Projektpartner og deltagelse i event

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Når vi i MADE modtager data fra dig, er vi dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Har du spørgsmål til, hvordan dine data bliver behandlet i MADE, er du velkommen til at kontakte os:

Malene Wiese Madsen

Chefjurist, MADE sekretariat Aarhus

Mobil: +45 2751 4814
Mail: mwiese@made.dk

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Registrering af dine kontaktoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 1. Forordning om databeskyttelse 2016/679 (databeskyttelsesforordningen), art. 6, stk. 1, litra e (Behandling som er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt).
 2. Da vi modtager offentlig støtte i forbindelse med vores projekter, er vi forpligtet til at kunne dokumentere og videresende disse oplysninger til vores donorer og de øvrige partnere i det pågældende projekt.

Hvad giver du samtykke til?

I forbindelse med tilmelding til et af vores events, giver du samtykke til at vi må gemme dine infomationer i vores kunderegister/CRM-system. Oplysningerne anvendes udelukkende i forbindelse med de aktiviteter, vi udfører for dig som deltager. Såfremt at aktiviteten er udført sammen med andre organisationer, vil deltageroplysninger blive delt for at leve op til eventuelle projekt vilkår.

Derudover vil vi gerne have dit samtykke for at kunne tage fotos og videoer, som vi efterfølgende kan anvende til markedsføring, på egen hjemmeside, nyhedsbreve og på sociale medier.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger, herunder dit navn og din e-mailadresse.
Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har modtaget personoplysninger fra dig.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi opbevarer dine data i Podio. CITRIX, som ejer Podio, har udarbejdet en end user service agreement, som forholder sig til GDPR. Derudover har vi en databehandleraftale med Citrix.

Da vi modtager offentlig støtte i forbindelse med vores arrangementer, er vi forpligtet til at kunne dokumentere og videresende disse oplysninger til vores donorer og de øvrige partnere i det pågældende projekt.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe vi er forpligtet til det i forbindelse med udførelsen af vores bevillinger, således vi kan dokumentere vores oplysninger. Derefter vil de blive anonymiseret eller slettet.

 Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen:

 • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som MADE behandler og opbevarer om dig
 • Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
 • Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger
 • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. I givet fald må MADE fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
 • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod MADE’s ellers lovlige behandling af dine oplysninger
 • Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra MADE til en anden dataansvarlig uden hindring
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af MADE´s behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage
 • Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde MADE har behandlet dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte MADE på info@made.dk

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvordan du gør brug af dine rettigheder.