Nyhedsbreve og kontakter i CRM

I MADE sender vi nyhedsbreve til vores medlemmer, og hvis du har tilmeldt dig nyhedsbrevet.

Du kan til enhver tid afmelde dit nyhedsbrev, som er tydeligt angivet i bunden af det seneste MADE nyhedsbrev, der er blevet sendt til dig.

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at udsende de ønskede nyheder og notifikationer fra MADE. Herudover kan dine data benyttes i anonymiseret form til statistiske formål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvor opbevarer vi dine data

MADE gemmer dine oplysninger, så længe at der er en relation mellem dig og os, f.eks. fordi du løbende er i dialog med en medarbejder hos MADE, modtager nyhedsbrevet, deltager i events hvor MADE er arrangør eller medarrangør eller deltager i et projekt sammen med MADE.

Vi behandler dine oplysninger i vores CRM-system Podio, som vi har en databehandler aftale med.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder efter Databeskyttelsesforordningen:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som MADE behandler og opbevarer om dig
  • Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
  • Ret til sletning: Du har i særlige tilfælde har ret til at få slettet dine oplysninger
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. I givet fald må MADE fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod MADE’s ellers lovlige behandling af dine oplysninger
  • Ret til at overføre oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra MADE til en anden dataansvarlig uden hindring
  • Ret til at trække samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække et samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af MADE´s behandling af dine oplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke. Det får derfor først virkning fra det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage
  • Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde MADE har behandlet dine oplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte MADE på info@made.dk

Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om hvordan du gør brug af dine rettigheder.