblik i, hvilke parametre der kan skrues på, når DTU og SDU fortæller om cirkularitet, og hvordan den kan måles. Og i hvorfor målingen ikke er så nem, når FORCE Technology, gennemregner en case. Hør om EUs seneste incitamenter fra Dansk Industri, og om implementeringen i industrien i indlæg fra Cirqle, som har systematiseret genanvendelighed, og RC Plast som viser modeller for beregning af den opnåede CO2-gevinst

WindowMaster fortæller om take-back systemer, og Teknologisk Institut om, hvordan partnerskaber kan øge genbrug. Svaneke Bryghus beretter om vejen til 100% CO2-neutral produktion.

Dato

8 november 2022 kl. 10:00 - 15:30

Sted

Symbion

Fruebjergvej 3
2100 København Ø

Sprog

Dansk og engelsk

Tilmeldingsfrist

1 november 2022

Pris

Gratis for MADE-medlemmer, der har fortrinsret til deltagelse, hvis tilmelding sker senest den 1.november. 2022. Ikke-medlemmer kan deltage mod et gebyr kr. 1.700 (ekskl. moms). Er du tilmeldt og udebliver uden afbud opkræves et gebyr på kr. 250 (ekskl. moms).

Michel Honoré, Tlf: +4543250467, E-mail: mih@force.dk

Program

9:30

Registrering og morgenbrød

10:00

Velkomst og introduktion

Klyngeleder og sekretariatschef Dorte Gram Nybroe, MADE

10:10

Bæredygtighed sat på formel

Professor Michael Zwicky Hauschild, Dept. of Environmental & Ressource Engineering, DTU

Grøn er det nye sort, og bæredygtighed er på alles læber. Men hvad er bæredygtighed, og hvordan kan bæredygtigheden kvantificeres? For at sikre et fælles sprog, må bæredygtigheden kunne måles på en ensartet måde, og Life Cycle Analysis, LCA kan være med til at sætte bæredygtigheden på formel.

10:30

Bæredygtighed skal være normen for produkter i EU

Fagleder Louise Bünemann, EU Miljøpolitik, Dansk Industri

EU-Kommissionen har store ambitioner på det grønne område, og ny lovgivning stiller bæredygtighedskrav på mange områder, herunder materialer. Det hidtidige ecodesign direktiv udvides, og der kommer helt nye informationskrav, bl.a. et digitalt produktpas. Den nye lovgivning bliver en udfordring for virksomhederne at leve op til, men den giver også nye muligheder for både grøn omstilling og nye forretningsmuligheder.

10:50

Problematikker og overvejelser omkring genbrugsplast

Polymer Specialist Björn Erik Fristrup Ekbrant, FORCE Technology

Se eksempler på, hvad man skal være opmærksom på ved brug af genbrugsplast i produkter, som f.eks. holdbarhed, materialevalg, farve og kvalitet af genbrugsplasten.

11:10

Take-back: Hvordan vi arbejder med at blive 100% cirkulær

Standardisation and Product Regulation Manager Karen S. Andreassen, WindowMaster

Hvilke overvejelser, muligheder og udfordringer har WindowMaster som en mellemstor virksomhed, der vil være 100% cirkulære i fremtiden.

11:30

Frokost og netværk

12:30

Svaneke Bryghus – Danmarks eneste CO2-neutrale bryghus

Direktør Steen Jespersen, Svaneke Bryghus

At være et mindre og agilt craftbryggeri har sine fordele – Også når det gælder grøn omstilling. Der er sjældent langt fra tanke til handling. I 2021 nåede Svaneke Bryghus en af de helt store milepæle, da al brygning og tapning af Svanekeøl blev verificeret som CO2-neutralt. Men det stopper ikke her. Det grønne arbejde fortsætter med ambitionen om at sikre, at emballage og råvarer også på sigt bliver CO2-neutrale.

12:50

En intelligent og genbrugelig emballageløsning

CEO & Co-founder Jan Weber, Cirqle

Cirqle har udviklet en løsning til genbrug af emballage i føde- og drikkevareindustrien: En genbrugelig kasse til måltidskasser og dagligvarer som leveres hjem til forbrugere. At skabe en cirkulær løsning kræver nytænkning, og der stilles nye krav til udvikling af emballage, inklusive materialevalg og design for at gøre cirkularitet muligt.

13:20

Beregn din klimagevinst ved anvendelse af genbrugsplast

Udviklingsingeniør Dennis Lyhne, RC Plast

RC Plast har i samarbejde med FORCE Technology udviklet en CO2-beregner: Det vil blive gennemgået, hvordan dette værktøj kan anvendes til både at hjælpe kunder og leverandører med at dokumentere deres CO2-besparelser.

13:50

Plastgenanvendelse sker gennem partnerskaber

Innovation and Team lead, ph.d. Manja Annette Behrens, Teknologisk Institut

Hør, hvordan det at skabe cirkularitet er en kompleks udfordring som kræver fælles forståelse for helheden og samarbejde mod et fælles mål. Igennem samarbejde på tværs af brancher og værdikæde skabes en platform, som sikrer øget genanvendelse af begrænsede ressourcer, mindsker CO2-udledningen, sikrer forsyningssikkerhed og øger dansk eksport.

14:10

Kaffe og netværk

14:40

Circularity beyond quantity and preconceptions

Lektor Ciprian Cimpan, Institut for Grøn Teknologi, Syddansk Universitet

Not all materials or resources are equal in their importance to the goals of a circular economy. There are many different strategies to circularity and solutions will likely require combinations, as well as efforts towards broader systems integration.

15:00

Replace eller refurbish ud fra et carbon-footprint perspektiv

Sr. Team Lead Peter T. Nielsen, 3D Print & Additive Manufacturing, FORCE Technology

At renovere slidte komponenter virker umiddelbart som det grønne valg, og burde intuitivt lede til et lavere CO2-aftryk. Men gennemregning af en specifik case viser, at de mange variable i beregningen mudrer billedet, og valget af materialer i renoveringen kan ændre det totalt, så beregninger af carbon-footprint skal udføres med tungen lige i munden.

15:20

Opsamling og afrunding

Klyngeleder og sekretariatschef Dorte Gram Nybroe, MADE

Andre arrangementer

30
maj
2024
30
maj
2024
4
jun
2024
11
jun
2024
19
jun
2024
27
aug
2024